• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osieck - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Gmina Wola Rębkowska (od 1973 gmina Garwolin) – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w woj. lubelskim/warszawskim. Siedzibą władz gminy była Wola Rębkowska.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).

  Osieckgmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie siedleckim.

  Siedziba gminy to Osieck.

  Według danych z 31 grudnia 2017 gminę zamieszkiwały 3583 osoby.

  Herb i flaga gminy[ | edytuj kod]

  Dawny herb Gminy Osieck

  Obecny wygląd herbu oraz flagi gminy Osieck funkcjonuje od 2016 r. Zostały one określone w Uchwale Nr XIV/119/16 Rady Gminy Osieck z dnia 18.07.2016 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci stanowiące symbole Gminy Osieck.

  Jeleń – zwyczajowa nazwa kilku rodzajów zwierząt z rodziny jeleniowatych. Mianem tym określa się gatunki należące do rodzajów: Cervus, Blastocerus, Ozotoceros, Odocoileus i inne. W Polsce mianem tym określa się jelenia szlachetnego.Franciszek Jaczewski, herbu Leliwa (ur. 9 maja 1832 w Górkach-Grubakach, zm. 23 lipca 1914 w Lublinie) – polski biskup rzymskokatolicki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie w latach 1867–1870, biskup diecezjalny lubelski w latach 1889–1914.

  Herbem Gminy Osieck są w polu czerwonym kroczącego jelenia na zielonej murawie, za nim suche drzewo, a przed nim drzewo z liśćmi. Prezentowane w herbie zestawienie motywów i barw godła wraz z barwą pola tarczy herbowej zgodne jest z podstawowymi regułami wielowiekowej, ukształtowanej jeszcze w średniowieczu sztuki i nauki heraldycznej. W swym przedstawieniu dawny herb Gminy Osieck odbyło się od 2008 roku używa herbu, który został opracowany na podstawie informacji mieszkańców. Był on niezgodny z zasadami heraldyki i weksykologii. Dla uporządkowania insygniów podjęto starania o opracowanie właściwych symboli gminy Osieck. Zadanie zostało zlecone Instytutowi Heraldyczno-Weksykologicznemu w Górach Wielkich.

  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.

  Flagą Gminy Osieck jest prostokąt w dwóch kolorach zgodnych z herbem, zielony u dołu i czerwony od góry w proporcjach zgodnych z herbem, na którym widnieje herb.

  Wykaz miejscowości gminy Osieck[ | edytuj kod]  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Linia kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, Kolej Nadwiślańska, Droga Żelazna Nadwiślańska – linia kolejowa o długości 267,471 km, łącząca Warszawę z Dorohuskiem. Linia jest w całości zelektryfikowana i dwutorowa na całej długości poza odcinkami Otwock – Pilawa, i od Wólki Okopskiej do granicy z Ukrainą. Obecnie jedna z najważniejszych linii kolejowych w Polsce. Dziennie obsługuje ponad 150 pociągów pasażerskich oraz 70 towarowych.
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Cmentarz mariawicki w Pogorzeli – założony po 1910 cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Kościoła Katolickiego Mariawitów w Pogorzeli na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszczka.
  Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry). Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.), funduszem sołeckim.
  Osieck – dawne miasto, obecnie wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w gminie Osieck.
  Arcybiskup (gr. αρχή, arché - pierwszeństwo, gr. επίσκοπος, epískopos - nadzorca, biskup) – tytuł honorowy lub urząd nadawany biskupom ważniejszych diecezji (archidiecezja), a także jako wyróżnienie samej osoby biskupa ("ad personam").
  Powiat garwoliński – powiat w Polsce (województwo mazowieckie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Garwolin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.