• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osowa Góra - osiedle w Bydgoszczy  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.Linia kolejowa nr 18 – linia kolejowa łącząca stację Kutno ze stacją Piła Główna. Przebiega przez obszar województwa łódzkiego, województwa kujawsko-pomorskiego i województwo wielkopolskiego, zaliczona do linii o znaczeniu państwowym.
  Widok osiedla (w oddali) z wieży ciśnień na os. Szwederowo
  Osiedle mieszkaniowe
  Osiedle na górnym tarasie wybudowane w latach 80. XX w.
  Basen "Sardynka"
  Przystanek kolejowy Bydgoszcz Osowa Góra
  Domy wielorodzinne na dolnym tarasie
  Śluza Osowa Góra na Kanale Bydgoskim
  Potok Flis na Osowej Górze
  Dzielnica składowo-przemysłowa
  Schronisko dla zwierząt
  Uliczka osiedlowa
  Torfowisko "Zielona Ostoja" – użytek ekologiczny na Osowej Górze
  Lasy oddzielające Osową Górę od Czyżkówka
  Bocznica kolejowa wiodąca do dawnego Luftamunitionsanstalt 1/II Bromberg

  Osowa Góra (niem. Ossowaberg) – jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, w jego zachodniej części, nad Kanałem Bydgoskim.

  Pasterstwo – rodzaj hodowli stadnych zwierząt domowych, prowadzonej na obszarach nienadających się do uprawy roli, ale będących w stanie wyżywić stada zwierząt, np. góry, stepy, tundra.Flisy - jednostka urbanistyczna (osiedle) miasta Bydgoszczy, w jego zachodniej części, między Flisem, a Kanałem Bydgoskim.

  Spis treści

 • 1 Położenie
 • 2 Charakterystyka
 • 2.1 Gospodarka
 • 2.2 Ludność
 • 2.3 Tereny chronione
 • 3 Historia
 • 3.1 Prehistoria
 • 3.2 Okres przedrozbiorowy
 • 3.3 Budowa Kanału Bydgoskiego
 • 3.4 Okres zaboru
 • 3.5 Okres 1920-1959
 • 3.6 Osiedle Bydgoszczy
 • 4 Komunikacja
 • 5 Edukacja
 • 6 Parafie katolickie
 • 6.1 Parafia św. Maksymiliana Kolbego
 • 6.2 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego
 • 7 Ludzie związani z Osową Górą
 • 8 Rekreacja
 • 8.1 Szlaki turystyczne
 • 9 Rada Osiedla
 • 10 Ulice Osowej Góry
 • 11 Zobacz też
 • 12 Przypisy
 • 13 Uwagi
 • 14 Linki zewnętrzne
 • Kaliningrad (ros. Калининград, do 4 czerwca 1946 Królewiec (do XVI w. także Królówgród), ros. Кёнигсберг, niem. Königsberg, łac. Regiomontium, prus. Kunnegsgarbs, lit. Karaliaučius) – stolica obwodu kaliningradzkiego – eksklawy Federacji Rosyjskiej, u ujścia Pregoły do Bałtyku, w historycznej krainie Sambii. Liczba ludności Kaliningradu w 2006 wynosiła 434,9 tys.Lipsk (niem. Leipzig; górnołuż. Lipsk; czes. Lipsko; łac. Lipsia) – miasto na prawach powiatu, najliczniejszy ośrodek Saksonii i drugi, po Berlinie, Niemiec wschodnich. Miasto należy do aglomeracji Lipsk-Halle, która liczy ok. 996 100 mieszkańców (2009).

  Położenie[]

  Osowa Góra usytuowana jest na zachodnich rubieżach Bydgoszczy. Sąsiaduje z osiedlem Flisy, Prądy, Miedzyń oraz przez las z Czyżkówkiem. Południową granicą jest Kanał Bydgoski. W jego pobliżu, południowym obrzeżem osiedla przepływa także potok Flis.

  Pod względem fizyczno-geograficznym osiedle przedzielone jest granicą makroregionów: Pojezierza Południowopomorskiego i Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Stanowi ją Zbocze Kruszyńskie o wysokości względnej 25 m. Część północna Osowej Góry (tzw górny taras, wys. 80 m n.p.m.) należy do mezoregionu Dolina Brdy i mikroregionów: Dolina Sandrowa Brdy i Zbocze Kruszyńskie, zaś niższa część południowa (dolny taras, wys. 55 m n.p.m.) do mezoregionu Kotlina Toruńska i mikroregionów: Miasto Bydgoszcz i Dolina Kanału Bydgoskiego (zachodnie rubieże w pobliżu obwodnicy Bydgoszczy – drogi krajowej nr 10).

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy – rzymskokatolicka parafia w Bydgoszczy, erygowana w 1981 roku. Należy do dekanatu Bydgoszcz I.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zakłady Produkcyjny Jutrzenka w Bydgoszczy – przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego, spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku koło Kalisza, założone w 1951 w Bydgoszczy ze znacjonalizowanych przedsiębiorstw prywatnych, sprywatyzowane w 1994, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 16 maja 1995, jednostka dominująca grupy kapitałowej Jutrzenka. Jeden z największych producentów słodyczy w Polsce, posiada zakłady produkcyjne w Bydgoszczy i Poznaniu (marka Goplana).
  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  III wojna północna (wielka wojna północna) toczyła się w latach 1700-1721 pomiędzy Królestwem Danii i Norwegii, Rosją, Saksonią, Prusami i Hanowerem (od 1715) z jednej strony a Szwecją z drugiej. Rzeczpospolita Obojga Narodów formalnie pozostawała neutralna aż do 1704 roku, ale faktycznie znaczna część walk toczyła się na jej terytorium i jej kosztem już od 1700 roku. Zakończyła się podpisaniem pokoju w Nystad, w wyniku którego wzrosło znaczenie Rosji, a Szwecja utraciła status europejskiego mocarstwa.
  II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
  Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
  Czyżkówko (Szuszkówka) – jednostka urbanistyczna (osiedle) położone w zachodniej części Bydgoszczy. Zachodnia granica Czyżkówka stanowi granicę miasta Bydgoszczy.
  Franz Balthasar Schönberg von Brenkenhoff (ur. 1723 w Reidenburg, zm. 1780 w Gardzku) – pruski tajny radca finansowy, szef Obwodu Nadnoteckiego, budowniczy Kanału Bydgoskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.