• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osiedle Biegonice  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Kanonik (łac. canonicus) – wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach biskupich (katedrach); obecnie kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem.Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) (SSS) – Siły Zbrojne w Kraju podczas II wojny światowej, w okresie od 13 listopada 1939 do 14 lutego 1942, a następnie przemianowane na Armię Krajową.

  Biegonice - osiedle Nowego Sącza w pd.-zach. części miasta. Graniczy z sądeckimi osiedlami: Dąbrowka i Wólki. Od pd. z gm. Stary Sącz (Łazy Biegonickie, miasto Stary Sącz) i gm. Podegrodzie (Podrzecze). Nazwa ma pochodzić od imienia Biegun.

  Wieś wzmiankowana w 1280 r. (dokument lokacyjny klasztoru klarysek starosądeckich). Do 1782 r. była własnością klarysek starosądeckich.

  Od 1782 r. do skarbu austriackiego (tzw. fundusz religijny). Od ok. 1786 kolonia niemiecka Biegonice Niemieckie (Laufendorf). Następnie gmina jednowioskowa. W latach 50. i 60. XX w GRN Biegonice (Biegonice, Dąbrówka Polska, Łazy Biegonickie, Myślec). W 1973 r. część Biegonic włączono do Nowego Sącza. Całe Biegonice włączono do Nowego Sącza w 1977 r.

  Winna Góra (353 m) – wzniesienie na terenie Nowego Sącza, w dzielnicy Biegonice. Pod względem geograficznym znajduje się w mezoregionie Kotlina Sądecka.Działo – broń palna kalibru co najmniej 20 mm. Z wyjątkiem polskiego najcięższego karabinu maszynowego typu Nkm wz. 38FK każda broń automatyczna kalibru 20 mm jest nazywana działem.

  Od 1990 r. osiedle z własnym samorządem.

  Ulice osiedla: Biegonicka, Bohaterów Lenino, Bohaterów Monte Cassino, Ceramiczna, Elektrodowa, Gospodarska, Olszewskiego, Pajora (dawniej Elektrodowa Boczna), Popradzka, Powstańców Warszawy, Sędziwoja, Siewna, Słowacka, Szymaszka (d. H. Sawickiej), Towarowa, Weigla, Węgierska, Winna Góra, Zakładników Zakole.

  W roku 1269 Kinga uzyskała zezwolenie biskupa Pawła z Przemiankowa na wybudowanie kościoła w Biegonicach. Na budowę i wyposażenie go przeznaczyła 1 łan staropolski, a szaty liturgiczne wykonała własnoręcznie. W 1288 w Biegonicach stanął pierwszy, modrzewiowy kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca - diakona i męczennika.

  Chrzcielnica – zbiornik wypełniony wodą święconą, najczęściej w kształcie kielicha, przeznaczony do sakramentu chrztu. Wykonany z kamienia, metalu lub drewna. Forma dekoracji i proporcji zmieniała się wraz z obowiązującymi stylami w architekturze.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Kalendarium
 • 1.2 Kult relikwii
 • 1.3 Czas II wojny światowej
 • 1.4 Odkrycia archeologiczne
 • 2 Zabytki biegonickie
 • 3 Winna Góra
 • 4 Podoleniec
 • 5 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pasmo Radziejowej – pasmo górskie w Beskidzie Sądeckim będące, obok Pasma Jaworzyny, jedną z jego dwóch głównych części. Rozciąga się od doliny Dunajca na zachodzie po Gromadzką Przełęcz na wschodzie. Znajdują się tu wszystkie szczyty Beskidu Sądeckiego wznoszące się powyżej 1200 m n.p.m., łącznie z najwyższą Radziejową, od której pasmo wzięło swoją nazwę.
  Matka Boża (skr. MB), Theotokos (gr. Θεοτόκος), pot. Matka Boska, Boża Rodzicielka, Bogurodzica a. Bogarodzica – jeden z dwóch (obok „Najświętsza Maryja Panna”) oficjalnych tytułów Marii z Nazaretu, matki Jezusa, używany m.in. w Kościele katolickim i Kościołach prawosławnych (cs. Boharodzica). W wersji współczesnej tytuł ten brzmiałby Matka Boga.
  Kolonizacja józefińska (niem. Josefinische Kolonisation) – planowa akcja osadnicza, prowadzona przez cesarza Józefa II w końcu XVIII w., głównie w Galicji. Koloniści józefińscy zasilili społeczność mniejszości niemieckiej Galicji.
  Święta Kinga, również Kunegunda (ur. 5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, zm. 24 lipca 1292 w Starym Sączu) – węgierska klaryska (OSC) i dziewica, córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny, żona polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego, Czysta Pani Sądecczyzny, święta Kościoła katolickiego.
  Tabernakulum (łac. tabernaculum: namiot) – w chrześcijaństwie, głównie w kościołach katolickich mała, zamykana na klucz szafka, umieszczona najczęściej w tylnej części prezbiterium. Jest ono miejscem przechowywania kustodii z Przenajświętszym Sakramentem.
  Prezbiterium, arch. chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni podwyższeniem, balustradą lub łukiem tęczowym i wyodrębniające się wizualnie z bryły kościoła. Nazwa pochodzi od słowa prezbiter - ksiądz.
  Kamieniołom – kopalnia odkrywkowa kamienia użytkowego (skały zwięzłej o dużej twardości). Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi wydobywającymi skały sypkie (piaskownie, żwirownie). Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości (węgiel brunatny, glinka ogniotrwała) czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek. W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit, bazalt, wapień, piaskowiec, marmur, melafir, sjenit.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.