• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osteosynteza

  Przeczytaj także...
  Implant, wszczep – to ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu. Najczęściej stosowane są implanty zastępujące tkanki twarde.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Płytka (ang. plate) - wyróżniamy trzy główne grupy typów płytek: kompresyjne (compression plates), rekonstrukcyjne (reconstruction plates), neutralizujące (neutralization plates) i wspierające (buttress plates).

  Osteosynteza – redukcja i zespolenie złamania kości przy użyciu elementów implantacyjnych, zwykle wykonanych z metalu biologicznie obojętnego. Jest to procedura chirurgiczna, którą można wykonać przez skórę lub w otwarty sposób. Głównym celem osteosyntezy jest połączenie ze sobą końców kości i ustabilizowanie miejsca złamania.

  Złamanie (łac. fractura) – całkowite przerwanie ciągłości kości (gdy dochodzi do przerwania niecałkowitego określa się je jako nadłamanie, łac. infractio).Gwóźdź chirurgiczny (inaczej drut, pręt, ang. rod, nail, pin) – wykonany ze stali nierdzewnej element służący do leczenia złamań głównie kości długich metodą zespalania śródszpikowego, poprzez:

  W przypadku osteosyntezy czasem można spotkać się z pojęciem fiksacja jako synonimu słowa zespolenie, stabilizacja. O ile w języku angielskim fixation pochodzi od słowa fix, czyli mocować, ustalać, unieruchamiać, przytwierdzać, o tyle słowo fiksacja w języku polskim oznacza m.in. obłęd, czyli pojęcie znane z psychologii, a nie zespolenie.

  Hydroksyapatyt – minerał zbudowany z hydroksyfosforanu wapnia (sześcioortofosforanu(V) dwuwodorotlenku dziesięciowapnia) o wzorze chemicznym Ca10(PO4)6(OH)2 [zapisywanym też jako 3Ca3(PO4)2•Ca(OH)2)]. Stanowi mineralne rusztowanie tkanki łącznej, odpowiedzialnej za mechaniczną wytrzymałość kości.Aparat Ilizarowa - zewnętrzny stabilizator odłamów kostnych stworzony w 1950, a opatentowany w 1951 przez radzieckiego lekarza Gawriła Ilizarowa.

  Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen to główna organizacja zajmująca się tematyką osteosyntezy.

  Podstawowymi elementami do osteosyntezy są:

 • druty (lub inaczej gwoździe);
 • klamry kostne;
 • płytki;
 • wkręty (lub inaczej śruby).
 • Często, elementy te współtworzą bardziej złożone systemy, jak na przykład aparat Ilizarowa. Ponadto w trakcie zabiegu mogą być używane pasty, cementy kostne, bloki na bazie m.in. hydroksyapatytu.

  Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (niem. Stowarzyszenie na rzecz badań nad stabilizacją wewnętrzną) a także AO Foundation, powszechnie nazywane AO jest organizacją non-profit zajmująca się poprawą opieki nad pacjentami z obrażeniami narządu ruchu i ich następstwami. Dystrybucją i sprzedażą wszystkich produktów AO zajmuje się spółka zależna Synthes.Wkręty (ang. screw) to jedne z najczęściej spotykanych elementów do osteosyntezy, m.in. dzięki temu, iż mogą być nie tylko wykorzystane samodzielnie, lecz również jako część bardziej skomplikowanego systemu stabilizacyjnego. Każda śruba, która jest użyta do wytworzenia ucisku między fragmentami nazywana jest lag screw (śruba otulająca). Wkręty tego typu nie zabezpieczają złamań przed ugięciem i rotacją, więc w celu zabezpieczenia, dodatkowe urządzenia powinny być użyte.

  Przypisy

  1. Encyklopedia Powszechna PWN. T. 3. M-R. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, s. 411.
  2. T. Żuk, A. Dziak, A. Gusta: Podstawy ortopedii i traumatologii. Warszawa: PZWL, 1980, s. 294-295. ISBN 8320001463.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.