• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostoje ptaków IBA

  Przeczytaj także...
  BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

  Ostoje ptaków IBA – obszar rozpoznany przez BirdLife International jako ważny dla ochrony populacji ptaków. Na rok 2009 wyróżniono około 11 000 Important Bird Areas w ok. 200 państwach. Tereny te mogą być chronione zarówno prawnie, jak i przez lokalne organizacje. W Stanach Zjednoczonych program monitorowany jest przez National Audobon Society.

  Kryteria wyboru według występowania gatunków ptaków („trigger species”) o znaczeniu w skali globalnej są następujące:

 • A1, gatunki globalnie zagrożone
 • A2, gatunki o ograniczonym zasięgu
 • A3, gatunki ograniczone do danego biomu
 • A4:
 • A4 I, na danym obszarze IBA występuje co najmniej 1% światowej populacji danego gatunku określonego jako ptak wodny
 • A4 II, na danym obszarze IBA występuje co najmniej 1% światowej populacji danego gatunku określonego jako ptak morski
 • A4 III, na danym obszarze występuje co najmniej 20 000 osobników ptaka określanego jako wodny lub 10 000 osobników gatunku określanego jako morski (niestosowane w USA)
 • A4 IV, obszar stanowiący ważną ostoję dla ptaków migrujących
 • Kryteria z grupy B – wskazujące obszary o znaczeniu europejskim są następujące:

 • B1
 • B1i - wiadomo lub przypuszcza się, że obszar skupia co najmniej 1% populacji wędrówkowej lub innej rozpoznawalnej populacji ptaków wodno-błotnych
 • B1ii - wiadomo lub przypuszcza się, że obszar skupia co najmniej 1% rozpoznawalnej populacji ptaków morskich
 • B1iii - wiadomo, lub przypuszcza się, że obszar skupia co najmniej 1% populacji wędrówkowej lub innej rozpoznawalnej populacji gatunków innych niż ptaki wodno-błotne i morskie
 • B1iv - ostoja jest obszarem typu „wąskiego gardła wędrówkowego”, gdzie co najmniej 5 000 bocianów (Ciconidae) lub co najmniej 3 000 ptaków szponiastych (Accipitriformes i Falconiformes) lub żurawi (Gruidae) regularnie przelatuje podczas wiosennej lub jesiennej wędrówki
 • B2 - gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym w Europie
 • B3 - gatunki o korzystnym statusie ochronnym, których populacje skupione są w Europie
 • Kryteria z grupy C – wskazujące obszary ważne na poziomie Unii Europejskiej:

 • C1 - gatunki zagrożone w skali globalnej
 • C2 - koncentracje gatunków uznanych za zagrożone w Unii Europejskiej
 • C3 - kongregacje gatunków migrujących niezagrożonych w Unii Europejskiej
 • C4 - duże skupiska ptaków
 • C5 - duże skupiska gatunków w miejscach „wąskich gardeł wędrówkowych” („bottleneck sites”)
 • C6 - gatunki zagrożone w skali Unii Europejskiej
 • C7 - inne kryteria ornitologiczne
 • Przypisy

  1. Important Bird Areas (IBAs). BirdLife International. [dostęp 29 września 2013].
  2. Criteria Overview. Audobon:Birds & Science. [dostęp 29 września 2013].
  3. Kryteria wyznaczania ostoi. IBA. Ostoje ptaków. [dostęp 13 maja 2014].

  Linki zewnętrzne[]

 • IBA. Ostoje ptaków • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.