• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osuchów - powiat żyrardowski

  Przeczytaj także...
  Gmina Mszczonów (dawn. gmina Piekary) - gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie skierniewickim.Hrabia – tytuł szlachecki, w Polsce od wyrazu grabia i graf, wyraz pochodzenia czeskiego i niemieckiego, w czasach wczesnośredniowiecznych comes, jednakże średniowieczni comites byli wyższymi urzędnikami, kasztelanami oraz wojewodami.
  Nawa – składowa część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe.
  Wieś Osuchów
  Zabytkowa aleja lipowa w Osuchowie
  Grób Skulskich i Wołowskich przy kościele
  Dzwonnica przy kościele

  Osuchówwieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Mszczonów. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa skierniewickiego. Funkcję sołtysa od wielu lat sprawuje pan Krzysztof Szymański.

  Ziemniak, kartofel, psianka ziemniak (Solanum tuberosum L.) – gatunek byliny należący do rodziny psiankowatych. Nazwa ”ziemniak” odnosi się zarówno do całej rośliny, jak i do jej jadalnych, bogatych w skrobię bulw pędowych, z powodu których gatunek jest uprawiany na masową skalę. Roślina wywodzi się z Andów, gdzie udomowiono ją ok. 8 tysięcy lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, w ciągu następnych stuleci stał się integralną częścią wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest czwartą pod względem produkcji rośliną uprawną (po pszenicy, ryżu i kukurydzy).Sołtys (z niem. Schuldheiß, Schultheiß, Scholtis, Schulte(s) i Schulz(e), sędzia, ten, który wskazuje winnego; forma zlatynizowana scultetus) – osoba będąca przedstawicielem lokalnej społeczności, przeważnie wiejskiej. Jego rola począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmianom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa.

  Na terenie wsi znajduje się rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika. Obecny trójnawowy budynek świątyni wzniesiono w stylu neogotyckim w 1889 r. Kościół mieści trzy ołtarze. Na terenie przykościelnym znajduje się ponadto XVIII-wieczna drewniana dzwonnica i XIX-wieczny grób Feliksa Wołowskiego.

  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.Województwo skierniewickie - województwo istniejące w latach 1975-1998. W 1999 zostało podzielone między województwo łódzkie a mazowieckie.

  Do innych zabytków wsi należy klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, będący dawniej siedzibą jednej z gałęzi hrabiowskiego rodu Platerów (z którego wywodziła się m.in. Emilia Plater). Teren pałacowy został odnowiony w latach 90. XX w. Obecnie mieści się tam Ośrodek Szkoleniowy ZUS-u. Teren nie jest dostępny dla zwiedzających.

  Bagno – obszar o utrzymującym się nadmiernym nawilgoceniu, porośnięty przez roślinność przystosowaną do specyficznych warunków związanych z dużym nawilgoceniem. Bagna bardzo często tworzą się w zagłębieniach terenu we wszystkich strefach klimatycznych świata. Największe przestrzenie zajmują jednak na obszarach pokrytych wieczną zmarzliną (Syberia, północna Kanada) i w strefie równikowej. Poza tym tworzą się w dolinach i deltach dużych rzek, na pojezierzach, na płaskich obszarach bezodpływowych, w nieckach krasowych, w odciętych zatokach morskich i nad brzegami mórz i oceanów. W bagnach w wyniku procesów utleniania związków organicznych tworzy się torf.Stanisław ze Szczepanowa (ur. ok. 1030 w Szczepanowie, zm. 11 kwietnia 1079 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, biskup krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego, jeden z głównych patronów Polski.

  Do przyrodniczych atrakcji Osuchowa zaliczają się rezerwat przyrody Grądy Osuchowskie i zabytkowa aleja obsadzona ponad stuletnimi lipami, wpisana na listę pomników przyrody.

  Historia miejscowości[]

  Najstarsza wzmianka o Osuchowie pochodzi z kroniki Jana Długosza i dotyczy pobytu w tej miejscowości króla Władysława Jagiełły w grudniu 1410. Wieś należała wówczas wraz z drewnianym dworem do szlacheckiego rodu Radziejowskich. Staraniem Feliksa Wołowskiego w miejsce drewnianego dworu zbudowano w XIX w. istniejący do dziś neoklasycystyczny pałac (zob. zespół pałacowo-parkowy w Osuchowie). Wraz z otaczającym go parkiem i terenami gruntów wsi Osuchów został zakupiony ok. 1889 r. przez hrabiowską rodzinę Platerów i pozostał w ich rękach aż do konfiskaty w 1944 r. Osuchów w latach 1954-1972 (do reformy administracyjnej) był gromadą i pełnił funkcje ośrodka administracyjnego dla całego regionu południowo-wschodniej części dzisiejszej gminy Mszczonów.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.Sarna europejska (Capreolus capreolus) – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych. Jedno z ważniejszych zwierząt łownych Europy. Samica jest potocznie nazywana kozą, samiec rogaczem, kozłem, młode zaś koźlętami. Istnieje również łowieckie określenie sarniak na dorosłego samca sarny.

  Zagospodarowanie terenu i środowisko przyrodnicze[]

  Tereny wsi w znacznej mierze (około 52,3%) pokrywają lasy mieszane z przewagą drzew liściastych, na obszarze rezerwatu Grądy Osuchowskie występuje także flora właściwa dla obszarów bagiennych.

  Uprawa się głównie zboża i ziemniaki, istnieją też sady jabłoniowe. W lasach często pojawiają się wędrowne sarny, głównym przedstawicielem ptactwa łownego jest bażant. Wieś znajduje się także na trasie przelotów migrujących bocianów, a także dzikich gęsi.

  Klasyfikacja użytków:

  Rezerwat przyrody Grądy Osuchowskie - leśny rezerwat przyrody o powierzchni 99,75 ha na terenie Leśnictwa Osuchów w powiecie żyrardowskim (województwo mazowieckie), utworzony w 1982 roku.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
 • grunty klasy IIIB-25,78 ha
 • grunty klasy IVa – 143,45 ha
 • grunty kasy IVb – 116,54 ha
 • grunty klasy V – 147,22 ha
 • grunty klasy VI – 71,64 ha
 • łąki klasy III – 0,45 ha
 • łąki klasy IV – 18,71 ha
 • pastwiska klasy V – 3,89 ha
 • pastwiska klasy VI – 0,67 ha
 • grunty zadrzewione – 0,39 ha
 • nieużytki – 5,63 ha
 • grunty zabudowane – 28,61 ha
 • Parafia w Osuchowie[]

  Miejscowości o podobnej nazwie[]

 • Nowa Osuchowa
 • Osuchów (powiat białobrzeski)
 • Osuchów (powiat zwoleński)
 • Osuchów (województwo wielkopolskie)
 • Stara Osuchowa
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Osuchów (1) w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom VII (Netrebka – Perepiat) z 1886 r.
 • Dzwonnica – budynek lub wydzielone pomieszczenie, w którym zawieszono dzwony, mający charakter sakralny lub świecki (np. beffroi przy ratuszu). Najczęściej w postaci wieży.Neoklasycyzm (neo- + klasycyzm – łac. classicus pierwszorzędny) – zespół różnorodnych tendencji w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze nawiązujących do nurtu klasycystycznego, renesansu lub baroku, pojawiających się na przestrzeni wieków XIX i XX.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Neogotyk – styl w architekturze, a także rzemiośle artystycznym, nawiązujący formalnie do gotyku, powstały około połowy XVIII wieku w Anglii i trwający do początku XX wieku, zaliczany do historyzmu.
  Zboże – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie. Zboże po raz pierwszy występuje w dokumentach od 1453 roku. Kiedyś była to wieś szlachecka pozostająca do połowy osiemnastego wieku we władaniu rodu Ostrorogów, a później Potulickich. W roku 1766 zamieszkiwało ją 149 osób (148 ewangelików i 1 katolik).
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Gęsi, gęsiowate (Anserinae) – podrodzina ptaków z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Obejmuje gatunki wodne, zamieszkujące cały świat. Te duże ptaki (najmniejsze mają 50 cm długości i 1 kg masy) charakteryzują się brakiem różnic w ubarwieniu między samcem i samicą.
  Klasycyzm (z łac. classicus – doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) – styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl ten nawiązywał głównie do antyku. W Europie tzw. "powrót do źródeł" (klasycznych) pojawił się już w renesansie - jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu. Jako styl dominujący epoki wpływał na kształt innych nurtów kulturowych okresu jak manieryzm, barok, rokoko. Trwał do końca wieku XVIII, w niektórych krajach do lat 30. następnego stulecia, a nawet dłużej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił w I poł. XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła walka klasyków z romantykami.
  Szlachta (ze starodolnoniemieckiego Slahta; współcz. niem. Geschlecht) – wyższa warstwa społeczna, wywodząca się ze stanu rycerskiego w społeczeństwie feudalnym. Szlachta posiadała zespół przywilejów społecznych, z których najbardziej podstawowym był przywilej posiadania ziemi. Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej.
  Powiat żyrardowski – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Żyrardów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.085 sek.