• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostrów Wielkopolski  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]
  Przeczytaj także...
  Prusy Południowe (niem. Südpreußen) – prowincja Królestwa Prus istniejąca w latach 1793–1807 na części ziem uzyskanych w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej.Okręg wyborczy nr 7 – okręg wyborczy w polskich wyborach do Parlamentu Europejskiego, obejmujący swym zasięgiem teren województwa wielkopolskiego. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Poznań.
  Turystyka[]
  Hotel Komeda

  W mieście znajduje się Punkt Informacji Turystycznej przy oddziale PTTK.

  Przez miasto przebiegają trzy szlaki turystyczne piesze i cztery rowerowe:

 • szlak turystyczny żółty pieszy: JarocinPleszewGołuchów – ... – Ostrów Wielkopolski – ... – Gola
 • szlak turystyczny czerwony pieszy: Ostrów Wielkopolski – Janków PrzygodzkiAntoninKotłów
 • szlak turystyczny niebieski pieszy: Ostrów Wielkopolski – Stary StawLewkówKwiatków
 • szlak rowerowy czerwony rowerowy – Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Rychtalskie: Ostrów-Zębców – Janków Przygodzki – Antonin Nadleśnictwo
 • szlak rowerowy niebieski rowerowy: Ostrów Wielkopolski – Wysocko MałeChynowaAntoninOdolanówGarkiMoja Wola
 • szlak rowerowy zielony rowerowy – Transwielkopolska Trasa Rowerowa, odcinek południowy: Poznań – Ostrów Wielkopolski – Siemianice
 • szlak rowerowy czarny rowerowy: Ostrów-Piaski – Ostrów-Nowy Staw – Ostrów-Szczygliczka – LewkowiecPrzybysławice/Raszków
 • Baza hotelowa[]

  Miasto posiada rozwiniętą infrastrukturę hotelową.

  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Międzynarodowy Festiwal "Chopin w barwach jesieni" w Antoninie – jeden z dwóch polskich (obok Dusznik-Zdroju) festiwali chopinowskich. Rangę festiwalu podkreśla obecność najwybitniejszych polskich i zagranicznych pianistów.
 • 12 hoteli (Komeda ***, Villa Royal ***, Granada ***,Polonia ***, Omega**, Malwa**, KS „Stal”, Borowianka*** z ośr. jazdy konnej), Hotel & Restauracja Bankietowa,
 • ośrodek wypoczynkowy (Piaski-Szczygliczka)
 • Media[]

  Współczesny Ostrów ma relatywnie rozwinięty rynek mediowy. Wart wspomnienia jest fakt, że w Ostrowie lat międzywojennych na 20 tysięcy mieszkańców (1928 r.) przypadało 11 czasopism (w tym 5 dzienników).

  Powiat ostrowski – powiat w Polsce (województwo wielkopolskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ostrów Wielkopolski.Beata Klimek (ur. 2 kwietnia 1962 w Ostrowie Wielkopolskim) - polska działaczka samorządowa, pierwsza kobieta pełniąca urząd prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Wybrana w drugiej turze wyborów samorządowych w 2014, zdobyła o 2500 więcej głosów od urzędującego prezydenta Jarosława Urbaniaka. W latach 2010-2014 zasiadała w radzie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, kierując klubem radnych Porozumienie Społeczne Lewica. Pełniła funkcję rzecznika Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim za kadencji Andrzeja Dery i Włodzimierza Jędrzejaka.
 • Telewizja:
 • Telewizja Kablowa Proart
 • Telewizja internetowa Ostrow24.tv
 • ok24.tv Telewizja Internetowa Ostrów Wlkp. – Kalisz
 • Internetowa Telewizja Sportowa esporttv.pl
 • Prasa:
 • Gazeta Ostrowska
 • Kurier Ostrowski
 • Fakty Ostrowskie
 • Nasz Rynek (bezpłatna gazeta informacyjno – reklamowa)
 • periodyki oraz wydawnictwa stowarzyszeń, organizacji społecznych i parafii
 • Radio:
 • Radio Eska Ostrów/Kalisz – redakcja w Ostrowie Wielkopolskim (Ostrów 89,3 fm, Kalisz 101,1 fm)
 • Strony internetowe i portale:
 • www.ostrow24.tv
 • ostrowwlkp.info
 • www.wlkp24.info
 • portalostrowski.pl
 • ostrowsko.org.pl
 • www.ostrovia.eu
 • naszrynek.pl
 • portal-ostrow-wielkopolski.pl
 • ostrow.naszemiasto.pl
 • www.sportowyostrow.pl
 • www.tubaostrowa.pl
 • Administracja[]

  Ostrów Wielkopolski ma status osobnej gminy miejskiej. Mieszkańcy Ostrowa wybierają do swojej rady miasta 23 radnych. Organem wykonawczym władz miasta jest prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

  Droga wojewódzka nr 445 (DW445) – droga wojewódzka o długości ok. 14 km łącząca Ostrów Wielkopolski z Odolanowem.Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.

  Miasto jest także siedzibą samorządu powiatu ostrowskiego oraz wiejskiej gminy Ostrów Wielkopolski.

  Ponadto w mieście znajduje się siedziba prokuratury okręgowej, sądu rejonowego, oddziału regionalnego ZUS, placówki terenowej KRUS, oddziału Państwowej Inspekcji Pracy, oddziału Urzędu Dozoru Technicznego oraz oddziału Wojewódzkiego Inspekcji Transportu Drogowego.

  Mieszkańcy Ostrowa wybierają parlamentarzystów z okręgów wyborczych z siedzibą komisji w Kaliszu, a posłów do Parlamentu Europejskiego z okręgu wyborczego nr 7.

  Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia Ostrów Wielkopolski – polski klub piłkarski z Ostrowa Wielkopolskiego, jest jednym z najstarszych klubów w Polsce. TP Ostrovia została założona jako jeden z pierwszych polskich klubów piłkarskich w Wielkopolsce (zob. Warta Poznań, KS Posnania).Dąbrowy Krotoszyńskie - jeden z największych w Polsce kompleksów naturalnych lasów dębowych, zajmuje teren blisko 23 tys. ha.

  Ostrów Wielkopolski jest członkiem Związku Miast Polskich oraz stowarzyszenia Związek Miast Czystej Energii.

  Podział administracyjny[]

  Podział na jednostki pomocnicze miasta, zaznaczonym osiedlem Śródmieście

  Do początku lat 90. obowiązywał podział na 7 dzielnic (Stare Miasto, Wenecja, Krępa, Pruślin, Stare Kamienice, Zębców, Zacharzew) odpowiadających dzielnicom zwyczajowym.

  Obecnie miasto jest podzielone na 11 jednostek pomocniczychosiedli:

  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim – rzymskokatolicka parafia w dekanacie Ostrów Wielkopolski I. Erygowana w roku 1959 przy kościele poewangelickim.
 • I Śródmieście
 • II Wenecja
 • III Krępa
 • IV im. Jana Pawła II
 • V Pruślin
 • VI Stare Kamienice
 • VII Zacisze Zębców
 • VIII Odolanowskie
 • IX Nowe Parcele
 • X Parcele Zacharzewskie
 • XI im. Powstańców Wielkopolskich
 • Do zadań osiedli należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

  Jarosław Piotr Urbaniak (ur. 7 sierpnia 1966 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski polityk, poseł na Sejm RP V i VI kadencji, samorządowiec, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.Stary Cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim - jest to najstarszy czynny cmentarz katolicki w Polsce (starszy od Cmentarza Rakowickiego w Krakowie i warszawskich Powązek).

  Organem uchwałodawczym w osiedlu jest rada osiedla, w skład której wchodzi 15 radnych. Jeżeli osiedle zamieszkiwałoby więcej niż 20 tys. osób wtedy rada ma 21 radnych. Rada osiedla wybiera organ wykonawczy, czyli zarząd w liczbie 5 osób spośród członków rady (przewodniczący, sekretarz, skarbnik, 2 członków).

  Prezydenci Ostrowa po 1989[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Prezydenci Ostrowa Wielkopolskiego.
 • Mirosław Kruszyński – 1990-2002
 • Jerzy Świątek – 2002-2006
 • Radosław Torzyński – 2006-2010
 • Jarosław Urbaniak – od 2010 - 2014
 • Beata Klimek - od 2014
 • Prochowice (pol. hist. Parchwice,niem. Parchwitz) – miasto w woj. dolnośląskim, w powiecie legnickim, nad rzeką Kaczawą, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Prochowice. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. legnickiego. Historycznie leży na Dolnym Śląsku.Śródmieście Ostrowa Wielkopolskiego - centralna część miasta skupiająca większość terenów o funkcjach centrotwórczych. Także nazwa osiedla (Osiedle I Śródmieście) obejmującego najstarszą część miasta.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.
  Pomnik przyrody – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
  Lubin (niem. Lüben) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, gminy miejskiej i gminy wiejskiej Lubin. Jest to drugie miasto pod względem liczby mieszkańców (po Legnicy) w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, piąte w województwie dolnośląskim i pięćdziesiąte w Polsce.
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – powstały w 1919 państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 393. pośród wszystkich typów uczelni.
  Lotnisko Ostrów Wielkopolski-Michałków (kod ICAO: EPOM) - cywilne lotnisko sportowe używane przez Aeroklub Ostrowski, położone 6 km na północ od Ostrowa Wielkopolskiego i 10 km na południowy zachód od Kalisza, we wsi Michałków.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Lądowisko Ostrów Wielkopolski – lądowisko sanitarne w Ostrowiu Wielkopolskim, w województwie wielkopolskim, położone przy ul. Limanowskiego 20/22. Przeznaczone jest do wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.105 sek.