• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osielsko - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Dolina Fordońska (314.83) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, stanowiący południową część Doliny Dolnej Wisły.

  Osielskogmina wiejska w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim. Siedzibą władz gminy jest Osielsko. Według danych na 31 grudnia 2019 r. gminę zamieszkiwały 14 142 osoby.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Gmina jest położona w czterech mezoregionach: Wysoczyzna Świecka – część północna i centralna, Dolina Brdy – część zachodnia, Kotlina Toruńska – część skrajnie południowa oraz Dolina Fordońska – część wschodnia.

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Bożenkowo (za II RP Borzenkowo) – miejscowość wypoczynkowa w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego. Bożenkowo obejmuje teren dawnych wsi Bożenkowo (Hammersmühle), Łącznica (Blumwiese) – dziś Bożenkowo; Młyńsk, Ostrowo, Woliniec (Wahlberg) – Bożenkowo II oraz Zdroje – Bożenkowo – Zdroje w południowej części sołectwa. (Dane za informatorem na bazie planu gminy "Gmina Osiesko" wyd. Vikam, rok 2005)

  Gmina Osielsko graniczy z BydgoszcząDobrczemKoronowem. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bydgoskim.

  Przez gminę Osielsko przebiega droga krajowa nr 5 i droga wojewódzka nr 244.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Osielsko ma obszar 102,89 km², w tym:

 • użytki rolne: 34%
 • użytki leśne: 57%
 • Gmina stanowi 7,38% powierzchni powiatu.

  Czarnówczyn – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko w sołectwie Osielsko.Niemcz – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko. Sąsiadującymi sołectwami z Niemczem, są; z zachodu Bożenkowo, z północy Maksymilianowo i ze wschodu Osielsko. Na południu od Niemcza znajduje się Bydgoszcz.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Wysoczyzna Świecka lub Równina Świecka (314.73) – mezoregion fizycznogeograficzny w północnej Polsce, w południowo-wschodniej części Pojezierza Południowopomorskiego.
  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.
  Droga wojewódzka nr 244 (DW244) - droga wojewódzka w województwie kujawsko-pomorskim. Arteria łączy miejscowość Kamieniec ze Strzelcami Dolnymi. Droga biegnie przez teren powiatu bydgoskiego i stanowi naturalny ciąg obwodowy dla Bydgoszczy.
  Strzelce Leśne – przysiółek w Polsce położony w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Osielsko. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Żołędowo.
  Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Osielsku – rzymskokatolicka parafia we wsi Osielsko. Erygowana na przełomie XII i XIII wieku.
  Kotlina Toruńska (315.34), zwana także Kotliną Toruńsko-Bydgoską – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-północnej Polsce, stanowiący część Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, między Nieszawą, a Nakłem nad Notecią, długości około 90 km i szerokości do 25 km.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.