• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ostatnie chwile Ferdynanda IV Pozwanego  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Krajowa Wystawa Sztuk Pięknych (hiszp. Exposición Nacional de Bellas Artes) – odbywająca się w Hiszpanii (najczęściej w Madrycie) cykliczna wystawa o charakterze konkursu.Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.
  Szczyt La Peña de Martos, z którego zrzucono braci Carvajal oraz ich nagrobek La Cruz del Lloro (Krzyż płaczu)

  Ostatnie chwile Ferdynanda IV Pozwanego (hiszp. Últimos momentos de Fernando IV el Emplazado lub Los Carvajales) – obraz olejny hiszpańskiego malarza José Casady del Alisala przedstawiający Ferdynanda IV Pozwanego, króla Kastylii i Leónu, na łożu śmierci.

  Malarstwo historyczne – przedstawienia malarskie, których tematem są wydarzenia historyczne związane z dziejami państw, narodów i wybitnych osobistości oraz zdarzenia rozgrywające się współcześnie.Palencia – miasto w północnej Hiszpanii, w regionie Kastylia i León, nad rzeką Carrión (dorzecze Duero), ośrodek administracyjny prowincji Palencia. Około 82 tys. mieszkańców (2007).

  Ferdynand IV Pozwany był królem Kastylii i Leónu w latach 1295–1312. Zmarł w Jaén 7 września 1312, bez świadków, co jest niezwykłe w przypadku monarchy. Przydomek Pozwany, który otrzymał pośmiertnie, wiąże się z legendą powstałą wokół jego tajemniczej śmierci.

  Legenda – Los Carvajales[ | edytuj kod]

  Kroniki z epoki opisują, że w czasie pobytu w Palencji, król został poinformowany o śmierci swojego faworyta, rycerza Juana de Benavides. Został on zamordowany nocą przez uzbrojonych mężczyzn. Za sprawców natychmiast, na podstawie wcześniejszych wydarzeń, uznano dwóch rycerzy zakonu Kalatrawy braci Pedra i Juana Carvajal. W 1310 roku doszło do konfrontacji wpływowych szlacheckich rodzin Carvajales i Benavides. Bracia Carvajales zarzucili Benavidesowi poważny afront i wyzwali go do walki, którą ostatecznie przegrali, okrywając się jeszcze większą hańbą.

  Akademizm to kierunek w sztuce europejskiej rozwijający się od XVII do XIX wieku, przede wszystkim w malarstwie i rzeźbie. Polegał na odwoływaniu się do zasad i ideałów sztuki antycznej oraz renesansowej, a także naśladowaniu dzieł uznanych za doskonałe, preferujący tematykę historyczną, religijną i mitologiczną. Propagowany głównie przez Akademie Sztuk Pięknych.Vicente Palmaroli y González (ur. 5 września 1834 w Zarzalejo, zm. 25 stycznia 1896 w Madrycie) – hiszpański malarz i rytownik epoki romantyzmu, dyrektor Muzeum Prado.

  W sierpniu 1312, przekonany o winie braci, król udał się z Jaén do pobliskiej miejscowości Martos, gdzie odnalazł i aresztował braci Carvajal. Zostali skazani na śmierć, a ich zapewnienia o niewinności i lojalności wobec króla nie zostały wysłuchane. Zamknięto ich w żelaznej klatce, a następnie zrzucono ze szczytu Peña de Martos. Wielka Kronika Alfonsa XI informuje, że wyrok wykonano 7 sierpnia 1312. Przed straceniem bracia Carvajal pozwali króla, aby za 30 dni stawił się przed obliczem Boga, który sprawiedliwie osądziłby ich trzech. W ten sposób król miał odpowiedzieć przed Bogiem, a w razie winy, sam ponieść śmierć. Ferdynand IV zmarł dokładnie miesiąc później, dnia 7 września, kiedy upływał termin wyznaczony przez braci.

  Order Rycerski Kalatrawy, Order Wojskowy Kalatrawy (hisz. Orden de Caballería de Calatrava, Orden Militar de Calatrava), pierwotnie Zakon Rycerski Kalatrawy lub Kalatrawensi – utworzony jako zakon rycerski w 1158 roku, założony w Kastylii przez opata Rajmunda z cysterskiego opactwa Fitero, od 1487 podporządkowany władcom hiszpańskim, a od od XIX wieku istniejący jako odznaczenie honorowe nadawane przez królów hiszpańskich. Jeden z czterech hiszpańskich orderów rycerskich (Kalatrawy, Montezy, Alkantry i Św. Jakuba).Udar mózgu, incydent mózgowo-naczyniowy (ang. cerebro-vascular accident, CVA), dawniej także apopleksja (gr. stgr. ἀποπληξία - paraliż; łac. apoplexia cerebri, insultus cerebri) – zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny.

  Historyk i archeolog Francisco Simón y Nieto pochodzący z Palencji uważał, że przyczyną śmierci króla był prawdopodobnie zakrzep, ale mógł to być także krwotok mózgowy, ostry obrzęk płuc, dusznica, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu itp.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Obrzęk płuc – stan chorobowy, w trakcie którego w pęcherzykach płucnych zamiast powietrza zaczyna gromadzić się płyn przesiękowy, który utrudnia wymianę gazową w płucach.
  Język hiszpański (hiszp. idioma español, castellano) – język należący do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Współczesne standardy literackie (z Hiszpanii i Ameryki hiszpańskojęzycznej) wywodzą się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jeszcze dziś język hiszpański bywa nazywany kastylijskim, dla odróżnienia go od innych języków używanych w Hiszpanii (zob. niżej).
  Po śmierci króla Leónu Alfonsa IX w 1230 roku, jego syn Ferdynand III, król Kastylii, zjednoczył ostatecznie oba królestwa. Unia ta okazała się trwała, a nowe państwo określano od tej pory jako królestwo Kastylii i Leónu lub też Koronę Kastylii i Leónu. W połowie XIII wieku było to największe państwo na Półwyspie Iberyjskim, zajmujące 300 tys. km² i liczące 3 mln mieszkańców.
  Muzeum Prado (hiszp. Museo del Prado) – mieszczące się w Madrycie, jedno z najważniejszych i najbogatszych muzeów na świecie. Zostało utworzone w 1819 r. przez króla Ferdynanda VII na prośbę jego drugiej żony - Marii Izabeli Braganza. Oryginalny, klasycystyczny budynek, zbudowany w roku 1785 według projektu Juana de Villanueva był kilkakrotnie rozbudowywany w XX stuleciu.
  Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, nie będący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy.
  Pas rycerski – od X wieku jeden z najważniejszych symboli stanu rycerskiego. Pas taki wykonany był z pasa skóry do którego przytwierdzone były metalowe sztabki lub też płytki. Bywały również inne formy pasa rycerskiego – metalowe sztabki były łączone specjalnymi sworzniami, mógł to być także zwykły pas skórzany zdobiony elementami metalowymi. Pasy często były wykończone ozdobną klamrą.
  Choroba niedokrwienna serca – (ChNS; łac. morbus ischaemicus cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) – zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze. Zaburzenie równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem a możliwością ich dostarczenia, pomimo wykorzystania mechanizmów autoregulacyjnych zwiększających przepływ przez mięsień sercowy, zwanych rezerwą wieńcową, doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.