Osiedle mieszkaniowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Osiedle przy Leipziger Straße w Berlinie, 1969–1982 (2011)

Osiedle mieszkaniowe – jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej. Obiekty wewnątrz osiedla często połączone są siecią dróg wewnętrznych, przy jednoczesnym wydzieleniu dróg wyższych klas na zewnątrz.

Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Koncepcja osiedla mieszkaniowego została rozwinięta w latach 20. XX wieku w Niemczech, a rozpowszechniła się w innych krajach po II wojnie światowej.

W niektórych przypadkach osiedla mają jednego właściciela, np. spółdzielnia mieszkaniowa, społeczna inicjatywa mieszkaniowa itp., w innych wypadkach poszczególne elementy zabudowy mieszkaniowej mogą mieć różnych właścicieli, a wydzielenie takiego obszaru jako odrębnego osiedla może mieć podstawy historyczne, zwyczajowe itp.

Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

Termin „osiedle” odnosi się również do jednostki pomocniczej wydzielonej w obrębie miasta (gminy). Osiedle mieszkaniowe rozumiane jako jednostka urbanistyczna może być równocześnie „osiedlem” w sensie administracyjnym lub jego częścią.

Galeria[ | edytuj kod]

 • Miasteczko Wilanów w Warszawie

  Wielki zespół mieszkaniowy (w skrócie wzm, zespół mieszkaniowy z fr. grand ensemble) - forma urbanistyczna, w której na małej przestrzeni znajduje się duże skupisko bloków mieszkalnych bez innych budynków mieszkalnych, a liczba mieszkańców wynosi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy.Osiedle Krzeszowskie w Kamiennej Górze - osiedle mieszkaniowe w Kamiennej Górze położone we wschodniej części miasta w obrębie geodezyjnym 7, na stokach Bukowiny i Góry Sanatoryjnej wzniesień Czarnego Lasu w Górach Kamiennych. Osiedle obejmuje ulice: Wałbrzyską, Tkaczy Śląskich, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krzeszowską. Zamieszkane jest przez ok. 4 tys. ludzi w budynkach wzniesionych w technologii wielkopłytowej. Pierwszy blok mieszkalny wybudowano i zasiedlono w 1980 roku (przy ul. Tkaczy Śląskich). Administratorem osiedla jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Blok mieszkalny
 • Wielki zespół mieszkaniowy
 • Kolonia (osada)
 • Przysiółek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Nikolaus Pevsner, John Fleming, Hugh Honour: Encyklopedia architektury. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-221-0678-5.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.Miasteczko Wilanów - osiedle mieszkaniowe w Warszawie, w dzielnicy Wilanów, będące aktualnie w trakcie budowy. Osiedle ograniczone jest ulicami: Przyczółkową, aleją Wilanowską i (projektowaną) Południową Obwodnicą Warszawy. W planach firm deweloperskich jest zbudowanie na terenie osiedla, stanowiącym powierzchnię ok. 169 ha, 20-30 tysięcy mieszkań. Prace budowlane rozpoczęły się w roku 2002, kiedy to firma Prokom Investments przejęła teren pod budowę osiedla od Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2010 osiedle znalazło się w finale międzynarodowego konkursu organizacji Urban Land Institute.
  Warto wiedzieć że... beta

  Urbanistyka – nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstawaniu i historii rozwoju; urbanistyka jest dyscypliną nauk technicznych.
  Bydgoszcz (łac. Bidgostia, niem. Bromberg) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, historycznie leży na Kujawach, nad rzeką Brdą i Kanałem Bydgoskim, którego wschodni fragment graniczy na Wiśle, największe miasto województwa kujawsko-pomorskiego. Jest siedzibą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  Infrastruktura, służba komunalna (łac infra = w dolnej części i structura = układ, szyk) – podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Osiedle Zwycięstwa – osiedle mieszkaniowe w Poznaniu, na Winogradach, na osiedlu samorządowym Nowe Winogrady Północ.
  Przysiółek – skupisko kilku gospodarstw położonych poza zabudową stanowiącą integralną część wsi. Również mała wioska.
  Osiedle Strusia – osiedle w Krakowie wchodzące w skład Dzielnicy XVI Bieńczyce, niestanowiące jednostki pomocniczej niższego rzędu w ramach dzielnicy.

  Reklama