• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Osa - rzeka

  Przeczytaj także...
  Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego – powstały w roku 1993 park krajobrazowy położony na pograniczu województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Obejmuje najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Pojezierza Iławskiego, w tym jezioro Jeziorak (najdłuższe w Polsce – 27,5 km) oraz Jezioro Jasne (o wyjątkowo czystej toni – przezroczystość wody do 15 m). W granicach parku i jego otuliny znajdują się 43 zbiorniki jeziorne o łącznej powierzchni 6003 ha. Jeziorność parku wynosi zatem 27%. Park obejmuje tereny charakterystyczne dla młodego krajobrazu polodowcowego. Licznie reprezentowane są tu takie formy krajobrazu polodowcowego jak pagórki moreny czołowej, morenę denną, pola sandrowe czy wypełnione wodami jezior zagłębienia po martwym lodzie.Rezerwat przyrody Dolina Osy - rezerwat krajobrazowy założony w 1994 r. obejmujący najbardziej wartościowy przyrodniczo odcinek doliny rzeki Osy pomiędzy miejscowościami Słup-Młyn i Rogóźno-Zamek. Obszar chroniony jest położony na terenie Pojezierza Chełmińskiego (315.21) i jednocześnie na terenie gmin Rogóźno, Gruta i Łasin.
  Prusowie – ludy bałtyckie zamieszkujące w średniowieczu tereny między Pomorzem, Mazowszem, Litwą a Bałtykiem (wybrzeże Bałtyku między dolną Wisłą a dolnym Niemnem). Obecnie na ich terytorium znajdują się: województwo warmińsko-mazurskie oraz obwód kaliningradzki.

  Osa (także pol. i niem. Ossa) – rzeka II rzędu w północnej Polsce o długości 96,2 km i dorzeczu 1594,5 km², prawy dopływ dolnej Wisły. Wypływa na Pojezierzu Iławskim z jeziora Perkun i kieruje się na południe, przepływa przez jeziora: Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowskie, Popówko, Trupel i Płowęż, uchodzi do Wisły koło Zakurzewa, na północ od Grudziądza. Przy ujściu na wysokim wzgórzu (68,1 m n.p.m.) tuż przy skarpie wiślanej, od północy i wschodu opływa cytadelę grudziądzką.

  Świecie nad Osą (niem. Schwetz) – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Świecie nad Osą.Gleby bielicowe – ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C.

  W okolicach Grudziądza charakterystyczne dla Osy są cofki.

  Zlewnia posiada zróżnicowaną rzeźbę terenu, charakteryzuje się gęstą siecią hydrologiczną i występowaniem wielu jezior. Zlewnia jest głównie zbudowana z glin zwałowych i piasków sandrowych. W podmokłych obniżeniach terenu występują torfy. Większość zlewni zajmują gleby brunatne wyługowane, a w niewielkich płatach gleby brunatne właściwe, bielicowe i hydrogeniczne. Pod względem struktury użytkowania gruntu 50% stanowią lasy, pozostała część to głównie grunty rolne.

  Młynówka – rzeka położona w województwie warmińsko-mazurskim (powiecie nowomiejskim) o długości 8,4 km. Rzeka rozpoczyna swój bieg w miejscowości Piotrowice wypływając z jeziora przepływowego Trupel, jeszcze w tej samej miejscowości przepływa przez jezioro Piotrowickie. Następnie przepływa przez Słupnicę i w Babalicach uchodzi do Osy (prawego dopływu Wisły).Zakurzewo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim, w gminie Grudziądz.

  Osa w 2003 roku na prawie całej swojej długości prowadziła wody pozaklasowe.

  Rzeka była wzmiankowana już w 1222 r. jako północna granica ziemi chełmińskiej, będąc tym samym granicą między ówczesnym Mazowszem i Prusami. W latach 1920–1939 jej środkowym odcinkiem biegła granica Polski i Prus Wschodnich.

  Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Osa wraz z nurtem przepływa przez następujące formy ochrony:

  Jezioro Szymbarskie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława, leżące na terenie Pojezierza Mazurskiego.Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
 • Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi
 • Rezerwat przyrody Dolina Osy
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Doliny Wisły.
 • Miejscowości nad Osą[ | edytuj kod]

 • Gardzień
 • Szymbark
 • Ząbrowo
 • Zazdrość
 • Czachówki
 • Biskupiec
 • Osówko
 • Płowężek
 • Mędrzyce
 • Świecie nad Osą
 • Słupski Młyn
 • Rogóźno-Zamek
 • Owczarki
 • Zakurzewo
 • Mózgowo
 • Gałdowo
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • rzeki Polski
 • Łasinka (rzeka)
 • Mała Osa
 • Młynówka (dopływ Osy)
 • Kanał Trynka
 • Rzeki Polski
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Program Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 2011–2014 z perspektywą na lata 2015– 2018. bip.warmia.mazury.pl, 29 grudnia 2011. s. 128. [dostęp 2013-11-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-02)].
  2. Geoserwis GDOŚ. [dostęp 29-11-2013].
  Płowężek – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie.Gleby brunatne właściwe – charakteryzują się odczynem obojętnym lub w południowych rejonach nawet słabo alkalicznym. Struktura poziomu próchnicznego jest wyraźnie wykształcona i w znacznym procencie wodoodporna, co stwarza korzystne warunki dla rozwoju systemu korzeniowego roślin uprawnych. Gleby brunatne właściwe powstają z utworów bogatych w zasady. Charakteryzują się wymyciem węglanów do głębokości 60-80 cm oraz brakiem przemieszczania frakcji ilastej, wolnego żelaza, glinu. Mamy gleby eutroficzne (charakteryzujące się odczynem słabo kwaśnym do obojętnego oraz wysyceniem kompleksu sorpcyjnego powyżej 60%) oraz gleby mezotroficzne o odczynie kwaśnym do słabo kwaśnego, gdzie wysycenie zasadami kompleksu sorpcyjnego sięga 30-50%.
  Warto wiedzieć że... beta

  Płowęż – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie (północna część jeziora leży w gminie Świecie nad Osą), leżące na terenie Pojezierza Brodnickiego.
  Mózgowo (niem. Mosgau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim, w gminie Iława.
  Wisła (łac. Vistula) – najdłuższa rzeka Polski, o długości 1047 km. Jest także najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Łasinka - to mała struga wypływająca z Jeziora Łasińskiego w kierunku południowym od Łasina. Przechodzi ona koło wsi Jakubkowo i obok wsi Bodganki, gdzie zawraca na zachód. Łasinka wpada do rzeki Osy w Słupskim Młynie. Długość rzeki to około 11 km.
  Klasy czystości wód – sposób klasyfikacji wód na podstawie ich przeznaczenia użytkowego i czystości stosowany w Polsce w latach 1970–2004.
  Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.846 sek.