• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Oscylacja lodowca

  Przeczytaj także...
  Lądolód - gruba warstwa lodu przykrywająca wielki obszar ziemi; występuje na Antarktydzie i Grenlandii. W Polsce występował podczas zlodowaceń plejstoceńskich.Czoło lodowca – najniżej położona krawędź lodowca, zawsze prostopadła do toru ruchu i znajdująca się w obszarze ablacji (poniżej linii równowagi bilansowej). Czoło lodowca stanowi punkt (linię), w którym ruch masy lodu jest równoważony przez jego topnienie. W przypadku gdy bilans masy lodowca jest dodatni, czyli przybywa więcej lodu niż się go ubywa, następuje awans (transgresja) czoła lodowca aż do miejsca, w którym osiągnie on nowy stan równowagi. W przypadku bilansu ujemnego, czoło lodowca wycofuje się; mówimy że lodowiec jest w recesji.
  Regresja lodowca, in. recesja lodowca - cofanie się czoła lodowca, występuje gdy lodowiec ma ujemny bilans masy, tj. gdy dostawa nowego lodu jest mniejsza niż ablacja.

  Oscylacja lodowca – sezonowa zmiana pozycji czoła lodowca lub lądolodu, polegająca na jego naprzemiennej transgresji i regresji.

  Postój lodowca (stagnacja lodowca) – zjawisko, polegające na tym, że lodowiec nie zmienia swojego zasięgu przez co najmniej kilka lat. Ma to miejsce wówczas, gdy bilans masy lodowca jest w zerowy, tzn. ablacja i akumulacja są sobie równe.Transgresja lodowca (awans lodowca) – przesuwanie się czoła lodowca ku przodowi. Występuje, gdy zasilanie lodowca w lód z pola firnowego przewyższa jego topnienie - dodatni bilans masy lodowca.

  Spowodowana jest nakładaniem się zmiennych w czasie czynników takich jak sezonowe a nawet dobowe różnice w ablacji oraz szybkości ruchu lodowca. Nakładanie się tych czynników powoduje, że podczas wiosny i lata pomimo szybszego ruchu lodowców czynnikiem przeważającym są procesy zmniejszania masy (ablacja) i dochodzi do recesji, a jesienią i zimą pomimo zwolnienia ruchu, najistotniejszym czynnikiem jest brak ablacji i mamy do czynienia z transgresją w wyniku której lodowiec swój maksymalny zasięg osiąga późną zimą lub wczesną wiosną.

  Ablacja lodowcowa, ablacja lodowca – proces ablacji (topnienia) w odniesieniu do lodowca lub lądolodu. Topnienie lodowca równoważone jest przez stały dopływ lodu z górnej części lodowca, wtedy czoło lodowca ma położenie generalnie stałe. Kiedy straty masy śniegu i lodu przewyższają dopływ mas lodu, następuje cofanie czoła lodowca (regresja lodowca), w przypadku zaś mniejszej ablacji dopływ lodu powoduje przesuwanie się czoła lodowca do przodu (transgresja lodowca).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • oscylacja lodowca
 • postój lodowca
 • regresja lodowca
 • transgresja lodowca
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jacek Jania, Glacjologia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, s. 258-259, ISBN 83-01-10639-5.
  2. Piotr Migoń i inni, Słownik encyklopedyczny - Geografia, Warszawa: Wydawnictwo Europa, 2002, s. 384, ISBN 83-85336-85-0.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.