• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osina - gmina

  Przeczytaj także...
  Osina (do 1945 niem. Schönhagen) – wieś gminna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Osina, na Równinie Nowogardzkiej, nad rzeką Stepnicą, dopływem Gowienicy, w dolinie, wokół terenów pagórkowatych, pól i zagajników, w okolicach Osiny przebiega 15 południk długości geograficznej wschodniej, ok. 960 mieszkańców.Redło – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Osina.
  Droga krajowa nr 6 – droga krajowa w północnej części kraju prowadząca od granicy z Niemcami w Kołbaskowie do Łęgowa o długości ok. 351 km. Droga nr 6 przebiega przez województwa zachodniopomorskie i pomorskie. Jest połączeniem niezbędnym dla ruchu osobowo-towarowego między dwoma najważniejszymi ośrodkami miejskimi w północnej Polsce, tzn. Szczecinem wraz z aglomeracją oraz Trójmiastem.

  Osinagmina wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w środkowej części powiatu goleniowskiego. Siedzibą gminy jest wieś Osina. Jest gminą o najmniejszych dochodach budżetu w województwie – 9,87 mln zł (2013 r.).

  Według danych z 31 grudnia 2013 r. gmina miała 3002 mieszkańców.

  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Kikorze (do 1945 Kicker) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Osina. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie szczecińskim.

  Pod względem liczby ludności oraz powierzchni, jest to najmniejsza gmina ze wszystkich w powiecie.

  Miejsce w województwie (na 114 gmin):
  powierzchnia 96., ludność 111.

  Gmina stanowi 6,3% powierzchni powiatu.

  Położenie[]

  Według danych z 1 stycznia 2014 r. powierzchnia gminy wynosiła 101,66 km².

  Równina Nowogardzka (313.32) – mezoregion fizycznogeograficzny w północno-zachodniej Polsce, będący częścią Pobrzeża Szczecińskiego, w województwie zachodniopomorskim. Głównym miastem jest Nowogard, od którego mezoregion wziął swoją nazwę.Powiat goleniowski – powiat w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Goleniów.

  Gmina leży na Równinie Nowogardzkiej.

  Sąsiednie gminy:

 • Goleniów, Maszewo, Nowogard i Przybiernów (powiat goleniowski)
 • W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie szczecińskim.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2008:

  Gminę zamieszkuje 3,6% ludności powiatu.

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Osina w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Osina.png

  Węgorza (do 1945 Fanger) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Osina, na Równinie Nowogardzkiej, na wschód od lasów Puszczy Goleniowskiej, nad rzeką Stepnicą, ok. 7 km na północ od Osiny. Okolice to głównie lasy i pagórkowate pola.Zalew Szczeciński (niem. Stettiner Haff, Oderhaff, Pommersches Haff) – zalew, laguna przybrzeżna, zatoka Morza Bałtyckiego w jego południowej części. Akwen obejmuje powierzchnię od 666,5 do 687 km², na terytorium Polski i Niemiec. Uchodzi do niego rzeka Odra, dzięki czemu akwen jest częścią jej rozbudowanego systemu ujściowego.

  Gospodarka[]

  W 2013 r. wydatki budżetu gminy Osina wynosiły 10,22 mln zł, a dochody budżetu 9,87 mln zł (najmniejsze dochody w województwie). Zadłużenie (dług publiczny) samorządu według danych na koniec 2013 r. wynosiło 1,51 mln zł, co stanowiło 15,3% wysokości wykonywanych dochodów.

  Flemming (Flemingowie, Flemmingowie, von Flemming) – zniemczony flamandzki ród szlachecki, wywodzący się z Flandrii (dzisiejsza Belgia), zamieszkujący Pomorze Zachodnie od okresu średniowiecza (XIII w.) do XIX/XX wieku. Posiadali oni posiadłości m.in. w okolicach Maszewa, Maciejewa i Mostów. Z czasem rozrodzony ród Flemmingów zyskał w XVIII-XIX w. duże znaczenie (szczególnie w Saksonii i Prusach) oraz liczne posiadłości w Brandenburgii, pruskiej części Saksonii, w Saksonii, Turyngii, Galicji, na Śląsku oraz w Rosji, Szwecji, Finlandii, Szkocji i we Włoszech.Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.

  Przyroda i turystyka[]

  Przez gminę przepływa rzeka Stepnica uchodząca w Bodzęcinie do Gowienicy. Obie rzeki tworzą szlak kajakowy od Osiny do ujścia do Zalewu Szczecińskiego. Tereny leśne zajmują 34% powierzchni gminy, a użytki rolne 57%.

  Komunikacja[]

  Drogi[]

  Przez gminę prowadzi droga krajowa nr 6 łącząca wieś Kikorze (3 km od Osiny) z Nowogardem (8 km) i Goleniowem (15 km do skrzyżowania z drogą krajową nr 3 i drogą ekspresową S3 oraz 14 km do centrum miasta).

  Kolej[]

  Osina uzyskała połączenie kolejowe w 1882 r. po wybudowaniu odcinka z Goleniowa do Gryfic, parę miesięcy później otwarte zostało przedłużenie linii do Kołobrzegu. Obecnie w gminie czynna jest 1 stacja: Osina.

  Droga ekspresowa S3 – budowana polska droga ekspresowa Świnoujście – Lubawka o długości ok. 470 km w ciągu międzynarodowego szlaku E65.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  W gminie czynny jest 1 urząd pocztowy: Osina k. Nowogardu (nr 72-221).

  Zabytki[]

 • cmentarzysko kurhanowe z epoki brązu w Osinie (zniszczony podczas II wojny światowej - został ponownie odbudowany)
 • gotycki kościół parafialny w Osinie (XIV wiek)
 • gotycki kościół filialny w Bodzęcinie (XIV/XV wiek)
 • cmentarz w Bodzęcinie, grobowiec rodu von Flemming
 • ryglowy kościół w Redostowie (XVII/XVIII wiek)
 • gotycki kościół kamienny w Redle (XV wiek)
 • fundamenty wieży zamkowej w Kościuszkach
 • późnogotycki kościół filialny w Węgorzach (XVI wiek)
 • ruiny późnogotyckiego kościoła w Węgorzycach (XV wiek)
 • Miejscowości[]

  Gmina Osina posiada 10 sołectw - najmniej w całym powiecie.

  Stepnica (niem. Stepenitz) – rzeka w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, dopływ Gowienicy, zlewisko Zalewu Szczecińskiego, przepływająca przez gminy Maszewo i Osina, ok. 32 km.Kościuszki (do 1945 Hindenburg) – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Osina, na Równinie Nowogardzkiej, nad jeziorem Kościuszki, na terenach polnych, pagórkowatych, ok. 2 km na północ od drogi krajowej nr 6.
 • Wieś gminna:
 • Osina
 • Sołectwa:
 • Bodzęcin, Kikorze, Kościuszki, Krzywice, Przypólsko, Redło, Redostowo, Węgorza i Węgorzyce.
 • Kolonie:
 • Gorzęcino i Kałużna

  Przypisy

  1. Budżety JST » 2013 r. » Analizy budżetów JST » Wykonanie budżetów jst IV kwartał 2013r. /Tab. 6 i Tab. 3. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. [dostęp 2014-10-02].
  2. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2013 r. (Stan w dniu 31 XII 2013 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-06-05. ISSN 1734-6118.
  3. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r.. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2014-07-24. ISSN 1505-5507.
  4. Lucyna Nowak, Joanna Stańczyk, Agnieszka Znajewska: Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 VI 2008 r.). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2008. ISSN 1734-6118. (pol.)
  5. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Osina, w oparciu o dane GUS.

  Linki zewnętrzne[]

 • Polska Baza Kolejowa (stacja Osina)
 • Nowogard (niem. Naugard) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nowogard, położone na Pobrzeżu Szczecińskim, na wschodnim skraju Puszczy Goleniowskiej, nad Jeziorem Nowogardzkim, przy drodze krajowej nr 6 i linii kolejowej Szczecin – Kołobrzeg. Siedziba tutejszego dekanatu.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dług publiczny (albo zgodnie z definicją ustawową „państwowy dług publiczny”) – obejmuje nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (skonsolidowane zadłużenie brutto), zaciągnięte z następujących tytułów:
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Kurhan – rodzaj mogiły, w kształcie kopca o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego, z elementami drewnianymi, drewniano-kamiennymi lub kamiennymi (zobacz dolmen), w którym znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. Pomieszczenia grobowe, nieraz bardzo rozbudowane, mają zwykle konstrukcję kamienną bądź drewnianą, czasem są kute w litej skale.
  Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Goleniów (tuż po wojnie Gołonóg, niem. Gollnow) – miasto w zachodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, położone nad rzeką Iną, na Pobrzeżu Szczecińskim, 35 km na północny wschód od Szczecina. Miasto jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Goleniów i dziesiątym ośrodkiem miejskim województwa (pod względem liczby ludności). Nieopodal biegną drogi krajowe nr 3 i nr 6, a w pobliskich Glewicach znajduje się port lotniczy Szczecin-Goleniów.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.058 sek.