• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostra białaczka szpikowa  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.Chłoniak Hodgkina, choroba Hodgkina, ziarnica złośliwa, limfogranulomatoza (ang. Hodgkin’s lymphoma, HL; Hodgkin’s disease, HD) – choroba nowotworowa układu chłonnego cechująca się obecnością olbrzymich nowotworowych komórek Reed-Sternberga o wielopłatowym jądrze i jednojądrzastych komórek Hodgkina, które indukują nienowotworową proliferację i naciek innych limfocytów, monocytów, histiocytów i makrofagów.

  UWAGA: TA PODSTRONA MOŻE ZAWIERAĆ TREŚCI PRZEZNACZONE TYLKO DLA OSÓB PEŁNOLETNICH  Historia[]
  Alfred Velpeau

  Pierwszy opis choroby jest przypisywany wielu lekarzom. W 1811 roku Peter Cullen opisał przypadek młodej kobiety z gorączką, bólami brzucha i powiększeniem śledziony. Podczas upustów krwi, którym poddawano chorą, zauważył, że jej krew przyjmuje mleczne zabarwienie i konsystencję. W 1825 roku Alfred Velpeau opisał chorobę, która charakteryzowała się osłabieniem, gorączką, świądem w obrębie skóry brzucha i kamicą moczową. Podczas sekcji zwłok stwierdził znaczne powiększenie wątroby i śledziony oraz zmienioną konsystencję krwi przypominającą kaszę lub ropę. Kolejne opisy podali Jacques Charles Collineau w 1829 roku oraz A. Duplay w 1834 roku. W 1845 roku John Hughes Bennett powiązał stwierdzone zmiany patologiczne z nagromadzeniem leukocytów w organizmie, które określił jako "leukocytemia". Rudolf Virchow zauważył, że zmieniony wygląd krwi chorych wynika ze zmniejszenia ilości krwinek czerwonych przy jednoczesnym zwiększeniu ilości krwinek białych. W 1847 roku wprowadził on pojęcie białaczki (leukämie), a w 1856 roku wyróżnił białaczkę śledzionową i limfatyczną.

  Zespół Noonan (ang. Noonan syndrome, NS) – genetycznie uwarunkowany zespół wad wrodzonych dziedziczony autosomalnie dominująco, charakteryzujący się niskorosłością, wadami rozwojowymi twarzoczaszki i serca, nieprawidłowościami hematologicznymi, wnętrostwem u chłopców i niekiedy upośledzeniem umysłowym.Kinazy aktywowane mitogenami (kinazy MAP, MAPK, ang. mitogen-activated protein kinases, EC 2.7.11.24) – grupa kinaz białkowych serynowo-treoninowych, odgrywających rolę w regulacji odpowiedzi na sygnały zewnętrzne dochodzące do komórki (mitogeny). Mają one zatem wpływ na ekspresję genów, podziały, różnicowanie, ruch i apoptozę komórek.

  Pierwszym lekarzem, który rozpoznał białaczkę za życia chorego był Henry William Fuller. Wilhelm Ebstein w 1869 roku wyróżnił ostre białaczki, które charakteryzują się szybszym przebiegiem choroby od przewlekłych białaczek. Franz Ernst Christian Neumann w 1869 roku zlokalizował hematopoezę w szpiku kostnym. Wkrótce potem F. Mosler wprowadził biopsję szpiku kostnego do diagnostyki białaczki, która wcześniej była stwierdzana głównie po śmierci. W 1900 roku Otto Naegeli opisał mieloblasty oraz limfoblasty, co dało podstawę do podziału na białaczki szpikowe i limfoblastyczne.

  Sekcja zwłok (gre. autopsia – zobaczyć na własne oczy, łac. sectio – rozcięcie) – badanie pośmiertne (łac. post mortem), którego celem jest najczęściej ustalenie przyczyny zgonu.Metafaza - jedna z faz podziału komórki. Występuje zarówno w mitozie jak i w mejozie, przy czym w tym drugim podziale występuje aż dwukrotnie i oznaczana jest mianem "metafaza I" (podczas mejozy I) i "metafaza II" (podczas mejozy II). Dochodzi w niej do przyczepienia włókien wrzeciona kariokinetycznego do centromerów i ustawienia chromosomów (lub tetrad podczas mejozy) w płaszczyźnie równikowej komórki.

  Początkowo ostrą białaczkę szpikową leczono upustami krwi. Następnie do lat 30. XX wieku choroba była leczona poprzez uzupełnianie niedoborów żelaza. W latach 50. próbowano leczyć ostrą białaczkę szpikową za pomocą radioaktywnego fosforu, jednak wyniki leczenia były słabe. Dopiero wprowadzenie pierwszych skutecznych cytostatyków dało nadzieję na skuteczne leczenie choroby. W 1948 roku Sidney Farber wprowadził do leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej aminopterynę. Gertrude Elion oraz George Hitchings w latach 1950-1951 opracowali jeden z pierwszych skutecznych leków przeciw ostrej białaczce szpikowej – merkaptopurynę. E. Donnall Thomas w latach 70. wprowadził przeszczepianie szpiku kostnego do leczenia ostrej białaczki szpikowej. W 1976 roku wprowadzono klasyfikację francusko-amerykańsko-brytyjską, a w 2008 klasyfikację opartą na zmianach cytogenetycznych.

  W medycynie remisja (łac. remissio) to okres schorzenia, który charakteryzuje się brakiem objawów chorobowych. Określenie to jest stosowane w odniesieniu do chorób przewlekłych o przebiegu nawracającym (np. hematologia, onkologia, psychiatria, laryngologia, urologia).Niedokrwistość Fanconiego (ang. Fanconi anemia) – uwarunkowana genetycznie postać wrodzonej niedokrwistości aplastycznej, przebiegająca z malformacjami kośćca, wadami nerek i serca oraz predyspozycją do nowotworów. Chorobę jako pierwszy opisał szwajcarski pediatra Guido Fanconi w 1927 roku. Jest chorobą rzadko występującą (na świecie opisano około 1200 przypadków).

  Uwagi

  1. Badanie było przeprowadzone na MDS według kryteriów FAB, część badanych spełniała kryteria WHO dla AML

  Przypisy

  1. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1636.
  2. H. Döhner, EH. Estey, S. Amadori, FR. Appelbaum i inni. Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in adults: recommendations from an international expert panel, on behalf of the European LeukemiaNet. „Blood”. 115 (3), s. 453-74, Jan 2010. DOI: 10.1182/blood-2009-07-235358. PMID: 19880497. 
  3. Ronald Hoffman: Hematology: Basic Principles and Practice. Wyd. 4. St. Louis: Elsevier Churchill Livingstone, 2005, s. 1074–75. ISBN 0-443-06629-9.
  4. Martin Abeloff: Clinical Oncology. Wyd. 3. St. Louis: Elsevier Churchill Livingstone, 2004, s. 2834. ISBN 0-443-06629-9.
  5. M. Aksoy. Benzene and leukemia. „Environ Health Perspect”. 91, s. 165-6, Feb 1991. PMID: 2040245. 
  6. B. Deschler, M. Lübbert. Acute myeloid leukemia: epidemiology and etiology. „Cancer”. 107 (9), s. 2099-107, Nov 2006. DOI: 10.1002/cncr.22233. PMID: 17019734. 
  7. V. Visconte, RV. Tiu, HJ. Rogers. Pathogenesis of myelodysplastic syndromes: an overview of molecular and non-molecular aspects of the disease. „Blood Res”. 49 (4), s. 216-27, Dec 2014. DOI: 10.5045/br.2014.49.4.216. PMID: 25548754. 
  8. U. Germing, G. Kobbe, R. Haas, N. Gattermann. Myelodysplastic syndromes: diagnosis, prognosis, and treatment. „Dtsch Arztebl Int”. 110 (46), s. 783-90, Nov 2013. DOI: 10.3238/arztebl.2013.0783. PMID: 24300826. 
  9. PL. Greenberg, H. Tuechler, J. Schanz, G. Sanz i inni. Revised international prognostic scoring system for myelodysplastic syndromes. „Blood”. 120 (12), s. 2454-65, Sep 2012. DOI: 10.1182/blood-2012-03-420489. PMID: 22740453. 
  10. A. Khalade, MS. Jaakkola, E. Pukkala, JJ. Jaakkola. Exposure to benzene at work and the risk of leukemia: a systematic review and meta-analysis. „Environ Health”. 9, s. 1–8 (Article 31), 2010. DOI: 10.1186/1476-069X-9-31. PMID: 20584305. 
  11. JM. Pogoda, S. Preston-Martin, PW. Nichols, RK. Ross. Smoking and risk of acute myeloid leukemia: results from a Los Angeles County case-control study. „Am J Epidemiol”. 155 (6), s. 546-53, Mar 2002. PMID: 11882528. 
  12. Perry 2008 ↓, s. 259.
  13. J. M.J. M. Rowe J. M.J. M., Therapy of secondary leukemia, „Leukemia”, 16, 2002, DOI10.1038/sj/leu/2402456.
  14. JD. Rowley, HM. Golomb, JW. Vardiman. Nonrandom chromosome abnormalities in acute leukemia and dysmyelopoietic syndromes in patients with previously treated malignant disease. „Blood”. 58 (4), s. 759-67, Oct 1981. PMID: 7272506. 
  15. MJ. Thirman, HJ. Gill, RC. Burnett, D. Mbangkollo i inni. Rearrangement of the MLL gene in acute lymphoblastic and acute myeloid leukemias with 11q23 chromosomal translocations. „N Engl J Med”. 329 (13), s. 909-14, Sep 1993. DOI: 10.1056/NEJM199309233291302. PMID: 8361504. 
  16. Perry 2008 ↓, s. 260.
  17. J. Pedersen-Bjergaard, L. Specht, SO. Larsen, J. Ersbøll i inni. Risk of therapy-related leukaemia and preleukaemia after Hodgkin's disease. Relation to age, cumulative dose of alkylating agents, and time from chemotherapy. „Lancet”. 2 (8550), s. 83-8, Jul 1987. PMID: 2885581. 
  18. DW. Blayney, DL. Longo, RC. Young, MH. Greene i inni. Decreasing risk of leukemia with prolonged follow-up after chemotherapy and radiotherapy for Hodgkin's disease. „N Engl J Med”. 316 (12), s. 710-4, Mar 1987. DOI: 10.1056/NEJM198703193161203. PMID: 3821809. 
  19. R. Hromas, R. Shopnick, HG. Jumean, C. Bowers i inni. A novel syndrome of radiation-associated acute myeloid leukemia involving AML1 gene translocations. „Blood”. 95 (12), s. 4011-3, Jun 2000. PMID: 10845943. 
  20. JM. Kaldor, NE. Day, P. Band, NW. Choi i inni. Second malignancies following testicular cancer, ovarian cancer and Hodgkin's disease: an international collaborative study among cancer registries. „Int J Cancer”. 39 (5), s. 571-85, May 1987. PMID: 3570550. 
  21. MJ. Thirman, RA. Larson. Therapy-related myeloid leukemia. „Hematol Oncol Clin North Am”. 10 (2), s. 293-320, Apr 1996. PMID: 8707757. 
  22. LivioL. Pagano LivioL., MorenaM. Caira MorenaM., LuanaL. Fianchi LuanaL., GiuseppeG. Leone GiuseppeG. i inni, Environmental risk factors for MDS/AML, „Haematologica reports”, 2(15), listopad 2006.
  23. AC. Xavier, Y. Ge, JW. Taub. Down syndrome and malignancies: a unique clinical relationship: a paper from the 2008 william beaumont hospital symposium on molecular pathology. „J Mol Diagn”. 11 (5), s. 371-80, Sep 2009. DOI: 10.2353/jmoldx.2009.080132. PMID: 19710397. 
  24. KN. Canfield, LG. Spector, LL. Robison, D. Lazovich i inni. Childhood and maternal infections and risk of acute leukaemia in children with Down syndrome: a report from the Children's Oncology Group. „Br J Cancer”. 91 (11), s. 1866-72, Nov 2004. DOI: 10.1038/sj.bjc.6602223. PMID: 15520821. 
  25. AM. Green, GM. Kupfer. Fanconi anemia. „Hematol Oncol Clin North Am”. 23 (2), s. 193-214, Apr 2009. DOI: 10.1016/j.hoc.2009.01.008. PMID: 19327579. 
  26. B. Poppe, H. Van Limbergen, N. Van Roy, E. Vandecruys i inni. Chromosomal aberrations in Bloom syndrome patients with myeloid malignancies. „Cancer Genet Cytogenet”. 128 (1), s. 39-42, Jul 2001. PMID: 11454428. 
  27. N. Viniou, E. Terpos, J. Rombos, G. Vaiopoulos i inni. Acute myeloid leukemia in a patient with ataxia-telangiectasia: a case report and review of the literature. „Leukemia”. 15 (10), s. 1668-70, Oct 2001. PMID: 11587230. 
  28. Y. Dror, MH. Freedman. Shwachman-diamond syndrome. „Br J Haematol”. 118 (3), s. 701-13, Sep 2002. PMID: 12181037. 
  29. H. Hasle. Malignant diseases in Noonan syndrome and related disorders. „Horm Res”. 72 Suppl 2, s. 8-14, Dec 2009. DOI: 10.1159/000243773. PMID: 20029231. 
  30. MH. Freedman, BP. Alter. Risk of myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia in congenital neutropenias. „Semin Hematol”. 39 (2), s. 128-33, Apr 2002. PMID: 11957196. 
  31. BP. Alter, N. Giri, SA. Savage, PS. Rosenberg. Cancer in dyskeratosis congenita. „Blood”. 113 (26), s. 6549-57, Jun 2009. DOI: 10.1182/blood-2008-12-192880. PMID: 19282459. 
  32. SE. Puumala, JA. Ross, R. Aplenc, LG. Spector. Epidemiology of childhood acute myeloid leukemia. „Pediatr Blood Cancer”. 60 (5), s. 728-33, May 2013. DOI: 10.1002/pbc.24464. PMID: 23303597. 
  33. Xiaodong Lyu, Richard Y Zhao, Qing Chen. Personalized Approach to Diagnosis and Treatment of Acute Myeloid Leukemia. „Journal of Clinical & Experimental Pathology”, 2013-07-26. 
  34. JW. Vardiman, J. Thiele, DA. Arber, RD. Brunning i inni. The 2008 revision of the World Health Organization (WHO) classification of myeloid neoplasms and acute leukemia: rationale and important changes. „Blood”. 114 (5), s. 937-51, Jul 2009. DOI: 10.1182/blood-2009-03-209262. PMID: 19357394. 
  35. DariuszD. Kata DariuszD., SławomiraS. Kyrcz-Krzemień SławomiraS., Ostra białaczka szpikowa – współczesne poglądy na patogenezę, postępowanie diagnostyczne, klasyfikację, stratyfikację prognostyczną i leczenie, „Postępy Nauk Medycznych”, 7, 2011.
  36. MonikaM. Prochorec-Sobieszek MonikaM., Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne nowotworów układu krwiotwórczego [dostęp 2015-01-28].
  37. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1639.
  38. EH. Estey. Acute myeloid leukemia: 2012 update on diagnosis, risk stratification, and management. „Am J Hematol”. 87 (1), s. 89-99, Jan 2012. DOI: 10.1002/ajh.22246. PMID: 22180162. 
  39. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1637.
  40. MC. Bene, G. Castoldi, W. Knapp, WD. Ludwig i inni. Proposals for the immunological classification of acute leukemias. European Group for the Immunological Characterization of Leukemias (EGIL). „Leukemia”. 9 (10), s. 1783-6, Oct 1995. PMID: 7564526. 
  41. CD. Baldus, K. Mrózek, G. Marcucci, CD. Bloomfield. Clinical outcome of de novo acute myeloid leukaemia patients with normal cytogenetics is affected by molecular genetic alterations: a concise review. „Br J Haematol”. 137 (5), s. 387-400, Jun 2007. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2007.06566.x. PMID: 17488484. 
  42. D. Grimwade, K. Howe, S. Langabeer, L. Davies i inni. Establishing the presence of the t(15;17) in suspected acute promyelocytic leukaemia: cytogenetic, molecular and PML immunofluorescence assessment of patients entered into the M.R.C. ATRA trial. M.R.C. Adult Leukaemia Working Party. „Br J Haematol”. 94 (3), s. 557-73, Sep 1996. PMID: 8790159. 
  43. SzymonS. Zmorzyński SzymonS., Agata A.A. A. Filip Agata A.A. A., DorotaD. Koczkodaj DorotaD., MałgorzataM. Michalak MałgorzataM. i inni, Molekularne i cytogenetyczne czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej (OBS), „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, 65, 2011.
  44. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1633.
  45. JM. Bennett, D. Catovsky, MT. Daniel, G. Flandrin i inni. Proposals for the classification of the acute leukaemias. French-American-British (FAB) co-operative group. „Br J Haematol”. 33 (4), s. 451-8, Aug 1976. PMID: 188440. 
  46. JoannaJ. Szczepanek JoannaJ., JanJ. Styczyński JanJ., OlgaO. Haus OlgaO., AndrzejA. Tretyn AndrzejA., MariuszM. Wysocki MariuszM. i inni, Postępy w kierunku molekularnej klasyfikacji nowotworów u dzieci, „Postępy higieny i medycyny doświadczalnej”, 62, 2008.
  47. A. Murati, M. Brecqueville, R. Devillier, MJ. Mozziconacci i inni. Myeloid malignancies: mutations, models and management. „BMC Cancer”. 12, s. 304, 2012. DOI: 10.1186/1471-2407-12-304. PMID: 22823977. 
  48. H. Vaziri, W. Dragowska, RC. Allsopp, TE. Thomas i inni. Evidence for a mitotic clock in human hematopoietic stem cells: loss of telomeric DNA with age. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 91 (21), s. 9857-60, Oct 1994. PMID: 7937905. 
  49. RC. Allsopp, E. Chang, M. Kashefi-Aazam, EI. Rogaev i inni. Telomere shortening is associated with cell division in vitro and in vivo. „Exp Cell Res”. 220 (1), s. 194-200, Sep 1995. DOI: 10.1006/excr.1995.1306. PMID: 7664836. 
  50. E. Passegué, CH. Jamieson, LE. Ailles, IL. Weissman. Normal and leukemic hematopoiesis: are leukemias a stem cell disorder or a reacquisition of stem cell characteristics?. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 100 Suppl 1, s. 11842-9, Sep 2003. DOI: 10.1073/pnas.2034201100. PMID: 14504387. 
  51. Reckzeh 2012 ↓, s. 38.
  52. A. Pandolfi, L. Barreyro, U. Steidl. Concise review: preleukemic stem cells: molecular biology and clinical implications of the precursors to leukemia stem cells.. „Stem Cells Transl Med”. 2 (2), s. 143-50, Feb 2013. DOI: 10.5966/sctm.2012-0109. PMID: 23349328. 
  53. K. Virtaneva, FA. Wright, SM. Tanner, B. Yuan i inni. Expression profiling reveals fundamental biological differences in acute myeloid leukemia with isolated trisomy 8 and normal cytogenetics. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 98 (3), s. 1124-9, Jan 2001. DOI: 10.1073/pnas.98.3.1124. PMID: 11158605. 
  54. RG. Wickremasinghe, AV. Hoffbrand. Biochemical and genetic control of apoptosis: relevance to normal hematopoiesis and hematological malignancies.. „Blood”. 93 (11), s. 3587-600, Jun 1999. PMID: 10339463. 
  55. FaridehF. Miraki-Mouda FaridehF., FernandoF. Anjos-Afonsob FernandoF., Katharine A.K. A. Hodbya Katharine A.K. A., EmmanuelE. Griessingerb EmmanuelE., GuglielmoG. Rosignolic GuglielmoG., DebraD. Lillingtond DebraD., LiL. Jiaa LiL., Jeff K.J. K. Daviesa Jeff K.J. K., JamieJ. Cavenagha JamieJ., MatthewM. Smitha MatthewM., HeatherH. Oakerveea HeatherH., SamirS. Agrawala SamirS., John G.J. G. Gribbena John G.J. G., DominiqueD. Bonnetb DominiqueD., David C.D. C. Taussiga David C.D. C. i inni, Acute myeloid leukemia does not deplete normal hematopoietic stem cells but induces cytopenias by impeding their differentiation, „PNAS”, 13 sierpnia 2013.
  56. CC. Kumar. Genetic abnormalities and challenges in the treatment of acute myeloid leukemia. „Genes Cancer”. 2 (2), s. 95-107, Feb 2011. DOI: 10.1177/1947601911408076. PMID: 21779483. 
  57. BS. Youn, C. Mantel, HE. Broxmeyer. Chemokines, chemokine receptors and hematopoiesis. „Immunol Rev”. 177, s. 150-74, Oct 2000. PMID: 11138773. 
  58. Y. Inoue, H. Tsushima, K. Ando, Y. Sawayama i inni. Chemokine expression in human erythroid leukemia cell line AS-E2: macrophage inflammatory protein-3alpha/CCL20 is induced by inflammatory cytokines. „Exp Hematol”. 34 (1), s. 19-26, Jan 2006. DOI: 10.1016/j.exphem.2005.09.012. PMID: 16413387. 
  59. JS. Welch, TJ. Ley, DC. Link, CA. Miller i inni. The origin and evolution of mutations in acute myeloid leukemia. „Cell”. 150 (2), s. 264-78, Jul 2012. DOI: 10.1016/j.cell.2012.06.023. PMID: 22817890. 
  60. A. Walker, G. Marcucci. Molecular prognostic factors in cytogenetically normal acute myeloid leukemia. „Expert Rev Hematol”. 5 (5), s. 547-58, Oct 2012. DOI: 10.1586/ehm.12.45. PMID: 23146058. 
  61. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 2222.
  62. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 2229-2230.
  63. DG. Gilliland. Molecular genetics of human leukemias: new insights into therapy. „Semin Hematol”. 39 (4 Suppl 3), s. 6-11, Oct 2002. DOI: 10.1053/shem.2002.36921. PMID: 12447846. 
  64. E. Conway O'Brien, S. Prideaux, T. Chevassut. The epigenetic landscape of acute myeloid leukemia. „Adv Hematol”. 2014, s. 1–15 (Article Id 103175), 2014. DOI: 10.1155/2014/103175. PMID: 24778653. 
  65. JT. Reilly. Pathogenesis of acute myeloid leukaemia and inv(16)(p13;q22): a paradigm for understanding leukaemogenesis?. „Br J Haematol”. 128 (1), s. 18-34, Jan 2005. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2004.05236.x. PMID: 15606546. 
  66. NA. Sangle, SL. Perkins. Core-binding factor acute myeloid leukemia.. „Arch Pathol Lab Med”. 135 (11), s. 1504-9, Nov 2011. DOI: 10.5858/arpa.2010-0482-RS. PMID: 22032582. 
  67. SM. Hart, L. Foroni. Core binding factor genes and human leukemia. „Haematologica”. 87 (12), s. 1307-23, Dec 2002. PMID: 12495904. 
  68. K. Mrózek, G. Marcucci, P. Paschka, CD. Bloomfield. Advances in molecular genetics and treatment of core-binding factor acute myeloid leukemia. „Curr Opin Oncol”. 20 (6), s. 711-8, Nov 2008. DOI: 10.1097/CCO.0b013e32831369df. PMID: 18841055. 
  69. M. Solh, S. Yohe, D. Weisdorf, C. Ustun. Core-binding factor acute myeloid leukemia: Heterogeneity, monitoring, and therap.. „Am J Hematol”. 89 (12), s. 1121-31, Dec 2014. DOI: 10.1002/ajh.23821. PMID: 25088818. 
  70. LF. Peterson, A. Boyapati, EY. Ahn, JR. Biggs i inni. Acute myeloid leukemia with the 8q22;21q22 translocation: secondary mutational events and alternative t(8;21) transcripts. „Blood”. 110 (3), s. 799-805, Aug 2007. DOI: 10.1182/blood-2006-11-019265. PMID: 17412887. 
  71. P. Paschka, K. Döhner. Core-binding factor acute myeloid leukemia: can we improve on HiDAC consolidation?. „Hematology Am Soc Hematol Educ Program”. 2013, s. 209-19, 2013. DOI: 10.1182/asheducation-2013.1.209. PMID: 24319183. 
  72. M. Bots, I. Verbrugge, BP. Martin, JM. Salmon i inni. Differentiation therapy for the treatment of t(8;21) acute myeloid leukemia using histone deacetylase inhibitors. „Blood”. 123 (9), s. 1341-52, Feb 2014. DOI: 10.1182/blood-2013-03-488114. PMID: 24415537. 
  73. RC. DeKelver, M. Yan, EY. Ahn, WJ. Shia i inni. Attenuation of AML1-ETO cellular dysregulation correlates with increased leukemogenic potential. „Blood”. 121 (18), s. 3714-7, May 2013. DOI: 10.1182/blood-2012-11-465641. PMID: 23426948. 
  74. KE. Elagib, AN. Goldfarb. Oncogenic pathways of AML1-ETO in acute myeloid leukemia: multifaceted manipulation of marrow maturation. „Cancer Lett”. 251 (2), s. 179-86, Jun 2007. DOI: 10.1016/j.canlet.2006.10.010. PMID: 17125917. 
  75. PML promyelocytic leukemia [ Homo sapiens (human)], 13 lutego 2015 [dostęp 2015-02-17].
  76. P. Salomoni, PP. Pandolfi. The role of PML in tumor suppression. „Cell”. 108 (2), s. 165-70, Jan 2002. PMID: 11832207. 
  77. YH. Xiao, WH. Miller, RP. Warrell, E. Dmitrovsky i inni. Pulsed-field gel electrophoresis analysis of retinoic acid receptor-alpha and promyelocytic leukemia rearrangements. Detection of the t(15;17) translocation in the diagnosis of acute promyelocytic leukemia. „Am J Pathol”. 143 (5), s. 1301-11, Nov 1993. PMID: 8238249. 
  78. Monika Podhorecka, Arkadiusz Macheta. Ostra białaczka promielocytowa – nowe podejście do patogenezy choroby i terapii różnicującej. „Postępy higieny i medycyny doświadczalnej”, 2013. [dostęp 2015-03-27]. 
  79. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 2225.
  80. SJ. Shah, S. Blumen, I. Pitha-Rowe, S. Kitareewan i inni. UBE1L represses PML/RAR{alpha} by targeting the PML domain for ISG15ylation. „Mol Cancer Ther”. 7 (4), s. 905-14, Apr 2008. DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-07-0515. PMID: 18413804. 
  81. JV. Raelson, C. Nervi, A. Rosenauer, L. Benedetti i inni. The PML/RAR alpha oncoprotein is a direct molecular target of retinoic acid in acute promyelocytic leukemia cells. „Blood”. 88 (8), s. 2826-32, Oct 1996. PMID: 8874178. 
  82. Hoffman i in. 2013 ↓, s. 858.
  83. KL. Rice, JD. Licht. HOX deregulation in acute myeloid leukemia. „J Clin Invest”. 117 (4), s. 865-8, Apr 2007. DOI: 10.1172/JCI31861. PMID: 17404613. 
  84. M. Camós, J. Esteve, P. Jares, D. Colomer i inni. Gene expression profiling of acute myeloid leukemia with translocation t(8;16)(p11;p13) and MYST3-CREBBP rearrangement reveals a distinctive signature with a specific pattern of HOX gene expression. „Cancer Res”. 66 (14), s. 6947-54, Jul 2006. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-05-4601. PMID: 16849538. 
  85. LH. Kasper, PK. Brindle, CA. Schnabel, CE. Pritchard i inni. CREB binding protein interacts with nucleoporin-specific FG repeats that activate transcription and mediate NUP98-HOXA9 oncogenicity. „Mol Cell Biol”. 19 (1), s. 764-76, Jan 1999. PMID: 9858599. 
  86. T. Neff, SA. Armstrong. Recent progress toward epigenetic therapies: the example of mixed lineage leukemia. „Blood”. 121 (24), s. 4847-53, Jun 2013. DOI: 10.1182/blood-2013-02-474833. PMID: 23649466. 
  87. C. Scholl, D. Bansal, K. Döhner, K. Eiwen i inni. The homeobox gene CDX2 is aberrantly expressed in most cases of acute myeloid leukemia and promotes leukemogenesis. „J Clin Invest”. 117 (4), s. 1037-48, Apr 2007. DOI: 10.1172/JCI30182. PMID: 17347684. 
  88. R. James, J. Kazenwadel. Homeobox gene expression in the intestinal epithelium of adult mice. „J Biol Chem”. 266 (5), s. 3246-51, Feb 1991. PMID: 1671571. 
  89. D. Bansal, C. Scholl, S. Fröhling, E. McDowell i inni. Cdx4 dysregulates Hox gene expression and generates acute myeloid leukemia alone and in cooperation with Meis1a in a murine model. „Proc Natl Acad Sci USA”. 103 (45), s. 16924-9, Nov 2006. DOI: 10.1073/pnas.0604579103. PMID: 17068127. 
  90. JG. Keefe, WR. Sukov, RA. Knudson, LP. Nguyen i inni. Development of five dual-color, double-fusion fluorescence in situ hybridization assays for the detection of common MLL translocation partners. „J Mol Diagn”. 12 (4), s. 441-52, Jul 2010. DOI: 10.2353/jmoldx.2010.090214. PMID: 20539022. 
  91. C. Wuchter, J. Harbott, C. Schoch, S. Schnittger i inni. Detection of acute leukemia cells with mixed lineage leukemia (MLL) gene rearrangements by flow cytometry using monoclonal antibody 7.1. „Leukemia”. 14 (7), s. 1232-8, Jul 2000. PMID: 10914547. 
  92. CH. Pui, JM. Chessells, B. Camitta, A. Baruchel i inni. Clinical heterogeneity in childhood acute lymphoblastic leukemia with 11q23 rearrangements. „Leukemia”. 17 (4), s. 700-6, Apr 2003. DOI: 10.1038/sj.leu.2402883. PMID: 12682627. 
  93. JE. Rubnitz, BM. Camitta, H. Mahmoud, SC. Raimondi i inni. Childhood acute lymphoblastic leukemia with the MLL-ENL fusion and t(11;19)(q23;p13.3) translocation. „J Clin Oncol”. 17 (1), s. 191-6, Jan 1999. PMID: 10458233. 
  94. ZB. Xia, R. Popovic, J. Chen, C. Theisler i inni. The MLL fusion gene, MLL-AF4, regulates cyclin-dependent kinase inhibitor CDKN1B (p27kip1) expression. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 102 (39), s. 14028-33, Sep 2005. DOI: 10.1073/pnas.0506464102. PMID: 16169901. 
  95. M. Gomez-Benito, F. Loayza-Puch, JA. Oude Vrielink, J. Oude Vrielink i inni. 3'UTR-mediated gene silencing of the Mixed Lineage Leukemia (MLL) gene. „PLoS One”. 6 (10), s. 1–8 (e25449), 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0025449. PMID: 21998658. 
  96. AV. Krivtsov, SA. Armstrong. MLL translocations, histone modifications and leukaemia stem-cell development. „Nat Rev Cancer”. 7 (11), s. 823-33, Nov 2007. DOI: 10.1038/nrc2253. PMID: 17957188. 
  97. DP. Harper, PD. Aplan. Chromosomal rearrangements leading to MLL gene fusions: clinical and biological aspects. „Cancer Res”. 68 (24), s. 10024-7, Dec 2008. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-08-2208. PMID: 19074864. 
  98. JL. Hess. MLL: a histone methyltransferase disrupted in leukemia. „Trends Mol Med”. 10 (10), s. 500-7, Oct 2004. DOI: 10.1016/j.molmed.2004.08.005. PMID: 15464450. 
  99. CW. So, H. Karsunky, P. Wong, IL. Weissman i inni. Leukemic transformation of hematopoietic progenitors by MLL-GAS7 in the absence of Hoxa7 or Hoxa9. „Blood”. 103 (8), s. 3192-9, Apr 2004. DOI: 10.1182/blood-2003-10-3722. PMID: 15070702. 
  100. J. Corral, I. Lavenir, H. Impey, AJ. Warren i inni. An Mll-AF9 fusion gene made by homologous recombination causes acute leukemia in chimeric mice: a method to create fusion oncogenes. „Cell”. 85 (6), s. 853-61, Jun 1996. PMID: 8681380. 
  101. C. Meyer, J. Hofmann, T. Burmeister, D. Gröger i inni. The MLL recombinome of acute leukemias in 2013. „Leukemia”. 27 (11), s. 2165-76, Nov 2013. DOI: 10.1038/leu.2013.135. PMID: 23628958. 
  102. CH. Pui, FG. Behm, JR. Downing, ML. Hancock i inni. 11q23/MLL rearrangement confers a poor prognosis in infants with acute lymphoblastic leukemia. „J Clin Oncol”. 12 (5), s. 909-15, May 1994. PMID: 8164041. 
  103. NA. Heerema, HN. Sather, J. Ge, DC. Arthur i inni. Cytogenetic studies of infant acute lymphoblastic leukemia: poor prognosis of infants with t(4;11) - a report of the Children's Cancer Group. „Leukemia”. 13 (5), s. 679-86, May 1999. PMID: 10374870. 
  104. FG. Behm, SC. Raimondi, JL. Frestedt, Q. Liu i inni. Rearrangement of the MLL gene confers a poor prognosis in childhood acute lymphoblastic leukemia, regardless of presenting age. „Blood”. 87 (7), s. 2870-7, Apr 1996. PMID: 8639906. 
  105. BV. Balgobind, SC. Raimondi, J. Harbott, M. Zimmermann i inni. Novel prognostic subgroups in childhood 11q23/MLL-rearranged acute myeloid leukemia: results of an international retrospective study. „Blood”. 114 (12), s. 2489-96, Sep 2009. DOI: 10.1182/blood-2009-04-215152. PMID: 19528532. 
  106. D. Grimwade, H. Walker, F. Oliver, K. Wheatley i inni. The importance of diagnostic cytogenetics on outcome in AML: analysis of 1,612 patients entered into the MRC AML 10 trial. The Medical Research Council Adult and Children's Leukaemia Working Parties. „Blood”. 92 (7), s. 2322-33, Oct 1998. PMID: 9746770. 
  107. JE. Rubnitz, SC. Raimondi, X. Tong, DK. Srivastava i inni. Favorable impact of the t(9;11) in childhood acute myeloid leukemia. „J Clin Oncol”. 20 (9), s. 2302-9, May 2002. PMID: 11981001. 
  108. DK. Webb, G. Harrison, RF. Stevens, BG. Gibson i inni. Relationships between age at diagnosis, clinical features, and outcome of therapy in children treated in the Medical Research Council AML 10 and 12 trials for acute myeloid leukemia. „Blood”. 98 (6), s. 1714-20, Sep 2001. PMID: 11535502. 
  109. T. Mercher, GD. Raffel, SA. Moore, MG. Cornejo i inni. The OTT-MAL fusion oncogene activates RBPJ-mediated transcription and induces acute megakaryoblastic leukemia in a knockin mouse model. „J Clin Invest”. 119 (4), s. 852-64, Apr 2009. DOI: 10.1172/JCI35901. PMID: 19287095. 
  110. Nagarajan 2010 ↓, s. 59-60.
  111. A. Jerez, Y. Sugimoto, H. Makishima, A. Verma i inni. Loss of heterozygosity in 7q myeloid disorders: clinical associations and genomic pathogenesis.. „Blood”. 119 (25), s. 6109-17, Jun 2012. DOI: 10.1182/blood-2011-12-397620. PMID: 22553315. 
  112. L. Nagarajan. Chromosomal deletions in AML.. „Cancer Treat Res”. 145, s. 59-66, 2010. DOI: 10.1007/978-0-387-69259-3_4. PMID: 20306245. 
  113. Nagarajan 2010 ↓, s. 59.
  114. BL. Ebert. Genetic deletions in AML and MDS.. „Best Pract Res Clin Haematol”. 23 (4), s. 457-61, Dec 2010. DOI: 10.1016/j.beha.2010.09.006. PMID: 21130407. 
  115. Nagarajan 2010 ↓, s. 62.
  116. Heba N.H. N. Abdelrazik Heba N.H. N., Hala M.H. M. Farawila Hala M.H. M., Mai AM. A Sherif Mai AM. A, MervatM. AlAnsary MervatM. i inni, Molecular characterization of chromosome 7 in AML and MDS patients, „Afr J Health Sci”, 2006.
  117. M. Koike, S. Takeuchi, J. Yokota, S. Park i inni. Frequent loss of heterozygosity in the region of the D7S523 locus in advanced ovarian cancer. „Genes Chromosomes Cancer”. 19 (1), s. 1-5, May 1997. PMID: 9135988. 
  118. K. Fischer, S. Fröhling, SW. Scherer, J. McAllister Brown i inni. Molecular cytogenetic delineation of deletions and translocations involving chromosome band 7q22 in myeloid leukemias. „Blood”. 89 (6), s. 2036-41, Mar 1997. PMID: 9058725. 
  119. MM. Le Beau, R. Espinosa, EM. Davis, JD. Eisenbart i inni. Cytogenetic and molecular delineation of a region of chromosome 7 commonly deleted in malignant myeloid diseases.. „Blood”. 88 (6), s. 1930-5, Sep 1996. PMID: 8822909. 
  120. H. Liang, J. Fairman, DF. Claxton, PC. Nowell i inni. Molecular anatomy of chromosome 7q deletions in myeloid neoplasms: evidence for multiple critical loci.. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 95 (7), s. 3781-5, Mar 1998. PMID: 9520444. 
  121. H. Honda, T. Inaba. A long lasting puzzle for -7/7q- syndrome. „Oncotarget”. 5 (1), s. 7-8, Jan 2014. PMID: 24473927. 
  122. SR. Wolman, H. Gundacker, FR. Appelbaum, ML. Slovak. Impact of trisomy 8 (+8) on clinical presentation, treatment response, and survival in acute myeloid leukemia: a Southwest Oncology Group study. „Blood”. 100 (1), s. 29-35, Jul 2002. PMID: 12070004. 
  123. SR. Bakshi, MM. Brahmbhatt, PJ. Trivedi, EN. Dalal i inni. Trisomy 8 in leukemia: A GCRI experience. „Indian J Hum Genet”. 18 (1), s. 106-8, Jan 2012. DOI: 10.4103/0971-6866.96673. PMID: 22754232. 
  124. H. Nawata, G. Kashino, K. Tano, K. Daino i inni. Dysregulation of gene expression in the artificial human trisomy cells of chromosome 8 associated with transformed cell phenotypes. „PLoS One”. 6 (9), s. 1–9 (e25319), 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0025319. PMID: 21980425. 
  125. MH. Saied, J. Marzec, S. Khalid, P. Smith i inni. Trisomy 8 Acute Myeloid Leukemia Analysis Reveals New Insights of DNA Methylome with Identification of HHEX as Potential Diagnostic Marker. „Biomark Cancer”. 7, s. 1-6, 2015. DOI: 10.4137/BIC.S19614. PMID: 25674022. 
  126. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 2226.
  127. Y. Shima, I. Kitabayashi. Deregulated transcription factors in leukemia. „Int J Hematol”. 94 (2), s. 134-41, Aug 2011. DOI: 10.1007/s12185-011-0905-9. PMID: 21823042. 
  128. MałgorzataM. Zając MałgorzataM., KrzysztofK. Giannopoulos KrzysztofK., Znaczenie mutacji genów modulujących zmiany epigenetyczne w ostrej białaczce szpikowej, „Acta Haematologica Polonica”, 45, 2014, DOI10.1016/j.achaem.2013.11.001.
  129. PA. Jones, SB. Baylin. The epigenomics of cancer.. „Cell”. 128 (4), s. 683-92, Feb 2007. DOI: 10.1016/j.cell.2007.01.029. PMID: 17320506. 
  130. PS. Ward, J. Patel, DR. Wise, O. Abdel-Wahab i inni. The common feature of leukemia-associated IDH1 and IDH2 mutations is a neomorphic enzyme activity converting alpha-ketoglutarate to 2-hydroxyglutarate. „Cancer Cell”. 17 (3), s. 225-34, Mar 2010. DOI: 10.1016/j.ccr.2010.01.020. PMID: 20171147. 
  131. W. Xu, H. Yang, Y. Liu, Y. Yang i inni. Oncometabolite 2-hydroxyglutarate is a competitive inhibitor of α-ketoglutarate-dependent dioxygenases.. „Cancer Cell”. 19 (1), s. 17-30, Jan 2011. DOI: 10.1016/j.ccr.2010.12.014. PMID: 21251613. 
  132. O. Abdel-Wahab, RL. Levine. Mutations in epigenetic modifiers in the pathogenesis and therapy of acute myeloid leukemia.. „Blood”. 121 (18), s. 3563-72, May 2013. DOI: 10.1182/blood-2013-01-451781. PMID: 23640996. 
  133. ZJ. Reitman, H. Yan. Isocitrate dehydrogenase 1 and 2 mutations in cancer: alterations at a crossroads of cellular metabolism. „J Natl Cancer Inst”. 102 (13), s. 932-41, Jul 2010. DOI: 10.1093/jnci/djq187. PMID: 20513808. 
  134. V. Valinluck, HH. Tsai, DK. Rogstad, A. Burdzy i inni. Oxidative damage to methyl-CpG sequences inhibits the binding of the methyl-CpG binding domain (MBD) of methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2). „Nucleic Acids Res”. 32 (14), s. 4100-8, 2004. DOI: 10.1093/nar/gkh739. PMID: 15302911. 
  135. V. Valinluck, LC. Sowers. Endogenous cytosine damage products alter the site selectivity of human DNA maintenance methyltransferase DNMT1. „Cancer Res”. 67 (3), s. 946-50, Feb 2007. DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-06-3123. PMID: 17283125. 
  136. M. Ko, Y. Huang, AM. Jankowska, UJ. Pape i inni. Impaired hydroxylation of 5-methylcytosine in myeloid cancers with mutant TET2. „Nature”. 468 (7325), s. 839-43, Dec 2010. DOI: 10.1038/nature09586. PMID: 21057493. 
  137. ME. Figueroa, S. Lugthart, Y. Li, C. Erpelinck-Verschueren i inni. DNA methylation signatures identify biologically distinct subtypes in acute myeloid leukemia. „Cancer Cell”. 17 (1), s. 13-27, Jan 2010. DOI: 10.1016/j.ccr.2009.11.020. PMID: 20060365. 
  138. TJ. Ley, L. Ding, MJ. Walter, MD. McLellan i inni. DNMT3A mutations in acute myeloid leukemia. „N Engl J Med”. 363 (25), s. 2424-33, Dec 2010. DOI: 10.1056/NEJMoa1005143. PMID: 21067377. 
  139. M. Ehrlich. DNA hypomethylation in cancer cells. „Epigenomics”. 1 (2), s. 239-59, Dec 2009. DOI: 10.2217/epi.09.33. PMID: 20495664. 
  140. AP. Im, AR. Sehgal, MP. Carroll, BD. Smith i inni. DNMT3A and IDH mutations in acute myeloid leukemia and other myeloid malignancies: associations with prognosis and potential treatment strategies. „Leukemia”. 28 (9), s. 1774-83, Sep 2014. DOI: 10.1038/leu.2014.124. PMID: 24699305. 
  141. XJ. Yan, J. Xu, ZH. Gu, CM. Pan i inni. Exome sequencing identifies somatic mutations of DNA methyltransferase gene DNMT3A in acute monocytic leukemia. „Nat Genet”. 43 (4), s. 309-15, Apr 2011. DOI: 10.1038/ng.788. PMID: 21399634. 
  142. AF. Ribeiro, M. Pratcorona, C. Erpelinck-Verschueren, V. Rockova i inni. Mutant DNMT3A: a marker of poor prognosis in acute myeloid leukemia.. „Blood”. 119 (24), s. 5824-31, Jun 2012. DOI: 10.1182/blood-2011-07-367961. PMID: 22490330. 
  143. SH. Park, JC. Choi, SY. Kim, J. Yi i inni. Incidence and Prognostic Impact of DNMT3A Mutations in Korean Normal Karyotype Acute Myeloid Leukemia Patients. „Biomed Res Int”. 2015, s. 1–11 (Article Id 723682), 2015. DOI: 10.1155/2015/723682. PMID: 25650308. 
  144. Y. Yamashita, J. Yuan, I. Suetake, H. Suzuki i inni. Array-based genomic resequencing of human leukemia.. „Oncogene”. 29 (25), s. 3723-31, Jun 2010. DOI: 10.1038/onc.2010.117. PMID: 20400977. 
  145. F. Thol, F. Damm, A. Lüdeking, C. Winschel i inni. Incidence and prognostic influence of DNMT3A mutations in acute myeloid leukemia. „J Clin Oncol”. 29 (21), s. 2889-96, Jul 2011. DOI: 10.1200/JCO.2011.35.4894. PMID: 21670448. 
  146. J. Marková, P. Michková, K. Burčková, J. Březinová i inni. Prognostic impact of DNMT3A mutations in patients with intermediate cytogenetic risk profile acute myeloid leukemia. „Eur J Haematol”. 88 (2), s. 128-35, Feb 2012. DOI: 10.1111/j.1600-0609.2011.01716.x. PMID: 21967546. 
  147. AR. Sehgal, PA. Gimotty, J. Zhao, JM. Hsu i inni. DNMT3A mutational status affects the results of dose-escalated induction therapy in acute myelogenous leukemia. „Clin Cancer Res”, s. 1614–20, Jan 2015. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-14-0327. PMID: 25609058. 
  148. A. Renneville, N. Boissel, O. Nibourel, C. Berthon i inni. Prognostic significance of DNA methyltransferase 3A mutations in cytogenetically normal acute myeloid leukemia: a study by the Acute Leukemia French Association. „Leukemia”. 26 (6), s. 1247-54, Jun 2012. DOI: 10.1038/leu.2011.382. PMID: 22289988. 
  149. JC. Scheuermann, AG. de Ayala Alonso, K. Oktaba, N. Ly-Hartig i inni. Histone H2A deubiquitinase activity of the Polycomb repressive complex PR-DUB.. „Nature”. 465 (7295), s. 243-7, May 2010. DOI: 10.1038/nature08966. PMID: 20436459. 
  150. O. Abdel-Wahab, M. Adli, LM. LaFave, J. Gao i inni. ASXL1 mutations promote myeloid transformation through loss of PRC2-mediated gene repression.. „Cancer Cell”. 22 (2), s. 180-93, Aug 2012. DOI: 10.1016/j.ccr.2012.06.032. PMID: 22897849. 
  151. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 2228.
  152. TM. Kadia, H. Kantarjian, S. Kornblau, G. Borthakur i inni. Clinical and proteomic characterization of acute myeloid leukemia with mutated RAS. „Cancer”. 118 (22), s. 5550-9, Nov 2012. DOI: 10.1002/cncr.27596. PMID: 22569880. 
  153. DT. Bowen, ME. Frew, R. Hills, RE. Gale i inni. RAS mutation in acute myeloid leukemia is associated with distinct cytogenetic subgroups but does not influence outcome in patients younger than 60 years.. „Blood”. 106 (6), s. 2113-9, Sep 2005. DOI: 10.1182/blood-2005-03-0867. PMID: 15951308. 
  154. BeataB. Wiczyńska BeataB., JanuszJ. Rolski JanuszJ., Terapia celowana. Część I. Mechanizmy przesyłania sygnałów przy udziale receptorów o aktywności kinazy tyrozynowej, „Współczesna Onkologia”, 2008.
  155. J. Downward. Ras signalling and apoptosis. „Curr Opin Genet Dev”. 8 (1), s. 49-54, Feb 1998. PMID: 9529605. 
  156. A. Neubauer, K. Maharry, K. Mrózek, C. Thiede i inni. Patients with acute myeloid leukemia and RAS mutations benefit most from postremission high-dose cytarabine: a Cancer and Leukemia Group B study. „J Clin Oncol”. 26 (28), s. 4603-9, Oct 2008. DOI: 10.1200/JCO.2007.14.0418. PMID: 18559876. 
  157. E. Barletta, G. Gorini, P. Vineis, L. Miligi i inni. Ras gene mutations in patients with acute myeloid leukaemia and exposure to chemical agents.. „Carcinogenesis”. 25 (5), s. 749-55, May 2004. DOI: 10.1093/carcin/bgh057. PMID: 14688017. 
  158. AT. Fathi, YB. Chen. Treatment of FLT3-ITD acute myeloid leukemia.. „Am J Blood Res”. 1 (2), s. 175-89, 2011. PMID: 22432079. 
  159. K. Pratz, M. Levis. Incorporating FLT3 inhibitors into acute myeloid leukemia treatment regimens. „Leuk Lymphoma”. 49 (5), s. 852-63, May 2008. DOI: 10.1080/10428190801895352. PMID: 18452067. 
  160. BarbaraB. Nasiłowska-Adamska BarbaraB., IwonaI. Malinowska IwonaI., Znaczenie mutacji genu FLT 3 u chorych na ostre białaczki – praca poglądowa, „Postępy Nauk Medycznych”, 2007.
  161. DS. Adli, SL. Stuesse, WL. Cruce. Immunohistochemistry and spinal projections of the reticular formation in the northern leopard frog, Rana pipiens.. „J Comp Neurol”. 404 (3), s. 387-407, Feb 1999. PMID: 9952355. 
  162. PD. Kottaridis, RE. Gale, ME. Frew, G. Harrison i inni. The presence of a FLT3 internal tandem duplication in patients with acute myeloid leukemia (AML) adds important prognostic information to cytogenetic risk group and response to the first cycle of chemotherapy: analysis of 854 patients from the United Kingdom Medical Research Council AML 10 and 12 trials. „Blood”. 98 (6), s. 1752-9, Sep 2001. PMID: 11535508. 
  163. C. Thiede, C. Steudel, B. Mohr, M. Schaich i inni. Analysis of FLT3-activating mutations in 979 patients with acute myelogenous leukemia: association with FAB subtypes and identification of subgroups with poor prognosis. „Blood”. 99 (12), s. 4326-35, Jun 2002. PMID: 12036858. 
  164. MałgorzataM. Zając MałgorzataM., KrzysztofK. Giannopoulos KrzysztofK., [Znaczenie ekspresji nukleofosminy i jej mutacji w ostrej białaczce szpikowej], „Acta Haematologica Polonica”, 2011.
  165. S. Kurki, K. Peltonen, M. Laiho. Nucleophosmin, HDM2 and p53: players in UV damage incited nucleolar stress response. „Cell Cycle”. 3 (8), s. 976-9, Aug 2004. PMID: 15254398. 
  166. D. Bertwistle, M. Sugimoto, CJ. Sherr. Physical and functional interactions of the Arf tumor suppressor protein with nucleophosmin/B23. „Mol Cell Biol”. 24 (3), s. 985-96, Feb 2004. PMID: 14729947. 
  167. M. Okuda. The role of nucleophosmin in centrosome duplication. „Oncogene”. 21 (40), s. 6170-4, Sep 2002. DOI: 10.1038/sj.onc.1205708. PMID: 12214246. 
  168. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 2229.
  169. P. Bonetti, T. Davoli, C. Sironi, B. Amati i inni. Nucleophosmin and its AML-associated mutant regulate c-Myc turnover through Fbw7 gamma. „J Cell Biol”. 182 (1), s. 19-26, Jul 2008. DOI: 10.1083/jcb.200711040. PMID: 18625840. 
  170. SM. Leong, BX. Tan, B. Bte Ahmad, T. Yan i inni. Mutant nucleophosmin deregulates cell death and myeloid differentiation through excessive caspase-6 and -8 inhibition. „Blood”. 116 (17), s. 3286-96, Oct 2010. DOI: 10.1182/blood-2009-12-256149. PMID: 20606168. 
  171. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 2221.
  172. T. Lapidot, C. Sirard, J. Vormoor, B. Murdoch i inni. A cell initiating human acute myeloid leukaemia after transplantation into SCID mice. „Nature”. 367 (6464), s. 645-8, Feb 1994. DOI: 10.1038/367645a0. PMID: 7509044. 
  173. D. Bonnet, JE. Dick. Human acute myeloid leukemia is organized as a hierarchy that originates from a primitive hematopoietic cell. „Nat Med”. 3 (7), s. 730-7, Jul 1997. PMID: 9212098. 
  174. DeVita, Lawrence i Rosenberg 2008 ↓, s. 135.
  175. Fey i Buske 2013 ↓, s. 2.
  176. MA. Sekeres, P. Elson, ME. Kalaycio, AS. Advani i inni. Time from diagnosis to treatment initiation predicts survival in younger, but not older, acute myeloid leukemia patients. „Blood”. 113 (1), s. 28-36, Jan 2009. DOI: 10.1182/blood-2008-05-157065. PMID: 18827183. 
  177. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1640.
  178. HF. Fernandez, Z. Sun, X. Yao, MR. Litzow i inni. Anthracycline dose intensification in acute myeloid leukemia. „N Engl J Med”. 361 (13), s. 1249-59, Sep 2009. DOI: 10.1056/NEJMoa0904544. PMID: 19776406. 
  179. J. Holowiecki, S. Grosicki, S. Giebel, T. Robak i inni. Cladribine, but not fludarabine, added to daunorubicin and cytarabine during induction prolongs survival of patients with acute myeloid leukemia: a multicenter, randomized phase III study. „J Clin Oncol”. 30 (20), s. 2441-8, Jul 2012. DOI: 10.1200/JCO.2011.37.1286. PMID: 22508825. 
  180. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 50.
  181. JK. Weick, KJ. Kopecky, FR. Appelbaum, DR. Head i inni. A randomized investigation of high-dose versus standard-dose cytosine arabinoside with daunorubicin in patients with previously untreated acute myeloid leukemia: a Southwest Oncology Group study. „Blood”. 88 (8), s. 2841-51, Oct 1996. PMID: 8874180. 
  182. W. Kern, EH. Estey. High-dose cytosine arabinoside in the treatment of acute myeloid leukemia: Review of three randomized trials. „Cancer”. 107 (1), s. 116-24, Jul 2006. DOI: 10.1002/cncr.21543. PMID: 16721819. 
  183. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 52.
  184. CD. Bloomfield, D. Lawrence, JC. Byrd, A. Carroll i inni. Frequency of prolonged remission duration after high-dose cytarabine intensification in acute myeloid leukemia varies by cytogenetic subtype. „Cancer Res”. 58 (18), s. 4173-9, Sep 1998. PMID: 9751631. 
  185. B. Löwenberg, W. van Putten, M. Theobald, J. Gmür i inni. Effect of priming with granulocyte colony-stimulating factor on the outcome of chemotherapy for acute myeloid leukemia. „N Engl J Med”. 349 (8), s. 743-52, Aug 2003. DOI: 10.1056/NEJMoa025406. PMID: 12930926. 
  186. EH. Estey. Growth factors in acute myeloid leukaemia. „Best Pract Res Clin Haematol”. 14 (1), s. 175-87, Mar 2001. DOI: 10.1053/beha.2000.0122. PMID: 11355930. 
  187. X. Thomas, E. Raffoux, Sd. Botton, C. Pautas i inni. Effect of priming with granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in younger adults with newly diagnosed acute myeloid leukemia: a trial by the Acute Leukemia French Association (ALFA) Group. „Leukemia”. 21 (3), s. 453-61, Mar 2007. DOI: 10.1038/sj.leu.2404521. PMID: 17252021. 
  188. T. Büchner, WE. Berdel, W. Hiddemann. Priming with granulocyte colony-stimulating factor--relation to high-dose cytarabine in acute myeloid leukemia. „N Engl J Med”. 350 (21), s. 2215-6, May 2004. DOI: 10.1056/NEJM200405203502124. PMID: 15152074. 
  189. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1641.
  190. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 53.
  191. RJ. Mayer, RB. Davis, CA. Schiffer, DT. Berg i inni. Intensive postremission chemotherapy in adults with acute myeloid leukemia. Cancer and Leukemia Group B. „N Engl J Med”. 331 (14), s. 896-903, Oct 1994. DOI: 10.1056/NEJM199410063311402. PMID: 8078551. 
  192. B. Löwenberg, T. Pabst, E. Vellenga, W. van Putten i inni. Cytarabine dose for acute myeloid leukemia. „N Engl J Med”. 364 (11), s. 1027-36, Mar 2011. DOI: 10.1056/NEJMoa1010222. PMID: 21410371. 
  193. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 54.
  194. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 55.
  195. JJ. Cornelissen, WL. van Putten, LF. Verdonck, M. Theobald i inni. Results of a HOVON/SAKK donor versus no-donor analysis of myeloablative HLA-identical sibling stem cell transplantation in first remission acute myeloid leukemia in young and middle-aged adults: benefits for whom?. „Blood”. 109 (9), s. 3658-66, May 2007. DOI: 10.1182/blood-2006-06-025627. PMID: 17213292. 
  196. J. Koreth, R. Schlenk, KJ. Kopecky, S. Honda i inni. Allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia in first complete remission: systematic review and meta-analysis of prospective clinical trials. „JAMA”. 301 (22), s. 2349-61, Jun 2009. DOI: 10.1001/jama.2009.813. PMID: 19509382. 
  197. M. Yanada, K. Matsuo, N. Emi, T. Naoe. Efficacy of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation depends on cytogenetic risk for acute myeloid leukemia in first disease remission: a metaanalysis. „Cancer”. 103 (8), s. 1652-8, Apr 2005. DOI: 10.1002/cncr.20945. PMID: 15742336. 
  198. E. Meijer, JJ. Cornelissen. Allogeneic stem cell transplantation in acute myeloid leukemia in first or subsequent remission: weighing prognostic markers predicting relapse and risk factors for non-relapse mortality. „Semin Oncol”. 35 (4), s. 449-57, Aug 2008. DOI: 10.1053/j.seminoncol.2008.04.015. PMID: 18692695. 
  199. Fey i Buske 2013 ↓, s. 3.
  200. M. Pfirrmann, G. Ehninger, C. Thiede, M. Bornhäuser i inni. Prediction of post-remission survival in acute myeloid leukaemia: a post-hoc analysis of the AML96 trial. „Lancet Oncol”. 13 (2), s. 207-14, Feb 2012. DOI: 10.1016/S1470-2045(11)70326-6. PMID: 22197676. 
  201. AK. Burnett, AH. Goldstone, RM. Stevens, IM. Hann i inni. Randomised comparison of addition of autologous bone-marrow transplantation to intensive chemotherapy for acute myeloid leukaemia in first remission: results of MRC AML 10 trial. UK Medical Research Council Adult and Children's Leukaemia Working Parties. „Lancet”. 351 (9104), s. 700-8, Mar 1998. PMID: 9504514. 
  202. PA. Cassileth, DP. Harrington, FR. Appelbaum, HM. Lazarus i inni. Chemotherapy compared with autologous or allogeneic bone marrow transplantation in the management of acute myeloid leukemia in first remission. „N Engl J Med”. 339 (23), s. 1649-56, Dec 1998. DOI: 10.1056/NEJM199812033392301. PMID: 9834301. 
  203. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 56.
  204. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 57.
  205. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1642.
  206. S. Heidegger, MR. van den Brink, T. Haas, H. Poeck. The role of pattern-recognition receptors in graft-versus-host disease and graft-versus-leukemia after allogeneic stem cell transplantation. „Front Immunol”. 5, s. 1–7 (Arcile 337), 2014. DOI: 10.3389/fimmu.2014.00337. PMID: 25101080. 
  207. AJ. Barrett. Mechanisms of the graft-versus-leukemia reaction. „Stem Cells”. 15 (4), s. 248-58, 1997. DOI: 10.1002/stem.150248. PMID: 9253108. 
  208. Lidia Gil. Allogeniczne przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu chorych z ostrą białaczką szpikową. „Hematologia”, 2011. [dostęp 2015-03-04]. 
  209. ML. Sorror, S. Giralt, BM. Sandmaier, M. De Lima i inni. Hematopoietic cell transplantation specific comorbidity index as an outcome predictor for patients with acute myeloid leukemia in first remission: combined FHCRC and MDACC experiences. „Blood”. 110 (13), s. 4606-13, Dec 2007. DOI: 10.1182/blood-2007-06-096966. PMID: 17873123. 
  210. ML. Sorror, MB. Maris, R. Storb, F. Baron i inni. Hematopoietic cell transplantation (HCT)-specific comorbidity index: a new tool for risk assessment before allogeneic HCT. „Blood”. 106 (8), s. 2912-9, Oct 2005. DOI: 10.1182/blood-2005-05-2004. PMID: 15994282. 
  211. V. Gupta, MS. Tallman, W. He, BR. Logan i inni. Comparable survival after HLA-well-matched unrelated or matched sibling donor transplantation for acute myeloid leukemia in first remission with unfavorable cytogenetics at diagnosis. „Blood”. 116 (11), s. 1839-48, Sep 2010. DOI: 10.1182/blood-2010-04-278317. PMID: 20538804. 
  212. RB. Walter, JM. Pagel, TA. Gooley, EW. Petersdorf i inni. Comparison of matched unrelated and matched related donor myeloablative hematopoietic cell transplantation for adults with acute myeloid leukemia in first remission. „Leukemia”. 24 (7), s. 1276-82, Jul 2010. DOI: 10.1038/leu.2010.102. PMID: 20485378. 
  213. SJ. Lee, J. Klein, M. Haagenson, LA. Baxter-Lowe i inni. High-resolution donor-recipient HLA matching contributes to the success of unrelated donor marrow transplantation. „Blood”. 110 (13), s. 4576-83, Dec 2007. DOI: 10.1182/blood-2007-06-097386. PMID: 17785583. 
  214. AK. Burnett, K. Wheatley, AH. Goldstone, RF. Stevens i inni. The value of allogeneic bone marrow transplant in patients with acute myeloid leukaemia at differing risk of relapse: results of the UK MRC AML 10 trial. „Br J Haematol”. 118 (2), s. 385-400, Aug 2002. PMID: 12139722. 
  215. ML. Slovak, KJ. Kopecky, PA. Cassileth, DH. Harrington i inni. Karyotypic analysis predicts outcome of preremission and postremission therapy in adult acute myeloid leukemia: a Southwest Oncology Group/Eastern Cooperative Oncology Group Study. „Blood”. 96 (13), s. 4075-83, Dec 2000. PMID: 11110676. 
  216. S. Suciu, F. Mandelli, T. de Witte, R. Zittoun i inni. Allogeneic compared with autologous stem cell transplantation in the treatment of patients younger than 46 years with acute myeloid leukemia (AML) in first complete remission (CR1): an intention-to-treat analysis of the EORTC/GIMEMAAML-10 trial. „Blood”. 102 (4), s. 1232-40, Aug 2003. DOI: 10.1182/blood-2002-12-3714. PMID: 12714526. 
  217. M. Duval, JP. Klein, W. He, JY. Cahn i inni. Hematopoietic stem-cell transplantation for acute leukemia in relapse or primary induction failure. „J Clin Oncol”. 28 (23), s. 3730-8, Aug 2010. DOI: 10.1200/JCO.2010.28.8852. PMID: 20625136. 
  218. C. Schmid, M. Schleuning, R. Schwerdtfeger, B. Hertenstein i inni. Long-term survival in refractory acute myeloid leukemia after sequential treatment with chemotherapy and reduced-intensity conditioning for allogeneic stem cell transplantation. „Blood”. 108 (3), s. 1092-9, Aug 2006. DOI: 10.1182/blood-2005-10-4165. PMID: 16551971. 
  219. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 68.
  220. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1643.
  221. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 58.
  222. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 63.
  223. JM. Rowe, D. Neuberg, W. Friedenberg, JM. Bennett i inni. A phase 3 study of three induction regimens and of priming with GM-CSF in older adults with acute myeloid leukemia: a trial by the Eastern Cooperative Oncology Group. „Blood”. 103 (2), s. 479-85, Jan 2004. DOI: 10.1182/blood-2003-05-1686. PMID: 14512295. 
  224. C. Gardin, P. Turlure, T. Fagot, X. Thomas i inni. Postremission treatment of elderly patients with acute myeloid leukemia in first complete remission after intensive induction chemotherapy: results of the multicenter randomized Acute Leukemia French Association (ALFA) 9803 trial. „Blood”. 109 (12), s. 5129-35, Jun 2007. DOI: 10.1182/blood-2007-02-069666. PMID: 17341661. 
  225. JE. Anderson, KJ. Kopecky, CL. Willman, D. Head i inni. Outcome after induction chemotherapy for older patients with acute myeloid leukemia is not improved with mitoxantrone and etoposide compared to cytarabine and daunorubicin: a Southwest Oncology Group study. „Blood”. 100 (12), s. 3869-76, Dec 2002. DOI: 10.1182/blood-2001-12-0354. PMID: 12393614. 
  226. C. Gardin, S. Chevret, C. Pautas, P. Turlure i inni. Superior long-term outcome with idarubicin compared with high-dose daunorubicin in patients with acute myeloid leukemia age 50 years and older. „J Clin Oncol”. 31 (3), s. 321-7, Jan 2013. DOI: 10.1200/JCO.2011.40.3642. PMID: 23248249. 
  227. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 58-59.
  228. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 16.
  229. B. Löwenberg, GJ. Ossenkoppele, W. van Putten, HC. Schouten i inni. High-dose daunorubicin in older patients with acute myeloid leukemia. „N Engl J Med”. 361 (13), s. 1235-48, Sep 2009. DOI: 10.1056/NEJMoa0901409. PMID: 19776405. 
  230. S. Fröhling, RF. Schlenk, S. Kayser, M. Morhardt i inni. Cytogenetics and age are major determinants of outcome in intensively treated acute myeloid leukemia patients older than 60 years: results from AMLSG trial AML HD98-B. „Blood”. 108 (10), s. 3280-8, Nov 2006. DOI: 10.1182/blood-2006-04-014324. PMID: 16840728. 
  231. D. Grimwade, H. Walker, G. Harrison, F. Oliver i inni. The predictive value of hierarchical cytogenetic classification in older adults with acute myeloid leukemia (AML): analysis of 1065 patients entered into the United Kingdom Medical Research Council AML11 trial. „Blood”. 98 (5), s. 1312-20, Sep 2001. PMID: 11520776. 
  232. P. Fenaux, GJ. Mufti, E. Hellström-Lindberg, V. Santini i inni. Azacitidine prolongs overall survival compared with conventional care regimens in elderly patients with low bone marrow blast count acute myeloid leukemia. „J Clin Oncol”. 28 (4), s. 562-9, Feb 2010. DOI: 10.1200/JCO.2009.23.8329. PMID: 20026804. 
  233. AF. Cashen, GJ. Schiller, MR. O'Donnell, JF. DiPersio. Multicenter, phase II study of decitabine for the first-line treatment of older patients with acute myeloid leukemia. „J Clin Oncol”. 28 (4), s. 556-61, Feb 2010. DOI: 10.1200/JCO.2009.23.9178. PMID: 20026803. 
  234. HM. Kantarjian, XG. Thomas, A. Dmoszynska, A. Wierzbowska i inni. Multicenter, randomized, open-label, phase III trial of decitabine versus patient choice, with physician advice, of either supportive care or low-dose cytarabine for the treatment of older patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia. „J Clin Oncol”. 30 (21), s. 2670-7, Jul 2012. DOI: 10.1200/JCO.2011.38.9429. PMID: 22689805. 
  235. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 18.
  236. RM. Stone, DT. Berg, SL. George, RK. Dodge i inni. Postremission therapy in older patients with de novo acute myeloid leukemia: a randomized trial comparing mitoxantrone and intermediate-dose cytarabine with standard-dose cytarabine. „Blood”. 98 (3), s. 548-53, Aug 2001. PMID: 11468148. 
  237. G. Juliusson, P. Antunovic, A. Derolf, S. Lehmann i inni. Age and acute myeloid leukemia: real world data on decision to treat and outcomes from the Swedish Acute Leukemia Registry. „Blood”. 113 (18), s. 4179-87, Apr 2009. DOI: 10.1182/blood-2008-07-172007. PMID: 19008455. 
  238. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 64.
  239. AL. Herr, M. Labopin, D. Blaise, N. Milpied i inni. HLA-identical sibling allogeneic peripheral blood stem cell transplantation with reduced intensity conditioning compared to autologous peripheral blood stem cell transplantation for elderly patients with de novo acute myeloid leukemia. „Leukemia”. 21 (1), s. 129-35, Jan 2007. DOI: 10.1038/sj.leu.2404461. PMID: 17128198. 
  240. R. Storb. Can reduced-intensity allogeneic transplantation cure older adults with AML?. „Best Pract Res Clin Haematol”. 20 (1), s. 85-90, Mar 2007. DOI: 10.1016/j.beha.2006.10.008. PMID: 17336258. 
  241. S. Kurosawa, T. Yamaguchi, N. Uchida, S. Miyawaki i inni. Comparison of allogeneic hematopoietic cell transplantation and chemotherapy in elderly patients with non-M3 acute myelogenous leukemia in first complete remission. „Biol Blood Marrow Transplant”. 17 (3), s. 401-11, Mar 2011. DOI: 10.1016/j.bbmt.2010.07.013. PMID: 20667478. 
  242. SS. Farag, K. Maharry, MJ. Zhang, WS. Pérez i inni. Comparison of reduced-intensity hematopoietic cell transplantation with chemotherapy in patients age 60-70 years with acute myelogenous leukemia in first remission. „Biol Blood Marrow Transplant”. 17 (12), s. 1796-803, Dec 2011. DOI: 10.1016/j.bbmt.2011.06.005. PMID: 21699879. 
  243. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 65.
  244. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1645.
  245. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 38.
  246. MA. Sanz, D. Grimwade, MS. Tallman, B. Lowenberg i inni. Management of acute promyelocytic leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. „Blood”. 113 (9), s. 1875-91, Feb 2009. DOI: 10.1182/blood-2008-04-150250. PMID: 18812465. 
  247. AK. Burnett, D. Grimwade, E. Solomon, K. Wheatley i inni. Presenting white blood cell count and kinetics of molecular remission predict prognosis in acute promyelocytic leukemia treated with all-trans retinoic acid: result of the Randomized MRC Trial. „Blood”. 93 (12), s. 4131-43, Jun 1999. PMID: 10361110. 
  248. MA. Sanz, G. Martín, M. González, A. León i inni. Risk-adapted treatment of acute promyelocytic leukemia with all-trans-retinoic acid and anthracycline monochemotherapy: a multicenter study by the PETHEMA group. „Blood”. 103 (4), s. 1237-43, Feb 2004. DOI: 10.1182/blood-2003-07-2462. PMID: 14576047. 
  249. P. Fenaux, C. Chastang, S. Chevret, M. Sanz i inni. A randomized comparison of all transretinoic acid (ATRA) followed by chemotherapy and ATRA plus chemotherapy and the role of maintenance therapy in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia. The European APL Group. „Blood”. 94 (4), s. 1192-200, Aug 1999. PMID: 10438706. 
  250. MS. Tallman, JW. Andersen, CA. Schiffer, FR. Appelbaum i inni. All-trans retinoic acid in acute promyelocytic leukemia: long-term outcome and prognostic factor analysis from the North American Intergroup protocol. „Blood”. 100 (13), s. 4298-302, Dec 2002. DOI: 10.1182/blood-2002-02-0632. PMID: 12393590. 
  251. MA. Sanz, G. Martín, C. Rayón, J. Esteve i inni. A modified AIDA protocol with anthracycline-based consolidation results in high antileukemic efficacy and reduced toxicity in newly diagnosed PML/RARalpha-positive acute promyelocytic leukemia. PETHEMA group. „Blood”. 94 (9), s. 3015-21, Nov 1999. PMID: 10556184. 
  252. L. Adès, MA. Sanz, S. Chevret, P. Montesinos i inni. Treatment of newly diagnosed acute promyelocytic leukemia (APL): a comparison of French-Belgian-Swiss and PETHEMA results. „Blood”. 111 (3), s. 1078-84, Feb 2008. DOI: 10.1182/blood-2007-07-099978. PMID: 17975017. 
  253. MA. Sanz, P. Montesinos, C. Rayón, A. Holowiecka i inni. Risk-adapted treatment of acute promyelocytic leukemia based on all-trans retinoic acid and anthracycline with addition of cytarabine in consolidation therapy for high-risk patients: further improvements in treatment outcome. „Blood”. 115 (25), s. 5137-46, Jun 2010. DOI: 10.1182/blood-2010-01-266007. PMID: 20393132. 
  254. F. Lo-Coco, G. Avvisati, M. Vignetti, M. Breccia i inni. Front-line treatment of acute promyelocytic leukemia with AIDA induction followed by risk-adapted consolidation for adults younger than 61 years: results of the AIDA-2000 trial of the GIMEMA Group. „Blood”. 116 (17), s. 3171-9, Oct 2010. DOI: 10.1182/blood-2010-03-276196. PMID: 20644121. 
  255. SL. Soignet, P. Maslak, ZG. Wang, S. Jhanwar i inni. Complete remission after treatment of acute promyelocytic leukemia with arsenic trioxide. „N Engl J Med”. 339 (19), s. 1341-8, Nov 1998. DOI: 10.1056/NEJM199811053391901. PMID: 9801394. 
  256. ZX. Shen, ZZ. Shi, J. Fang, BW. Gu i inni. All-trans retinoic acid/As2O3 combination yields a high quality remission and survival in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia. „Proc Natl Acad Sci U S A”. 101 (15), s. 5328-35, Apr 2004. DOI: 10.1073/pnas.0400053101. PMID: 15044693. 
  257. F. Lo-Coco, G. Avvisati, M. Vignetti, C. Thiede i inni. Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia.. „N Engl J Med”. 369 (2), s. 111-21, Jul 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1300874. PMID: 23841729. 
  258. E. Estey, G. Garcia-Manero, A. Ferrajoli, S. Faderl i inni. Use of all-trans retinoic acid plus arsenic trioxide as an alternative to chemotherapy in untreated acute promyelocytic leukemia. „Blood”. 107 (9), s. 3469-73, May 2006. DOI: 10.1182/blood-2005-10-4006. PMID: 16373661. 
  259. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 40.
  260. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 41.
  261. L. Adès, S. Chevret, E. Raffoux, A. Guerci-Bresler i inni. Long-term follow-up of European APL 2000 trial, evaluating the role of cytarabine combined with ATRA and Daunorubicin in the treatment of nonelderly APL patients. „Am J Hematol”. 88 (7), s. 556-9, Jul 2013. DOI: 10.1002/ajh.23451. PMID: 23564205. 
  262. BL. Powell, B. Moser, W. Stock, RE. Gallagher i inni. Arsenic trioxide improves event-free and overall survival for adults with acute promyelocytic leukemia: North American Leukemia Intergroup Study C9710. „Blood”. 116 (19), s. 3751-7, Nov 2010. DOI: 10.1182/blood-2010-02-269621. PMID: 20705755. 
  263. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 44.
  264. Francesco Lo-Coco, Giuseppe Avvisati, Sonia Maria Orlando, Felicetto Ferrara i inni. ATRA and Arsenic Trioxide (ATO) Versus ATRA and Idarubicin (AIDA) for Newly Diagnosed, Non High-Risk Acute Promyelocytic Leukemia (APL): Results of the Phase III, Prospective, Randomized, Intergroup APL0406 Study by the Italian-German Cooperative Groups Gimema-SAL-AMLSG. „Blood”, 2012. [dostęp 2015-03-21]. 
  265. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 43.
  266. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 43-44.
  267. EJ. Freireich. Supportive care for patients with blood disorders. „Br J Haematol”. 111 (1), s. 68-77, Oct 2000. PMID: 11091184. 
  268. G. Heil, D. Hoelzer, MA. Sanz, K. Lechner i inni. A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III study of filgrastim in remission induction and consolidation therapy for adults with de novo acute myeloid leukemia. The International Acute Myeloid Leukemia Study Group. „Blood”. 90 (12), s. 4710-8, Dec 1997. PMID: 9389686. 
  269. JO. Moore, RK. Dodge, PC. Amrein, J. Kolitz i inni. Granulocyte-colony stimulating factor (filgrastim) accelerates granulocyte recovery after intensive postremission chemotherapy for acute myeloid leukemia with aziridinyl benzoquinone and mitoxantrone: Cancer and Leukemia Group B study 9022. „Blood”. 89 (3), s. 780-8, Feb 1997. PMID: 9028308. 
  270. S. Amadori, S. Suciu, U. Jehn, R. Stasi i inni. Use of glycosylated recombinant human G-CSF (lenograstim) during and/or after induction chemotherapy in patients 61 years of age and older with acute myeloid leukemia: final results of AML-13, a randomized phase-3 study. „Blood”. 106 (1), s. 27-34, Jul 2005. DOI: 10.1182/blood-2004-09-3728. PMID: 15761020. 
  271. JM. Rowe, JW. Andersen, JJ. Mazza, JM. Bennett i inni. A randomized placebo-controlled phase III study of granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in adult patients (> 55 to 70 years of age) with acute myelogenous leukemia: a study of the Eastern Cooperative Oncology Group (E1490). „Blood”. 86 (2), s. 457-62, Jul 1995. PMID: 7605984. 
  272. B. Löwenberg, S. Suciu, E. Archimbaud, G. Ossenkoppele i inni. Use of recombinant GM-CSF during and after remission induction chemotherapy in patients aged 61 years and older with acute myeloid leukemia: final report of AML-11, a phase III randomized study of the Leukemia Cooperative Group of European Organisation for the Research and Treatment of Cancer and the Dutch Belgian Hemato-Oncology Cooperative Group. „Blood”. 90 (8), s. 2952-61, Oct 1997. PMID: 9376575. 
  273. F. Witz, A. Sadoun, MC. Perrin, C. Berthou i inni. A placebo-controlled study of recombinant human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor administered during and after induction treatment for de novo acute myelogenous leukemia in elderly patients. Groupe Ouest Est Leucémies Aiguës Myéloblastiques (GOELAM). „Blood”. 91 (8), s. 2722-30, Apr 1998. PMID: 9531581. 
  274. JE. Godwin, KJ. Kopecky, DR. Head, CL. Willman i inni. A double-blind placebo-controlled trial of granulocyte colony-stimulating factor in elderly patients with previously untreated acute myeloid leukemia: a Southwest oncology group study (9031). „Blood”. 91 (10), s. 3607-15, May 1998. PMID: 9572995. 
  275. K. Usuki, A. Urabe, T. Masaoka, R. Ohno i inni. Efficacy of granulocyte colony-stimulating factor in the treatment of acute myelogenous leukaemia: a multicentre randomized study. „Br J Haematol”. 116 (1), s. 103-12, Jan 2002. PMID: 11841402. 
  276. K. Bradstock, J. Matthews, G. Young, R. Lowenthal i inni. Effects of glycosylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor after high-dose cytarabine-based induction chemotherapy for adult acute myeloid leukaemia. „Leukemia”. 15 (9), s. 1331-8, Sep 2001. PMID: 11516093. 
  277. J. Sierra, J. Szer, J. Kassis, R. Herrmann i inni. A single dose of pegfilgrastim compared with daily filgrastim for supporting neutrophil recovery in patients treated for low-to-intermediate risk acute myeloid leukemia: results from a randomized, double-blind, phase 2 trial. „BMC Cancer”. 8, s. 195, 2008. DOI: 10.1186/1471-2407-8-195. PMID: 18616811. 
  278. RM. Stone, DT. Berg, SL. George, RK. Dodge i inni. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor after initial chemotherapy for elderly patients with primary acute myelogenous leukemia. Cancer and Leukemia Group B. „N Engl J Med”. 332 (25), s. 1671-7, Jun 1995. DOI: 10.1056/NEJM199506223322503. PMID: 7760868. 
  279. CR. Flowers, J. Seidenfeld, EJ. Bow, C. Karten i inni. Antimicrobial prophylaxis and outpatient management of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. „J Clin Oncol”. 31 (6), s. 794-810, Feb 2013. DOI: 10.1200/JCO.2012.45.8661. PMID: 23319691. 
  280. O'Donnell i in. 2014 ↓, s. 70.
  281. L. Leibovici, M. Paul, M. Cullen, G. Bucaneve i inni. Antibiotic prophylaxis in neutropenic patients: new evidence, practical decisions. „Cancer”. 107 (8), s. 1743-51, Oct 2006. DOI: 10.1002/cncr.22205. PMID: 16977651. 
  282. FR. Appelbaum, H. Gundacker, DR. Head, ML. Slovak i inni. Age and acute myeloid leukemia. „Blood”. 107 (9), s. 3481-5, May 2006. DOI: 10.1182/blood-2005-09-3724. PMID: 16455952. 
  283. D. Grimwade, RK. Hills. Independent prognostic factors for AML outcome. „Hematology Am Soc Hematol Educ Program”, s. 385-95, 2009. DOI: 10.1182/asheducation-2009.1.385. PMID: 20008224. 
  284. D. Grimwade. The clinical significance of cytogenetic abnormalities in acute myeloid leukaemia. „Best Pract Res Clin Haematol”. 14 (3), s. 497-529, Sep 2001. DOI: 10.1053/beha.2001.0152. PMID: 11640867. 
  285. Szczeklik i Gajewski 2014 ↓, s. 1644.
  286. EH. Estey. Acute myeloid leukemia: 2014 update on risk-stratification and management. „Am J Hematol”. 89 (11), s. 1063-81, Nov 2014. DOI: 10.1002/ajh.23834. PMID: 25318680. 
  287. IlonaI. Seferyńska IlonaI., EwaE. Orłowska EwaE., AnnaA. Ejduk AnnaA., StanisławS. Maj StanisławS., JerzyJ. Hołowiecki JerzyJ., SławomiraS. Kyrcz-Krzemień SławomiraS., TadeuszT. Robak TadeuszT., KazimierzK. Sułek KazimierzK., MonikaM. Paluszewska MonikaM., Wiesław W.W. W. Jędrzejczak Wiesław W.W. W., AleksanderA. Skotnicki AleksanderA., KazimierzK. Kuliczkowski KazimierzK., AnnaA. Dmoszyńska AnnaA., AndrzejA. Hellmann AndrzejA., JanuszJ. Kłoczko JanuszJ., LechL. Konopka LechL., MieczysławM. Komarnicki MieczysławM., BarbaraB. Zdziarska BarbaraB., MariaM. Nowakowska-Domagała MariaM., AndrzejA. Zduńczyk AndrzejA., AndrzejA. Lange AndrzejA., GrażynaG. Gadomska GrażynaG., JolantaJ. Starzak-Gwóźdź JolantaJ., MałgorzataM. Całbecka MałgorzataM., KrystynaK. Zawilska KrystynaK., KrzysztofK. Warzocha KrzysztofK. i inni, Epidemiologia zachorowań na ostre białaczki u ludzi dorosłych w Polsce w latach 2004-2006, „Postępy Nauk Medycznych”, 7-8, 2007.
  288. A. Jemal, A. Thomas, T. Murray, M. Thun. Cancer statistics, 2002. „CA Cancer J Clin”. 52 (1). s. 23-47. PMID: 11814064. 
  289. TeofilaT. Książek TeofilaT., KatarzynaK. Pawińska-Wąsikowska KatarzynaK., MałgorzataM. Szurgot MałgorzataM., MichałM. Matysiak MichałM., BarbaraB. Fic-Sikorska BarbaraB., ElżbietaE. Adamkiewicz-Drożyńska ElżbietaE., LucynaL. Maciejka-Kapuścinska LucynaL., AlicjaA. Chybicka AlicjaA., KingaK. Potocka KingaK., JacekJ. Wachowiak JacekJ., JolantaJ. Skalska-Sadowska JolantaJ., Jerzy R.J. R. Kowalczyk Jerzy R.J. R., BeataB. Wójcik BeataB., MariuszM. Wysocki MariuszM., SylwiaS. Kołtan SylwiaS., MarynaM. Krawczuk-Rybak MarynaM., KatarzynaK. Muszyńska-Rosłan KatarzynaK., WojciechW. Młynarski WojciechW., MałgorzataM. Stolarska MałgorzataM., TomaszT. Urasiński TomaszT., ElżbietaE. Kamieńska ElżbietaE., TomaszT. Szczepański TomaszT., RenataR. Tomaszewska RenataR., GrażynaG. Sobol-Milejska GrażynaG., AgnieszkaA. Mizia-Malarz AgnieszkaA., GrażynaG. Karolczyk GrażynaG., JolantaJ. Podhorecka JolantaJ., MariaM. Wieczorek MariaM., IrenaI. Karpińska-Derda IrenaI., WalentynaW. Balwierz WalentynaW. i inni, Nieprawidłowości genetyczne w ostrej białaczce szpikowej u dzieci w Polsce, „Postępy Nauk Medycznych”, 4, 2014.
  290. RT. Greenlee, MB. Hill-Harmon, T. Murray, M. Thun. Cancer statistics, 2001. „CA Cancer J Clin”. 51 (1). s. 15-36. PMID: 11577478. 
  291. KR. Kampen. The discovery and early understanding of leukemia. „Leuk Res”. 36 (1), s. 6-13, Jan 2012. DOI: 10.1016/j.leukres.2011.09.028. PMID: 22033191. 
  292. MayurM. Chaudhary MayurM., Shweta DixitS. D. Chaudhary Shweta DixitS. D., Essentials of Pediatric Oral Pathology, JP Medical Ltd, 2012, s. 392, ISBN 9789350253748.
  293. B. Cooper. The origins of bone marrow as the seedbed of our blood: from antiquity to the time of Osler. „Proc (Bayl Univ Med Cent)”. 24 (2), s. 115-8, Apr 2011. PMID: 21566758. 
  294. XavierX. Thomas XavierX., First contributors in the history of leukemia, „World Journal of Hematology”, 2013, DOI10.5315/wjh.v2.i3.62..
  295. S. Farber, LK. Diamond. Temporary remissions in acute leukemia in children produced by folic acid antagonist, 4-aminopteroyl-glutamic acid. „N Engl J Med”. 238 (23), s. 787-93, 1948. DOI: 10.1056/NEJM194806032382301. PMID: 18860765. 
  296. DR. Miller, S. Farber. A tribute to Sidney Farber-- the father of modern chemotherapy. „Br J Haematol”. 134 (1), s. 20-6, 2006. DOI: 10.1111/j.1365-2141.2006.06119.x. PMID: 16803563. 
  297. Nobelprize.org, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1988 [dostęp 2015-03-28].
  298. E. DonnallE. D. Thomas E. DonnallE. D., A history of haemopoietic cell transplantation, „British Journal of Haematology”, 1999.
  Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, GVHD (od ang. graft-versus-host disease) – niepożądana reakcja fizjologiczna zachodząca w organizmie biorcy przeszczepu pod wpływem wprowadzonych obcych antygenowo limfocytów.Limfocyty T inaczej limfocyty grasicozależne (T od łac. thymus - grasica) – komórki układu odpornościowego należące do limfocytów odpowiedzialne za komórkową odpowiedź odpornościową. Komórki prekursorowe, nie posiadające cech limfocytów T, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym, następnie dojrzewają głównie w grasicy, skąd migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Stężenie limfocytów T we krwi obwodowej wynosi 0,77–2,68 x 10/l. Czas życia limfocytów T wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ubikwityna (Ub) jest małocząsteczkowym białkiem obecnym we wszystkich komórkach eukariotycznych i pełniącym kluczową rolę w naznaczaniu białek (ubikwitynacja), które mają ulec nielizosomalnej proteolizie.
  Ligandy (addendy) – w związkach kompleksowych: atomy, cząsteczki lub aniony, które są bezpośrednio przyłączone do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu. Pojęcie ligandu (jak również atomu centralnego) nie jest jednoznaczne i w wielu przypadkach jest kwestią umowną. W chemii organicznej określenie ligand jest stosowane wymiennie z określeniem podstawnik.
  Metylotransferaza - enzym przenoszący resztę metylową pomiędzy związkami uczestniczącymi w reakcji, zmieniając w ten sposób ich działanie.
  Dyhydrogenaza mleczanowa (LDH) – enzym z klasy oksydoreduktaz, obecny w wątrobie, mięśnach i jelitach. Katalizuje ostatni etap szlaku glikolitycznego – przejście pirogronianu w mleczan i odwrotnie. Cząsteczka LDH jest tetramerem, złożonym z dwóch różnych podjednostek – H ("sercowej") i M ("mięśniowej"), co daje możliwość występowania w postaci pięciu izoenzymów o następującej budowie:
  Angina (łac. angina, zapalenie gardła) – w najczęstszym rozumieniu ostre zapalenie migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła, wywołane przez bakterie paciorkowce β-hemolizujące z grupy A. Jest chorobą zakaźną przenoszoną drogą kropelkową.
  Pałeczki Auera (ang. Auer rods) – twory znajdywane w cytoplazmie blastów ostrej białaczki mieloblastycznej. Są patognomoniczne dla tego nowotworu. Widoczne są w barwieniu metodą Pappenheima jako cienkie, azurochłonne pałeczki. Przypuszczalnie są ziarnistościami lizosomalnymi zawierającymi peroksydazę i fosfatazę kwaśną. Zostały opisane przez amerykańskiego fizjologa Johna Auera (1875-1948) w 1906 roku.
  Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.404 sek.