Osiedle

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Termin osiedle ma kilka znaczeń
 1. osiedle – w ogólnym znaczeniu, w geografii osadnictwa: określenie każdej jednostki osadniczej, np. miasta, wsi, kolonii.
 2. osiedle (lub dzielnica, sołectwo i inne) – w administracji, w kontekście polskim: jednostka pomocnicza gminy (funkcjonująca najczęściej w ramach miasta). Status osiedla nadaje rada miasta na mocy uchwały. Organami osiedla są: ogólne zebranie mieszkańców lub rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz zarząd osiedla (organ wykonawczy), na czele którego stoi przewodniczący.
 3. osiedle (1954–1972) – w administracji, w kontekście polskim: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954–1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem. W praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem. W 1973 r. część osiedli przekształcono w miasta (np. Szczyrk), inne zaliczono do wsi (np. Andrespol).
 4. osiedle mieszkaniowe – w kontekście polskim: zespół mieszkaniowy stanowiący integralną część miasta lub wsi.
 5. osiedle typu miejskiego – w administracji, w kontekście międzynarodowym: typ jednostki osadniczej w dawnych krajach socjalistycznych; występuje nadal m.in. na Białorusi, na Ukrainie i w Rosji.
 6. osiedla żydowskie – umocnione kompleksy mieszkaniowe budowane przez Izrael na terenach przez nich okupowanych po wojnie sześciodniowej.

Integralne części miejscowości w Polsce[ | edytuj kod]

Wg TERYT jest ich 20
 • Osiedle – część miasta Oświęcim
 • Osiedle – część miasta Prószków
 • Osiedle – część miasta Twardogóra
 • Osiedle – część miasta Zwierzyniec
 • Osiedle – część wsi Kopienica w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice
 • Osiedle – część wsi Kotulin w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 • Osiedle – część wsi Kupin w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo
 • Osiedle – część wsi Mazańcowice w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Jasienica
 • Osiedle – część wsi Młynne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 • Osiedle – część wsi Mnich w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Chybie
 • Osiedle – część wsi Moszczanka w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik
 • Osiedle – część wsi Niedomice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 • Osiedle – część wsi Ochodze w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Komprachcice
 • Osiedle – część wsi Odrzechowa w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zarszyn
 • Osiedle – część wsi Popielów w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Popielów
 • Osiedle – część wsi Psarskie w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Śrem
 • Osiedle – część wsi Robakowo w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kórnik
 • Osiedle – część wsi Trębaczew w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 • Osiedle – część wsi Warszowice w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice
 • Osiedle – część wsi Wierzbica w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wierzbica
 • Osiedle – część wsi Zofipole w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dzielnica miasta
 • jednostka pomocnicza gminy
 • kolonia
 • osada
 • przysiółek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Młynne – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa nowosądeckiego.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Warto wiedzieć że... beta

  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Mnich – sołectwo gminy Chybie położone w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś leży w regionie Dolina Górnej Wisły, będącej częścią Kotliny Oświęcimskiej. Pod względem powierzchni druga miejscowość w gminie po Chybiu, wynosi ona 835 ha, a liczba ludności 3622, co daje gęstość zaludnienia równą 433,8 os./km² i czyni ją najgęściej zaludnioną.
  Trębaczew – miejscowość w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Działoszyn.
  Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.
  Gmina Zalewo – gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie olsztyńskim.
  Szczyrk (niem. Schirk) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie bielskim. Miejscowość o charakterze turystyczno-wypoczynkowym.

  Reklama