• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Otton Jarzyna

  Przeczytaj także...
  I powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Rozpoczęło się w nocy z 16 na 17 sierpnia, i trwało do 24 sierpnia 1919. Powstańcami niezadowolonymi z terroru i represji niemieckich, dowodził Alfons Zgrzebniok. Powstanie objęło powiaty: katowicki, lubliniecki, pszczyński, rybnicki, tarnogórski oraz część raciborskiego. Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski, uniemożliwiło rządowi poparcie dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie.Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.
  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.

  Otton Jarzyna (ur. 25 października 1901 w Jastrzębiu Dolnym w powiecie rybnickim, zm. 8 sierpnia 1969 w Katowicach) – żołnierz, powstaniec śląski, działacz komunistyczny.

  III powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne od 2/3 maja do 5 lipca 1921 mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.Powstania śląskie – trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, jakie miały miejsce w latach 1919-1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej.

  Skończył szkołę podstawową i od 1915 był górnikiem w kopalni w Radlinie. W 1919 wstąpił do Związku Spartakusa, w sierpniu 1919 walczył w I powstaniu śląskim, w grudniu 1919 powołany do WP, służył w 167 pułku strzelców bytomskich w Koniecpolu. Zdemobilizowany, brał udział w przygotowaniach do III powstania śląskiego jako kurier do specjalnych zleceń i dowódca oddziału powstańczego w Jastrzębiu-Zdroju. Od lipca 1921 ponownie pracował w kopalni, w 1923 zredukowany, wyjechał do Francji, gdzie również pracował w górnictwie. W 1924 wstąpił do polskiej sekcji FPK i do CGTU (późniejszego CGT), brał aktywny udział w strajkach. X 1936 wyjechał do Hiszpanii i wstąpił do Brygady im. J. Dąbrowskiego. Walczył w wojnie domowej w Hiszpanii, przeszedł cały szlak bojowy batalionu im. Dąbrowskiego jako kapral, sierżant w końcu porucznik, był 3 razy ranny. Wstąpił do KPH. Od VI 1937 dowódca sekcji w drugiej kompanii batalionu im. Dąbrowskiego, później dowódca tej kompanii. Po rozbiciu Brygad Międzynarodowych 9 II 1939 przekroczył granicę z Francją i został internowany w Argeles i Gurs, a potem w obozie Djelfa w Algierii. Po zajęciu Algierii przez wojska alianckie w 1943 wstąpił do armii brytyjskiej i służył w formacji saperów, w 1946 zdemobilizowany we Włoszech. VI 1946 wrócił do kraju i został naczelnikiem więzienia w Barczewie, potem dowódcą Ośrodka Pracy Więźniów przy kopalni "Klimontów" koło Sosnowca. X 1952 - VI 1953 zastępca komendanta Straży Przemysłowej kopalni Niwka-Modrzejów, później był maszynistą dołowym w kopalni "Kazimierz-Juliusz". Od kwietnia 1958 na rencie dla zasłużonych. Był odznaczony m.in. Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalami brytyjskimi.

  Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).

  Bibliografia[]

 • Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego t. 2, Warszawa 1987.
 • Obóz w Gurs – obóz utworzony w okresie od 15 marca do 25 kwietnia 1939, przeznaczony dla byłych uczestników wojny domowej w Hiszpanii po stronie republikanów, którzy po ich klęsce nielegalnie przekroczyli granicę francuską. Istniał do 1946 roku.Radlin – miasto i gmina w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, historycznie na Górnym Śląsku. Stanowiące obecne centrum miasta Biertułtowy były wzmiankowane już w 1305 jako Bertholdi villa, zaś sam Radlin Dolny i Górny – w końcu XIV wieku. W latach 1945-1954 siedziba gminy Radlin. Radlin otrzymał prawa miejskie w 1954. W 1975 Radlin włączono do Wodzisławia Śląskiego. 1 stycznia 1997 ponownie się uniezależnił, jednak dawne dzielnice Radlin Dolny i Górny, tworzące razem tzw. Radlin II, pozostały w granicach administracyjnych Wodzisławia.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hiszpańska wojna domowa – wojna domowa pomiędzy rządem Republiki Hiszpańskiej, wyłonionym przez koalicję Frontu Ludowego i wspierającymi go siłami (liberałami, republikanami, komunistami, socjalistami i anarchistami), a prawicową opozycją (nacjonalistami, monarchistami, konserwatystami i faszystami), która toczyła się w Hiszpanii w latach 1936–1939.
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Jastrzębie Dolne – część miasta Jastrzębie-Zdrój, obejmujące terytoria osiedli samorządowych Przyjaźń, Bogoczowiec oraz częściowo Jastrzębie Górne i Dolne i Zdrój
  Koniecpol – miasto w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Koniecpol, położone nad Pilicą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. częstochowskiego.
  Komunistyczna Partia Hiszpanii (hiszp. Partido Comunista de España, PCE) – hiszpańska komunistyczna partia polityczna, założona w 1921 (do 1931 nielegalna) jako sekcja Międzynarodówki Komunistycznej. W 1936 wspólnie z socjalistami i lewicą republikańską zorganizowała Front Ludowy, pełniąc w nim i w walce z frankistami w wojnie domowej 1936-39 znaczną rolę. Była wspierana i finansowana przez ZSRR. W 1939 zdelegalizowana i represjonowana. Konspiracyjnie działała do kwietnia 1977. Od początku lat 70. przejawia silne tendencje eurokomunistyczne.
  Powiat rybnicki – powiat ziemski w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat składa się z pięciu gmin położonych w trzech rozłącznych skupieniach wokół miasta Rybnik - siedziby powiatu (nie wchodzącego w jego skład).
  Jastrzębie-Zdrój (śl. Jastrzymbje–Zdrůj, niem. Bad Königsdorff-Jastrzemb) – miasto na prawach powiatu, na Górnym Śląsku, położone w południowej części województwa śląskiego. Jeden z ośrodków centralnych aglomeracji rybnickiej i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Liczy 92 105 mieszkańców (stan na 31.12.2011), a jego powierzchnia zajmuje 88,62 km².

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.