• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oszczędności

  Przeczytaj także...
  Konsumpcja – w mikroekonomii to zużywanie posiadanych dóbr w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wynika ona z użyteczności konsumowanego produktu lub usługi, która może mieć też dla konsumenta charakter subiektywny.Dochód – podstawowa kategoria ekonomiczna, wyrażająca dodatni efekt zastosowania czynników wytwórczych: ziemi, pracy, kapitału rzeczowego, kapitału finansowego w procesie gospodarowania. Dochód jest rezultatem połączenia wymienionych czynników wytwórczych oraz przedsiębiorczości człowieka. Dochód w formie pieniężnej jest wyrazem towarów i usług, które podmioty go posiadające mogą za niego nabyć.
  Oszczędzanie (oszczędność) – w ekonomii różnica pomiędzy dochodem a konsumpcją osoby, przedsiębiorstwa, czy innego podmiotu.

  Oszczędności – zasoby pieniężne, które nie zostały w danym momencie przeznaczone na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych (zaspokajających bieżące potrzeby nabywców). Inaczej ujmując jest to wartość dochodu pomniejszona o wartość konsumpcji.

  Oszczędności dzieli się na prywatne i publiczne.

 • Oszczędności prywatne – oszczędności gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw;
 • Oszczędności publiczne – oszczędności państwa (nadwyżka budżetowa).
 • Bibliografia[]

 • Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 9788301152482.
 • Zobacz też[]

 • oszczędzanie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.