• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Orzysza  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Zdedy - jezioro położone w pobliżu miejscowości Zdedy, w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie piskim, gminie Orzysz. Dominuje roślinność szuwarowa oraz liczne zabagnienia. Przylegają do niego lasy i obszary nieleśne w których można spotkać rzadkie chronione gatunki roślin i zwierząt. Po zachodniej stronie jeziora znajduje się torfowisko. Na wodzie można podziwiać duże ilości roślin wodnych takich jak: grzybień biały, grążel żółty, osoka aloesowata, rdestnica pływająca, rdestnica połyskująca, pływacz zwyczajny, rogatek sztywny, jaskier krążkolistny.Puszcza Piska – największy kompleks leśny na Mazurach. Przylega do Mazurskiego Parku Krajobrazowego, oraz do Niziny Mazurskiej. Dawna nazwa to Puszcza Jańsborska (niem. Johannisburger Heide).

  Orzysza, nazywana również Orzyską Strugą (Arys Fliess) – lewostronny ciek IV rzędu zlewni Pisy. Długość 38,6 km, z czego ponad połowa przebiega przez jeziora. Źródła jej znajdują się w okolicy Jeziora Bajtkowskiego położonego na południowy zachód od Ełku. Początkowo płynie w kierunku północno-zachodnim, mijając po drodze jeziora:

  Jezioro Wierzbińskie nazywane również Zatoką (Wiersbinner See) – jezioro w Polsce, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich położone między Orzyszem a Wierzbinami. Ma wydłużony kształt z głębszym plosem południowym i wypłaconym północnym. Oddzielone jest od jeziora Orzysz półwyspem Ameryka, który nazywany jest również Grądzikiem. Na tym półwyspie znajduje się prehistoryczne stanowisko obróbki kamienia.Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.
 • Zdedy;
 • Jezioro Lipińskie;
 • Kraksztyn;
 • Kaleń;
 • Rostki.
 • Rzeka wpływa do jeziora Orzysz od jego zachodniej strony na wysokości wyspy Czykietówka. Od jeziora Orzysz i Wierzbińskiego płynie do jeziora Tyrkło, a następnie uchodzi do jeziora Śniardwy.

  Górny bieg rzeki, płynie przez zatorfione łąki na północ od Orzysza, łączy się z kanałem Orzysz. Dolny bieg rzeki meandruje, płynąc początkowo przez łąki, a następnie przez obszar zalesiony.

  W lutym 1361 roku podczas przeprawy przez rzekę pod Grzegorzami został rozbity przez Krzyżaków litewski oddział. W związku z tym miejsce to zostało nazwane Brodem Kiejstutowym. Rzeka jest bardzo rzadko używana przez kajakarzy, mimo że charakteryzuje się znacznymi walorami przyrodniczymi.

  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.Ogródek (niem. Ogrodtken) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Wieś leży nad jeziorami Kraksztyn i Druglin (Kaleńskie).

  Na jej brzegach rośnie bujna roślinność szuwarowa, m.in. z dominacją takich gatunków jak:

 • trzcina pospolita;
 • pałka szerokolistna;
 • manna mielec;
 • mozga trzcinowata;
 • tatarak zwyczajny.
 • W nurcie cieku rosną:

 • rdestnica przeszyta;
 • rdestnica pływająca;
 • strzałka wodna.
 • W końcowym odcinku rzeki występują łęgi olszowo-jesionowe.

  Zlewnia jeziora jest zróżnicowana i porośnięta w znacznej części obszarami leśnymi Puszczy Piskiej. Pokrywa ona utwory morenowe – pagórkowate i faliste zbudowane z glin i piasków gliniastych oraz piaszczyste sandry i enklawy utworów aluwialnych oraz torfów.

  Okartowo (niem. Eckersberg) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz.Jezioro Tyrkło (niem. Tirklo-See, Türkle-See) – jezioro eutroficzne typu rynnowego o położeniu w kierunku południkowym, powierzchnia 236 ha, długość 5,2 km, szerokość do 0,6 km i głębokość maksymalnej 29,2 w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Brzegi zalesione, w części północnej wysokie, wschodnie natomiast płaskie i miejscami podmokłe. W północnym krańcu Tyrkła znajduje się źródło. Brzeg, na którym występuje to źródło, przez miejscowych nazywane jest Wydra.

  Dopływy rzeki:

 • Kanał Kozielski bifurkujący ze zlewnią Dziękałówki;
 • Druglin – jezioro o powierzchni 428 ha, długości 4,4 km, szerokości do 2,3 km, maksymalnej głębokości 6 m. Linia brzegowa rozwinięta, w części północnej dwie zatoki. Na jeziorze kilkanaście wysp. Brzegi w większości niskie, miejscami podmokłe, na południu zalesione.
 • jezioro Wylewy.
 • Rzeka Orzysza
  Orzysza w Mikoszach widok z mostku (W)
  Orzysza w Mikoszach widok z mostku (E)
  Orzysza spotyka się z Tyrkłem
  Kolorowy brzeg Orzyszy
  Rośliny w nurcie Orzyszy

  Szlak kajakowy im. Michała Kajki[ | edytuj kod]

  Szlak kajakowy im. Michała Kajki jako trasa zaliczana jest do średnio trudnych technicznie, z uwzględnieniem znacznego wysiłku fizycznego w pierwszym dniu spływu.

  Śniardwy – największe jezioro w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiatach: mrągowskim i piskim, położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w dorzeczu Pisy. Jest to jezioro polodowcowe. Lustro wody jest na wysokości 117 m n.p.m. W wielu miejscach płytkie dno jeziora usiane jest głazami narzutowymi, które kryją się tuż pod powierzchnią wody (20 do 30 cm pod lustrem wody) stwarzając zagrożenie w żegludze.Orzysz (niem. Arys, prus. Aris) – miasto w Polsce, położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, nad rzeką Orzyszą, między jeziorami Sajno i Orzysz. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Orzysz. W latach 1975–1998 miasto należało administracyjnie do województwa suwalskiego.
 • I dzień – etap I (10,8 km)
 • 1. Wieś Zdedy w gm. Biała Piska – start: jez. Zdedy położone już w gminie Orzysz – 1,8 km,
 • 2. rzeczka łącząca z Jez. Lipińskim – 1,4 km,
 • 3. Jez. Lipińskie – 5,6 km,
 • 4. jez. Kraksztyn – 2,0 km (proponuję odpoczynek we wsi Ogródek).
 • etap II (13,5 km)
 • 5. Jez. Kaleńskie wraz z oczkiem będącym jeziorem Kalunki – 1,0 km,
 • 6. struga wodna łącząca jez. Kalunki z jez. Rostki – 1,5 km
 • 7. jez. Rostki – 1,8 km,
 • 8. Czarcia Struga – 2,7 km,
 • 9. jez. Orzysz – 6,5 km (nocleg w Orzyszu w obiektach turystycznych położonych na zachodnim brzegu jeziora).
 • II dzień – etap III (13, 0 km)
 • 10. jez. Orzysz – Zatoka Wierzbińska – 0,4 km,
 • 11. kanał Orzysz – 1,0 km,
 • 12. Orzysza – 9,8 km,
 • 13. jez. Tyrkło – spływ kończymy we wsi Okartowo przy szkole podstawowej – 1,8 km
  lub na jez. Śniardwy w przystani dla jachtów, za mostem kolejowym – 2,0 km.
 • Sandr – rozległy, bardzo płaski stożek napływowy zbudowany ze żwirów i piasków osadzonych i wypłukanych przez wody pochodzące z topnienia lądolodu. Powstaje podczas regresji lub postoju lądolodu na jego przedpolu.Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia L.) – gatunek byliny, należący do rodziny żabieńcowatych (Alismataceae). Występuje powszechnie w płytkich zbiornikach wodnych śródlądowych, prawie na całej kuli ziemskiej, przede wszystkim w Europie i Azji. W Polsce często spotykana na niżu.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Orzysz (niem. Arys-See) – jezioro położone na Pojezierzu Mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. Na południowo-zachodnim brzegu jeziora leży miasto Orzysz.
  Rdestnica przeszyta (Potamogeton perfoliatus L.) – gatunek byliny należący do rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae). W Polsce na niżu jest rośliną pospolitą.
  Druglin - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk, leżące na terenie Pojezierza Mazurskiego.
  Kraksztyn – zbiornik przepływowy 9,5 km na wschód od Orzysza (województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz). Położone jest między wioskami Ogródek i Klusy. Łączy się wąskim przesmykiem z Jeziorem Lipińskim, a od Jeziora Kaleńskiego przedzielone jest jedynie drewnianym mostkiem. Jest jeziorem eutroficznym. Kraksztyn jest zbiornikiem płytkim; średnia głębokość wynosi 2,8 m.
  Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea L.) – gatunek byliny należący do rodziny wiechlinowatych (traw). Występuje na całym niżu Polski, zwłaszcza w zbiorowiskach nadwodnych, bywa także uprawiana.
  Pałka szerokolistna (Typha latifolia L.) – gatunek rośliny należący do rodziny pałkowatych (Typhaceae). Roślina nazywana też rogożą.
  Kanał Orzysz – kanał o długości 1 km łączący jezioro Orzysz z rzeką Orzyszą. Budowę kanału rozpoczęto jesienią 1865 roku. Jego budowa spowodowała obniżenie się poziomu wody o ponad 2 m w jeziorze Orzysz i sąsiednich jeziorach. Na osuszonych terenach, przy południowo-wschodnim brzegu jeziora Orzysz odkryto relikt nawodnego osiedla rusztowego z połowy I tysiąclecia p.n.e. z kultury kurhanów zachodniobałtyjskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.