• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osiedle Szujskiego

  Przeczytaj także...
  Straż Graniczna (SG) – jednolita, umundurowana, w pełni zawodowa formacja typu policyjnego. Została powołana do życia ustawą z dnia 12 października 1990, jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego. Nadzór nad formacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony granicy państwowej.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Nowy Sącz – miasto na prawach powiatu w województwie małopolskim, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Trzecie co do liczby mieszkańców i trzecie co do powierzchni miasto w województwie małopolskim. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – lokowane 8 listopada 1292 roku. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

  Osiedle Szujskiegoosiedle położone w centrum Nowego Sącza, pomiędzy ulicami Grodzką, Kolejową, św. Kunegundy i Alejami Batorego. Graniczy z osiedlami Wólki, Kaduk, Nawojowska, Przydworcowym i Centrum.

  Osiedlu patronuje Józef Szujski (1835-1883), historyk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który swoje zbiory biblioteczne przekazał Nowemu Sączowi, a te dały zaczątek zbiorów bibliotecznych miasta.

  W XIX wieku teren osiedla zaliczano do przedmieścia Grodzkiego.

  Józef (Jerzy Karol) Szujski (ur. 16 czerwca 1835 w Tarnowie, zm. 7 lutego 1883 w Krakowie) – polski historyk, jeden z krakowskich stańczyków, publicysta, poeta, prozaik. Współzałożyciel Przeglądu Polskiego. Pierwszy sekretarz generalny Akademii Umiejętności w Krakowie.Osiedle Wólki — osiedle Nowego Sącza położone pomiędzy rzeką Dunajec, nasypem linii kolejowej Nowy Sącz-Chabówka a Tłokami na południu.

  Na terenie osiedla znajdują się koszary Straży Granicznej od 1991 roku, dawniej w latach (1818-1918) 20 Pułku Piechoty austriackiej, następnie I Pułku Strzelców Podhalańskich (1918-1939), Karpackiej Brygady WOP w latach 1945-1991.

  Znajduje się też osiedle robotników kolejowych zwane „Starą Kolonią” z kościołem kolejowym i szkołą podstawową.

  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.Osiedle Centrum – osiedle Nowego Sącza. Graniczy z osiedlami Stare Miasto, Kilińskiego, Przydworcowe, Szujskiego i Wólki.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Osiedle Nawojowska – osiedle w południowej części Nowego Sącza. Graniczy z osiedlami Szujskiego, Wojska Polskiego, Gorzków, Zawada i Kaduk.
  Osiedle Przydworcowe – osiedle mieszkaniowe w Nowym Sączu. Położone pomiędzy ulicami Grodzką, Kolejową, Alejami Batorego i Nawojowską.
  Biblioteka (od greckiego βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka) – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest to też nazwa samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.
  Kaduk – osiedle w Nowym Sączu, w południowej części miasta. Graniczy z osiedlami: Wólki, Szujskiego, Nawojowska, Zawada i Dąbrówka.

  Reklama