• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oskar Halecki  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Montreal (fr. Montréal) – miasto w Kanadzie, nad Rzeką Świętego Wawrzyńca w prowincji Quebec. W latach 1844-1849 Montreal był stolicą Prowincji Kanady.Uniwersytet Fordham (ang. Fordham University) – prywatny amerykański uniwersytet z siedzibą w stanie Nowy Jork. Kampusy są umiejscowione w obrębie oraz okolicach miasta Nowy Jork. Założony w 1841 przez diecezję nowojorską jako College św. Jana (St. John’s College), który prowadzili jezuici. Kształci się na nim około 15 tysięcy studentów w trzech kampusach:

  Oskar Halecki (ur. 26 maja 1891 w Wiedniu, zm. 17 września 1973 w White Plains) – historyk polski, mediewista – bizantynolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni zagranicznych, członek PAU, działacz emigracyjny.

  Spis treści

 • 1 Życiorys
 • 2 Działalność publiczna
 • 3 Poglądy polityczne
 • 4 Członkostwo w instytucjach naukowych
 • 5 Zakres prac
 • 6 Działalność prasowa
 • 7 Uczniowie
 • 8 Upamiętnienie
 • 9 Wybrane publikacje
 • 10 Przypisy
 • 11 Bibliografia
 • 12 Linki zewnętrzne
 • Życiorys[]

  Był wnukiem Józefa Macieja Haleckiego. Jego ojcem był Oskar Alojzy Halecki, feldmarszałek Armii Austro-Węgier i Leopoldyna Dellimanić. Ukończył gimnazjum w Wiedniu (1909), następnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim (1909–1914). W gronie jego mistrzów byli m.in. Wiktor Czermak, Wacław Sobieski i Stanisław Krzyżanowski. Krzyżanowski opiekował się przewodem doktorskim (praca O początkach parlamentaryzmu litewskiego, 1913) oraz habilitacyjnym Haleckiego (1915). W latach 1914–1915 Oskar Halecki uzupełniał studia na uniwersytecie w Wiedniu. Od 1915 był docentem w Katedrze Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 1918 przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie objął Katedrę Historii Europy Wschodniej. W 1919 został mianowany profesorem zwyczajnym, w 1920 był dziekanem Wydziału Filozoficznego, a 1930/1931 dziekanem Wydziału Humanistycznego. Prowadził na UW wykłady z historii średniowiecznej Polski, stosunków polsko-litewskich do XVI wieku, dziejów Europy Wschodniej do XVII wieku. W latach 1925–1926 pełnił funkcję szefa Sekcji Uniwersyteckiej Międzynarodowego Instytutu Współpracy Umysłowej w Paryżu.

  Helena Halecka (właściwie Helena z Szarłowskich Halecka, ur. 20 maja 1891 w Krakowie, zm. 5 stycznia 1964 w White Plains w USA) – polska historyk, żona Oskara Haleckiego. Urodziła się w Krakowie - jej ojcem był Alojzy Szarłowski, historyk, geograf i weteran powstania styczniowego z 1863 roku na Litwie. W gimnazjum zainteresowała się historią za sprawą Ludwika Boratyńskiego. Studiowała następnie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Brała udział w seminarium u profesora Wacława Tokarza (epoka napoleońska). Była czynna była społecznie w Krakowie, a później w Warszawie w sodalicji mariańskiej. 5 lipca 1913 w Kaplicy sodalicyjnej kościoła św. Barbary w Krakowie odbył się jej ślub z historykiem Oskarem Haleckim. Dzieliła zainteresowania badawcze męża i pomagała mu w pracach. Opracowała indeksy do wielu jego dzieł i szczegółowe bibliografie jego prac. Po 1939 roku brała udział w życiu emigracyjnym nowojorskiej Polonii. Zmarła z powodu choroby serca. Jest pochowana wraz z mężem na cmentarzu w White Plains.Gotthold Rhode (ur. 28 stycznia 1916 w miejscowości Myje (niem. Kamillental) koło Ostrzeszowa, zm. 20 lutego 1990 w Moguncji) – historyk zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi, syn pastora Artura Rhode (1868-1967)

  Obok pracy naukowej udzielał się społecznie. W 1926 r. wziął udział w Kongresie Eucharystycznym w Chicago, był członkiem Katolickiego Związku Badań Międzynarodowych we Fryburgu i prezesem polskiej grupy Związku (1927–1929). Na I Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu w roku 1930 wygłosił głośny referat: „Eucharystia a odnowienie świata”. Trzy lata później został pierwszym prezesem Zjednoczenia Pisarzy Katolickich (1933–1936). W latach 1934–1935 piastował ponadto obowiązki wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej. Sprzeciwiał się wprowadzeniu przez rząd rozwodów cywilnych. Był także aktywnym członkiem „Odrodzenia” oraz „Pax Romana”.

  Słownik historyków polskich – słownik zawierający biogramy nieżyjących polskich historyków od Galla Anonima do roku 1993. Ukazał się pod redakcją Marii Prosińskiej-Jackl w 1994 roku. W jego opracowaniu wzięło udział kilkudziesięciu polskich historyków. Zawiera ponad 1600 haseł osobowych. Uwzględniono w nim badaczy, dydaktyków i popularyzatorów, a także twórców różnych form eseistyki, historiozofii i publicystyki historycznej. Teksty haseł zawierają oprócz życiorysu zwięzłą charakterystykę twórczości. Część biogramów zawiera podstawową bibliografią dotyczą przedmiotową.Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku (oficjalna nazwa: Columbia University in the City of New York, Columbia University lub Columbia) – uniwersytet amerykański, należący do tzw. Ligi Bluszczowej (Ivy League). Założony królewskim aktem fundacyjnym z dnia 31 października 1754 jako King’s College. Jako prywatna instytucja szkolnictwa wyższego działa w mieście Nowy Jork. Kampus uniwersytecki leży w samym centrum miasta, w dzielnicy Manhattan.

  W chwili wybuchu II wojny światowej przebywał w Szwajcarii, później wyjechał do Francji, Anglii, wreszcie do USA. Był organizatorem Uniwersytetu Polskiego Zagranicą w Paryżu (1940). W latach 1944–1961 kierował Katedrą Europy Wschodniej na Fordham University w Nowym Jorku. Był również wykładowcą uniwersytetu w Montrealu, Columbia University w Nowym Jorku, Uniwersytetu Św. Ignacego Loyoli w Rzymie, University of California w Berkeley. W latach 1942–1953 był dyrektorem, a 1953–1962 prezesem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, przyczynił się do powstania tego instytutu w 1942. Jego żoną była Helena Halecka córka Alojzego Szarłowskiego.

  Władysław Tomkiewicz (ur. 4 września 1899 w Nowince na Kowieńszczyznie, zm. 5 sierpnia 1982 w Warszawie) – polski historyk i historyk sztuki.Taras Hunczak (ur. 13 marca 1932 we wsi Staremiasto, powiat podhajecki) – amerykański historyk ukraińskiego pochodzenia.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hans-Jürgen Bömelburg (ur. 1961) – niemiecki historyk XVI–XX wieku. Studia w Münster, Besançon i Moguncji, doktorat na Uniwersytecie w Moguncji. W latach 1993–2003 pracownik naukowy biblioteki Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W 2003 na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, potem pracownik Nordost-Institut Lüneburg na Uniwersytecie w Hamburgu. Habilitacja w 2005 na Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Od 2007 r. pracownik Justus-Liebig-Universität w Giessen. Główne zainteresowania badawcze: historia stosunków polsko-niemieckich i Europy Środkowo-Wschodniej.
  Konkurs „Książka Historyczna Roku” – konkurs o Nagrody im. Oskara Haleckiego służące badaniu i popularyzowaniu dziejów Polski oraz promowaniu czytelnictwa książek historycznych. Jego organizatorami i fundatorami nagród są Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. i Instytut Pamięci Narodowej. W roku 2015 zakończyła się 8. edycja konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 listopada 2015 w siedzibie TVP w Warszawie. Wręczono wówczas nagrody o łącznej wartości 60 tys. zł.
  Jakub Sobieski ps. "Świerszcz", "Karol Świerszcz" (ur. 23 listopada 1914 w Krakowie, zm. 16 maja 1989 w Brukseli) – polski historyk, działacz Stronnictwa Narodowego. Był synem historyka Wacława Sobieckiego i Stanisławy z Zieleńskich (Szyszkowskiej). Jego ojcem chrzestnym był historyk Oskar Halecki. Jakub Sobieski ukończył krakowskie Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. Następnie podjął studia na historii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wojna spowodowała, magisterium z historii uzyskał dopiero po wojnie w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W okresie okupacji był czynny w ZWZ-AK. Był komendantem podokręgu Nr 33 Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w okręgu krakowskim. Brał udział w Powstaniu Warszawskim - w zgrupowaniu „Gustaw”. W 1945 nie powrócił do Polski, udał się na emigrację do Belgii. Tam był współzałożycielem organizacji "Robotnicza Młodzież Katolicka" i współwydawcą i redaktorem dwutygodnika „Polak na Obczyźnie”. W 1951 został prezesem "Akcji Katolickiej". Od 1954 przebywał w Rzymie gdzie prowadził wykłady z historii dla przyszłych współpracowników wydawnictwa "Sacrum Poloniae Millennium". W 1947 ożenił się z Danutą Jastrzębską, mieli pięcioro dzieci.
  Maria Wierzbicka (ur. 1939) - polska historyk historiografii. Córka Adama Rapackiego. Absolwentka Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1962 roku. Od 1963 roku zatrudniona tamże jako asystent, starszy asystent, od 1972 roku adiunkt. Doktorat tamże w 1971. Wicedyrektor Instytutu Historii UW w latach 1988-1990. Współpracownik Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W 1965 roku występowała przeciwko próbie relegowania z Instytutu Historii UW - Adama Michnika i Seweryna Blumsztajna. Zajmuje się historią historiografii polskiej XIX i XX wieku.
  Ewa Domańska – polska intelektualistka, badaczka przeszłości, teoretyk i historyk historiografii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, visiting associate professor na Stanford University. Autorka i redaktorka książek prezentujących najnowsze nurty w humanistyce i naukach społecznych. Szef rady programowej biura „International Commission of Theory and History of Historiography”, członek komitetu międzynarodowej fundacji "Imitatio. Integrating Human Sciences" oraz Tutor Akademii „Artes Liberales", laureatka programu "Mistrz" (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).
  Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk, lit. Kazimieras I Andrius Jogailaitis, biał. Казімір I Ягелончык (ur. 30 listopada 1427 w Krakowie, zm. 7 czerwca 1492 w Grodnie) – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach 1447–1492. Jeden z najaktywniejszych polskich władców, za panowania którego Korona, pokonując zakon krzyżacki w wojnie trzynastoletniej, odzyskała – po 158 latach – Pomorze Gdańskie, a dynastia Jagiellonów stała się jednym z czołowych domów panujących w Europie. Zdecydowany przeciwnik magnaterii, przyczynił się do wzmocnienia znaczenia Sejmu i sejmików, co jednak stało się z krzywdą dla mieszczaństwa.
  Pius XII (łac. Pius XII, właśc. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli; ur. 2 marca 1876 w Rzymie, zm. 9 października 1958 w Castel Gandolfo) – papież i 2. Suweren Państwa Miasto Watykan w okresie od 2 marca 1939 do 9 października 1958.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.099 sek.