• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostry Wierch Kwaczański

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Golica Huciańska, Golica, Holica (słow. Holica) – wybitny, lesisty szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich, wznoszący się na wysokość 1341 m n.p.m. Znajduje się w bocznej grani odchodzącej od Jaworzyńskiej Kopy (Javorina, 1277 m) i zakończonej Ostrym Wierchem Kwaczańskim (Ostrý vrch, 1128 m). Od Jaworzyńskiej Kopy Golica oddzielona jest Jaworzyńską Przełęczą (Hutianske sedlo, sedlo Javorina, 1185 m), od Ostrego Wierchu natomiast Kwaczańską Przełęczą (Kvačianske sedlo, ok. 1070 m).
  Dolina Kwaczańska (słow. Kvačianska dolina) – krótka, głęboka dolina w Centralnych Karpatach Zachodnich na Słowacji, stanowiąca granicę między Górami Choczańskimi (na zachodzie) a Tatrami Zachodnimi (na wschodzie). Doliną spływa potok Kwaczanka.
  Ostry Wierch Kwaczański, widok z Liptowskich Matiaszowiec

  Ostry Wierch Kwaczański (słow. Ostrý vrch) – szczyt Tatr Zachodnich o wysokości 1128 m, zwany też krótko Ostrym Wierchem.

  Góra ta to najdalej na zachód wysunięte wzniesienie Tatr, położone na północny wschód od Kwaczan. Leży na końcu bocznego grzbietu odchodzącego na południowy zachód od znajdującej się w grani głównej Jaworzyńskiej Kopy (Javorina, 1277 m). Od Golicy (Holica, 1341 m) jest oddzielony Kwaczańską Przełęczą (Kvačianske sedlo, ok. 1070 m), zwaną też Zawozami.

  Dolina Jamnik (słow. Suchý jarok) – niewielka dolina wcięta pomiędzy południowo-wschodnimi stokami Ostrego Wierchu Kwaczańskiego (1128 m) a grzbietem, który od Golicy (1340 m) opada do Holi (771 m). Spływa nią potok Suchy Jarek (Suchý jarok), w Kwaczanach uchodzący do Kwaczanki jako jej lewy dopływ. W górnej części dolina rozgałęzia się na dwie dolinki, którymi spływają dwa źródłowe cieki tego potoku. Dno doliny jest w większości bezleśne, zajęte przez należące do Kwaczan łąki i pastwiska. Według polskich autorów Ostry Wierch i Golica należą do Tatr, tak więc dolina Jamnik jest doliną tatrzańską mającą wylot w Kotlinie Liptowskiej. Słowackie źródła natomiast z reguły zaliczają Ostry Wierch i Golicę do Gór Choczańskich.Liptowskie Matiaszowce lub Maciaszowce (słow. Liptovské Matiašovce, węg. Mattyasóc) – wieś w północnej Słowacji, w powiecie Liptowski Mikułasz, w kraju żylińskim.

  Szczyt ma charakter lesisto-skalisty. W dolnej części stoków znajdują się też duże polany. Zachodnie zbocza opadają urwiskiem do Doliny Kwaczańskiej (Kvačianska dolina), a konkretnie do jej zwężonej części zwanej Kwaczańskim Wąwozem. W stoki północno-zachodnie wcina się dolina Rohaczowego Potoku, stoki południowo-wschodnie opadają do doliny Jamnik, dnem której płynie niewielki potok Suchý jarok. Obydwa te potoki są dopływami Kwaczanki.

  Kwaczańska Przełęcz (słow. Kvačianske sedlo, ok. 1070 m) – przełęcz na Słowacji pomiędzy Golicą (1341 m) a Ostrym Wierchem Kwaczańskim (1128 m). Przez przełęcz tę prowadzi droga krajowa nr 584, odcinek z Zuberca do Liptowskich Matiaszowiec. Północne stoki spod przełęczy opadają do doliny Rohaczowego Potoku, południowe do doliny Jamnik. Na przełęczy znajduje się duża polana Zawozy.Kwaczanka (słow. Kvačianka) – potok na Słowacji, powstający na wysokości 745 m z połączenia potoków Hucianka i Borovianka w Obłazach. Takie ujęcie znane jest w polskich opracowaniach, natomiast słowaccy geografowie nie wyróżniają nazwy Hucianka i cały potok nazywają Kwaczanką. Od Obłazów Kwaczanka spływa w południowym kierunku Doliną Kwaczańską pomiędzy Ostrym Wierchem Kwaczańskim (1128 m) a należącymi do grupy Prosiecznego wzniesieniami Czarna Hora (1094 m) i Hradkowa (1206 m). Na tym odcinku Kwaczanka tworzy granicę między Tatrami, do których należy Ostry Wierch Kwaczański, a Górami Choczańskimi, do których należy grupa Prosiecznego. Po opuszczeniu Doliny Kwaczańskiej Kwaczanka wpływa na Kotlinę Liptowską, płynie przez miejscowość Kwaczany, a następnie Liptowską Sielnicę, w której uchodzi do Jeziora Liptowskiego na wysokości około 550 m. Dawniej, przed utworzeniem tego sztucznego zbiornika wpadała do rzeki Wag jako jej prawy dopływ.

  Przypisy

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Turystyczna mapa Słowacji. [dostęp 2011-06-10].
  3. Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Tatry Zachodnie. Słowacja. Kraków: PTTK „Kraj”, 1992. ISBN 83-7005-248-7.


  Tatry Zachodnie (514.52; słow. Západné Tatry, dawniej Liptovské hole, Liptovské Tatry, niem. Liptauer Alpen, Liptauer Tatra, Liptauer Hochgebirge, Arva-Liptauer Hochgebirge, Westliche Tatra, węg. Liptói-Tátra) – największa, zachodnia część Tatr położona w Polsce i na Słowacji. Nazwa rozpowszechniła się w polskiej literaturze dopiero po 1868, dawniej używano także nazw: Hale Liptowskie, Hale Liptowsko-Orawskie, Hale Liptowsko-Nowotarskie.Jaworzyńska Kopa (słow. Javorína, 1277 m n.p.m.) – szczyt w grani głównej słowackich Tatr Zachodnich, po wschodniej stronie Wyżniej Huciańskiej Przełęczy. Tuż za Jaworzyńską Kopą, we wschodnim kierunku znajduje się Mała Biała Skała. Zbocza południowe obydwu tych szczytów opadają do Doliny Suchej Sielnickiej. Jaworzyńska Kopa jest szczytem zwornikowym – w południowo-zachodnim kierunku odchodzi od niej długa boczna grań poprzez Jaworzyńską Przełęcz, Golicę Huciańską, Kwaczańską Przełęcz aż do Ostrego Wierchu Kwaczańskiego.
  Ostry Wierch Kwaczański i Góry Choczańskie. Widok z Liptowskich Matiaszowiec
  Ostry Wierch Kwaczański i Góry Choczańskie. Widok z Liptowskich Matiaszowiec



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kwaczany (słow. Kvačany, węg. Kvacsan) – wieś w północnej Słowacji, w powiecie Liptowski Mikułasz, w kraju żylińskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.