• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osiedla Tarnobrzega  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Miechocin - jedna z najstarszych dzielnic Tarnobrzega, w granicach miasta od 1976. Graniczy z osiedlami: Nagnajów, Ocice, Przywiśle, Siarkowiec. Pierwsze osady pochodzą sprzed roku 1000, co czyni tę dzielnicę najstarszą urbanistyczną jednostką obecnego Tarnobrzega. Na terenie Miechocina znajduje się najstarszy w mieście, gotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny - do 1922 był on siedzibą jedynej miejskiej parafii miasta. Znajduje się tu zabytkowy cmentarz na Piaskach z neogotycką kaplicą Archanioła Gabriela.Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji w Tarnobrzegu – przedsiębiorstwo z siedzibą w Tarnobrzegu, zajmujące się dawniej wydobyciem siarki i jej przetwórstwem. Obecnie będąc w likwidacji prowadzi sprzedaż przetworów siarkowych oraz majątku pozostałego po zakładach wydobywczych i przetwórczych siarki. Nazwa „Siarkopol” pojawia się w nazwach grupy przedsiębiorstw wydobywających i przetwarzających siarkę tarnobrzeską i powiązanych historycznie przez wielokrotne przekształcenia organizacyjne.
   Główny artykuł: Tarnobrzeg.

  Tarnobrzeg podzielony jest na 15 osiedli. Osiedla stanowią oficjalny, prawny podział administracyjny miasta. Powołane uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega. Zgodnie z art.5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. stanowią jednostkę pomocniczą gminy – czyli lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców miasta Tarnobrzega.

  Tarnobrzeg – miasto na prawach powiatu w województwie podkarpackim. Siedziba władz powiatu tarnobrzeskiego w latach 1867-1975 oraz od 1999. Siedziba władz województwa tarnobrzeskiego w latach 1975-1998. W latach 1973-1976 miasto było siedzibą gminy wiejskiej Tarnobrzeg. Jeden z większych ośrodków przetwórstwa siarki w Polsce.Podłęże - dawna wieś, współcześnie nadwiślańska część Tarnobrzega położona w środkowej części miasta, administracyjnie przynależy do osiedla Dzików. Zabudowa Podłęża to domy jednorodzinne, charakter tej części miasta jest mieszkalno-rolniczy (głównie sadownictwo). Główne ulice osiedla: Żabia, Wałowa, Dzikowska, Jabłoniowa, Jana Słomki, Czereśniowa, Sadowa. W Podłężu swój początek ma trasa autobusu miejskiego MKS - linia nr A. W maju 2010 r. w wyniku powodzi podtopiono tę część miasta leżącą tuż przy wałach wiślanych.

  Poland Tarnobrzeg Plan Miasta Osiedla 2010.png

  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.Konfederacja dzikowska – konfederacja generalna zawiązana 5 listopada 1734 w Dzikowie pod Tarnobrzegiem, utworzona na wezwanie króla elekta Stanisława Leszczyńskiego, który wobec połączonej interwencji wojsk saskich i rosyjskich na korzyść Augusta III, uszedł do Królewca. Marszałkiem generalnym konfederacji został starosta jasielski Adam Tarło. Na czele wojsk konfederackich stanął regimentarz Józef Potocki.

  Krytyka[ | edytuj kod]

  Należy podkreślić, że osiedla są tylko jednostkami pomocniczymi ustalonymi na potrzeby władz samorządowych. Ich liczba i granice są zmienne i nie oddają zwyczajowego ani nawet historycznego nazewnictwa. Największe kontrowersje wywołuje nazwa Dzików – znana z historii Polski z konfederacji dzikowskiej. Dzikowem nazwano tereny Wymysłowa, na których w latach 90. wybudowano osiedle mieszkaniowe. Jedną z ulic nazwano nawet ul. Konfederacji Dzikowskiej. Powoduje to dezinformację wśród osób nieznających zawiłości nazewniczych Tarnobrzega. Nie zaznaczono odrębności tak ważnych dla miasta terenów jak Machów czy Zwierzyniec.

  Kajmów – nieistniejąca już wieś, a później osiedle znajdujące się kiedyś na południu Tarnobrzega. Granice Kajmowa stopniowo przesuwały się na korzyść odkrywkowej kopalni siarki, aż w 1992 roku osiedle oficjalnie zostało zlikwidowane i część jego byłych terenów znalazła się w granicach osiedla Miechocin.Osiedle Centrum w Tarnobrzegu - osiedle mieszkaniowe położone w środkowej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Dzikowskiego. Administracyjnie przynależny do Starego Miasta. Teren osiedla wyznaczają ulice ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Henryka Sienkiewicza. Osiedle wyróżnia się na tle innych części miasta charakterystyczną wysokościową zabudową 11 kondygnacyjnych bloków, przez co osiedle nazywane jest potocznie tarnobrzeskim Manhattanem. Bloki wybudowane zostały przez Tarnobrzeską Spółdzielnią Mieszkaniową. Południowa część terenu to tereny kilku domów jednorodzinnych oraz nieużytki. Sprawia to, że teren położony - jak wskazuje nazwa - w ścisłym centrum Tarnobrzega jest praktycznie niewykorzystywany.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Wymysłów – część Tarnobrzega w północnej części miasta. Granice Wymysłowa nie są jasno zdefiniowane. Współcześnie, na większości map i planów Tarnobrzega Wymysłów utożsamiany jest głównie z ulicą Fabryczną, ograniczony kwadratem ulic: Warszawską, Borów, Dąbrówki, Mieszka I. Graniczy z Borowem, Piastowem, Dzikowem i Lasem Zwierzyńcem. Na tak definiowanym Wymysłowie znajdują się m.in.: Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji w Tarnobrzegu, Zajezdnia autobusowa PKS Tarnobrzeg, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ogródki działkowe "Wymysłów". Alternatywnie nazwą Wymysłów określa się też teren między współczesnym Osiedlem Dzików a Zakrzowem.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Ulica Henryka Sienkiewicza w Tarnobrzegu to jedna z głównych ulic w Tarnobrzegu zaczynająca się na placu im. Bartosza Głowackiego i kończąca się na granicy z wsią Stale, jej odcinek od ul. Sikorskiego w kierunku Stalowej Woli leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871. Ma 4,90 km długości.
  Dzików, łac. Dzikovia – obecnie część Tarnobrzega, dawniej osobny obszar słynący z Pałacu Tarnowskich wraz z dworem i kompleksem parkowo-ogrodowym.
  Ocice - jedno z administracyjnych osiedli Tarnobrzega. W granicach miasta od 1976 r. Graniczy z Miechocinem i gminą Nowa Dęba. Położone na peryferiach miasta, słabo zaludnione, zachowało charakter rolniczo-wiejski. Przez Ocice przebiega kolejowa linia nr 25 i 71. W 1994 r. powstał Osiedlowy Klub Sportowy Koniczynka Ocice. Głównymi ulicami są Ocicka i Orląt Lwowskich. Na terenie Ocic znajduje się zabytkowy cmentarz wojenny z 1915 r.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.847 sek.