• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostrawica

  Przeczytaj także...
  Ostrawa (czes.: Ostrava, niem.: Ostrau) – miasto w Czechach na granicy Śląska Cieszyńskiego, Śląska Opawskiego i Moraw, u ujścia do Odry dwóch rzek: Opawy i Ostrawicy. Miasto leży przy północnym wejściu Bramy Morawskiej.Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).
  Gubernium morawsko-śląskie (cz. Moravskoslezské gubernium) – dawna jednostka administracyjna (gubernium) funkcjonująca w Monarchii Habsburgów (a następnie w Cesarstwie Austrii) ze stolicą w Brnie w latach 1783–1849.

  Ostrawica (czes. Ostravice, niem. Ostrawitz(a)) – rzeka we wschodnich Czechach w kraju morawsko-śląskim, prawy dopływ górnej Odry.

  Wypływa z gór Beskidu Morawsko-Śląskiego jako Bílá Ostravice (Biała Ostrawica) i Černá Ostravice (Czarna Ostrawica). Oba potoki (Biała uznawana za główny) łączą się we wsi Stare Hamry i płyną dalej już jako Ostrawica przez m.in. Frydek-Mistek i Ostrawę, gdzie uchodzi do Odry.

  Władysław opolski (ur. ok. 1225, zm. 27 sierpnia lub 13 września 1281/82) – książę kaliski w latach 1234–1244, książę rudzki 1234-1249, książę opolsko-raciborski 1246-1280/81. (Do 1241 roku pod zwierzchnictwem książąt śląskich)Królestwo Czech (czes. České království) – historyczne państwo istniejące od momentu koronacji Wratysława II na króla Czech. Po jego śmierci Czechy znów stały się księstwem. Ponownie istniało królestwo w czasie panowania Władysława II. Od czasów Przemysła Ottokara I tytuł królewski był dziedziczny. Po wygaśnięciu dynastii Przemyślidów w 1306 r. Czechy przeszły pod panowanie Luksemburgów. Od 1356 r. król Czech był jednym z elektorów Rzeszy. Po bezpotomnej śmierci Ludwika II Jagiellończyka w 1526 r. Czechy dostały się pod panowanie Habsburgów. Od 1849 r. kraj koronny Cesarstwa Austrii, obejmujący obszar Czech właściwych. W wyniku rozpadu Austro-Węgier po I wojnie światowej Królestwo Czech weszło w skład Czechosłowacji.

  Na Ostrawicy znajduje się zbiornik wodny Šance. Ważniejsze dopływy to m.in. Čeladenka, Morawka, Łucyna.

  Większe dopływy[ | edytuj kod]

  Od połączenia Białej i Czarnej Ostrawicy, większymi dopływami są:

 • Červík (lewy)
 • Velký potok (lewy)
 • Jamník (prawy)
 • Poledňana
 • Řečice (prawy)
 • Mazák (prawy)
 • Bučací potok (lewy)
 • Sepetný (prawy)
 • Řasník ze Stříbrníkem (lewy)
 • Čeladenka (lewy)
 • Bílý potok (prawy)
 • Frýdlantská Ondřejnice (lewy)
 • Satina (prawy)
 • Sibudov (prawy)
 • Lubenec (prawy)
 • Bystrý potok (prawy)
 • Baštice (prawy)
 • Morávka (prawy)
 • Podšajarka (prawy)
 • Ostravická Datyňka (prawy)
 • Olešná (lewy)
 • Lučina (prawy)
 • Granica[ | edytuj kod]

  Rzeka stanowi historyczną granicę między Morawami i Śląskiem Cieszyńskim, jak również między dawnymi (archi)diecezjami ołomuniecką i diecezją wrocławską. Po raz pierwszy granica ta została uregulowana pomiędzy Władysławem, księciem opolsko-raciborskim a nowym królem czeskim Przemysłem Ottokarem II na mocy specjalnego dokumentu królewskiego wystawionego w grudniu 1261. Po powstaniu nowego księstwa cieszyńskiego w 1290 granica ta została potwierdzona po raz kolejny na mocy dyplomu zawartego 2 sierpnia 1297 pomiędzy Mieszkiem cieszyńskim a biskupem ołomunieckim Dytrykiem. Od 1327 księstwo cieszyńskie stanowiło lenno Królestwa Czech, co zmniejszyło znaczenie tej granicy.

  Stare Hamry (cz. Staré Hamry, niem. Althammer) - wieś gminna w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach. Powierzchnia wynosi 84,72 km², liczba mieszkańców 558 (2012). Położona jest około 25 km na południe od Frydka-Mistka, w Beskidzie Śląsko-Morawskim nad zbiornikiem wodnym Šance, utworzonym w górnym biegu rzeki Ostrawicy. Las pokrywa 86% powierzchni gminy.Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.

  W ramach administracji austriackiej granica śląsko-morawska na Ostrawicy została de facto zniesiona w latach 1783 do 1848 wraz z utworzeniem gubernium morawsko-śląskiego, podobnie jak w administracji czechosłowackiej 1 grudnia 1928 roku wraz z utworzeniem Ziemi Morawskośląskiej (cz. Země Moravskoslezská) ze stolicą w Brnie. Granicą kościelną przestała być Ostrawica w 1996 po utworzeniu diecezji ostrawsko-opawskiej.

  Przemysł II Ottokar (czes. Přemysl Otakar II.; ur. ok. 1233, zm. 26 sierpnia 1278) – król Czech w latach 1253-1278 z dynastii Przemyślidów.Mieszko cieszyński (ur. 1252/1256, zm. 1314 lub 1315) – od 1281/2 wspólnie z bratem Przemysławem w Cieszynie, Oświęcimiu i Raciborzu, od 1290 po podziale samodzielny książę cieszyńsko-oświęcimski, sojusznik (być może także lennik w latach 1292-1305) króla Czech Wacława II. Założyciel linii Piastów cieszyńskich.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki Europy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nazewnictwo geograficzne świata. Zeszyt 11. Europa, Część I, 2009 Publikacja w formacie PDF
  2. Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528). Idzi Panic (redakcja). Cieszyn: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, 2010, s. 50. ISBN 978-83-926929-3-5.
  3. I. Panic, 2010, s. 272, 400
  Archidiecezja ołomuniecka – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Czechach, z siedzibą w Ołomuńcu. Pełni rolę archidiecezji metropolitalnej metropolii morawskiej. Dzięki staraniom przyszłego króla Czech Wratysława II została erygowana w 1063 r., początkowo jako diecezja w ramach metropolii Moguncji. W 1344 r. została przeniesiona do metropolii praskiej. 5 grudnia 1777 r. została podniesiona do rangi archidiecezji. Obecne granice uzyskała w 1996 r.Księstwo opolsko-raciborskie (czes. Opolské a Ratibořské knížectví, niem. Herzogtum Oppeln und Ratibor) – księstwo śląskie istniejące w latach 1202-1281/82.
  Warto wiedzieć że... beta

  Księstwo Cieszyńskie (łac. Ducatus Tessinensis, niem. Herzogtum Teschen, czes. Těšínské knížectví) – śląskie księstwo ze stolicą w Cieszynie, istniejące w latach 1290-1918. W latach 1290-1653 znajdowało się pod panowaniem miejscowej linii Piastów. W 1653 roku przeszło pod panowanie Habsburgów. Od 1722 roku książęta cieszyńscy pochodzili z dynastii książąt lotaryńskich, w latach 1767-1822 z dynastii Wettynów, a od 1822 do 1918 roku z dynastii Habsburgów lotaryńskich.
  Zbiornik wodny Šance (czes. Vodní nádrž Šance) - zbiornik zaporowy na rzece Ostrawica na terenie gminy Stare Hamry, w Czechach.
  Łucyna (cz. Lučina, dawniej Lucina) – rzeka we wschodnich Czechach, prawy dopływ Ostrawicy. Wypływa z Beskidu Śląsko-Morawskiego w kierunku północnozachodnim i przepływa przez Dobracice, Wojkowice, Domasłowice Dolne, Łucynę, Żermanice, Błędowice Górne, Hawierzów (Błędowice, Miasto), a dalej skręca na zachód i płynie przez Szonów i Ostrawę (Radwanice, Bartowice) by ujść do Ostrawicy nieopodal zamku w Śląskiej Ostrawie.
  Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
  Kraj morawsko-śląski (czes. Moravskoslezský kraj), do 30 maja 2001 r. kraj ostrawski (czes. Ostravský kraj) – to region administracyjny w Czechach, odpowiednik polskiego województwa, przy granicy ze Słowacją i Polską, u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry. Stolicą kraju jest Ostrawa. Jego obszar wchodzi w skład okręgu terytorialnego kraj północnomorawski.
  Czechy (czes. Česko), Republika Czeska (czes. Česká republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Od północnego wschodu graniczy z Polską, od zachodu i północnego zachodu z Niemcami, od południa z Austrią, a od południowego wschodu ze Słowacją. Stolicą i największym miastem Czech jest Praga. Kraj składa się z trzech historycznych krain – Czech właściwych, Moraw i czeskiej części Śląska. Na powierzchni 78 866 km² żyje ponad 10,5 mln osób, z czego 94% to Czesi. Państwo czeskie dzieli się na czternaście krajów. Czechy są republiką parlamentarną, demokratycznym państwem prawa o liberalnym systemie rządów, opartym na swobodnej rywalizacji partii i ruchów politycznych. Głową państwa jest prezydent. Naczelnym organem władzy ustawodawczej jest parlament z Izbą Poselską i Senatem, władzy wykonawczej rząd z czternastoma ministerstwami, a władzy sądowniczej Sąd Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Czechy są członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. ONZ, Unii Europejskiej, NATO, strefy Schengen, Rady Europy, OECD i Grupy Wyszehradzkiej.
  Frydek-Mistek (czes. Frýdek-Místek, wym. [ˈfriːdɛk ˈmiːstɛk], niem. Friedeck-Mistek) – miasto powiatowe w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, nad Ostrawicą (dopływ Odry), na skraju Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Węglowego, na granicy Śląska Cieszyńskiego (Frýdek) i Moraw (Místek), ok. 30 km od granicy polsko-czeskiej, u stóp Beskidu Morawsko-Śląskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.