• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osmolalność

  Przeczytaj także...
  Osmolarność, molarność - termin określający liczbę moli substancji osmotycznie czynnych w 1 litrze roztworu. Obecnie w diagnostyce laboratoryjnej znacznie częściej używa się jednak oznaczenia osmolalności, które odnosi się do 1 kg rozpuszczalnika.Zespół Schwartza-Barttera (zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny; ang. syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion (SIADH)) – choroba wywołana nadmiernym uwalnianiem hormonu antydiuretycznego (ADH) (wazopresyny (AVP)) przez tylny płat przysadki mózgowej lub wydzielaniem ektopowym, hiponatremią i hipomolarnością płynów ustrojowych.
  Hiponatremia (dosłownie: niedobór sodu we krwi) – chorobowy stan obniżonego poziomu sodu w surowicy krwi. U ludzi, spadek poniżej normalnego poziomu, wynoszącego 135-145 mmol/l.

  Osmolalność, molalność – badanie surowicy lub używane w medycynie, opisujące liczbę moli substancji czynnych osmotycznie rozpuszczonych w 1 kg rozpuszczalnika (wody). Osmolalność wszystkich płynów ustrojowych organizmu w stanie fizjologicznym jest jednakowa (izoosmolalność) i wynosi ~295 mOsm/kg H2O. Za wartości graniczne przyjmuje się 280–300 mOsm/kg H2O.

  Zespół paraneoplastyczny (zespół paranowotworowy) – zmiana lub zespół zmian dających charakterystyczne objawy, mogących świadczyć o współistnieniu procesu nowotworowego.Sód (Na, łac. natrium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali alkalicznych w układzie okresowym. Po raz pierwszy został wyizolowany przez Humphry’ego Davy’ego w 1807 r.
   Zapoznaj się również z: Osmolarność.

  Zależy od stężenia i aktywności cząsteczek substancji rozpuszczonych w wodzie oraz stężenia i aktywności cząsteczek wody. Osmolalność nie zależy jednak od masy cząsteczkowej ani od ładunku cząsteczki.

  Skala Celsjusza – skala termometryczna (od nazwiska szwedzkiego uczonego Andersa Celsiusa, który zaproponował ją w roku 1742).Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

  Metody oznaczania[]

  Osmolalność zmierzona[]

  Stosując metody oznaczania wykorzystuje się zmiany właściwości roztworu poprzez rozpuszczone substancje osmotycznie czynne. Pomiary są wykonywane za pomocą osmometrów, gdzie pomiar wykonywany jest na podstawie porównaniu właściwości fizykochemicznych roztworów. Najczęściej wykonywany jest pomiar temperatury zamarzania, rzadziej temperatury wrzenia. Obniżenie temperatury zamarzania o 1,86 °C, jest równoważne jednemu osmomolowi aktywności osmotycznej na kg wody.

  Moczówka prosta (łac. diabetes insipidus) – choroba objawiająca się poliurią, polidypsją oraz niezdolnością do zagęszczania moczu.Odwodnienie – stan, w którym zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Stan odwodnienia zagraża życiu pacjenta, jest szczególnie niebezpieczny dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych.

  Osmolalność obliczona[]

  Jeżeli oznaczenie analityczne nie jest możliwe, można w przybliżeniu obliczyć wartość osmolalności uwzględniając najważniejsze substancje osmotycznie czynne:

 • osmolalność obliczona [mOsm/kg H2O] = 2 x [Na] [mmol/l] + glukoza [mmol/l] + mocznik [mmol/l]
 • Różnica pomiędzy osmolalnością zmierzoną a obliczoną określa lukę osmotyczną i prawidłowo wynosi < 10 mOsm/kg H2O.

  Osmolalność efektywna osocza[]

  Osmolalność efektywna jest w głównej mierze zależna od chlorku sodu, który nie przenika swobodnie przez błony komórkowe. Dlatego we wzorze nie uwzględnia się mocznika, który z kolei przez błony komórkowe przechodzi swobodnie.

  Przewlekła choroba nerek – według wytycznych KDIGO 2012 przewlekła choroba nerek to utrzymujące się dłużej niż 3 miesiące nieprawidłowości budowy lub czynności nerek mające znaczenie dla zdrowia.Hiperglikemia – zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Do objawów hiperglikemii należą: nadmierne pragnienie, wysychanie w ustach, częstomocz, chudnięcie, nadmierna senność.
 • osmolalność efektywna [mOsm/kg H2O] = 2 x [Na] [mmol/l] + glukoza [mmol/l]
 • Zaburzenia osmolalności[]

  Zaburzenia osmolalności mogą pojawić się w następujących sytuacjach klinicznych:

 • wzrost osmolalności
 • odwodnienie
 • moczówka prosta
 • hiperglikemia
 • hipernatremia
 • spożycie metanolu lub glikolu etylenowego
 • martwica kanalików nerkowych
 • udar
 • mocznica
 • spadek osmolalności
 • przewodnienie
 • hiponatremia
 • zespół paraneoplastyczny
 • Zespół Schwartza-Barttera
 • Bibliografia[]

 • A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski (red.): Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Wyd. 3 popr. i uzupełn.. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010, s. 226-228. ISBN 9788376091372. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.