• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ornontowice - gmina

  Przeczytaj także...
  Czerwionka-Leszczyny (1977-91 gmina Leszczyny) – gmina miejsko-wiejska położona w subregionie zachodnim województwa śląskiego, w powiecie rybnickim. W skład gminy wchodzi miasto Czerwionka-Leszczyny oraz sześć sołectw: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice i Szczejkowice. Miejscowość bez statusu sołectwa: Jesionka. Historycznie miasto położone jest na Górnym Śląsku. W latach 1977-1991 zarówno miasto jak i gmina nosiły nazwę Leszczyny.Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).
  Czerwionka-Leszczyny (śl. Czyrwjůnka-Leszczyny, niem. Tscherwionka-Leschczin) – miasto w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, położone na Górnym Śląsku. Leży między dwiema konurbacjami: rybnicką i katowicką. Zaliczne jest do aglomeracji rybnickiej.

  Ornontowice (niem. Ornontowitz) – gmina wiejska w środkowo-południowej części województwa śląskiego, w powiecie mikołowskim. W latach 1975-1998 obszar gminy położony był w województwie katowickim.

  Gminę utworzono 2 kwietnia 1991 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r., wydzielając ją z gminy Gierałtowice. Siedzibą gminy są Ornontowice.

  Według danych z 30 czerwca 2004 r. gminę zamieszkiwało 5530 osób.

  Bujaków (niem. Bujakow) – sołectwo gminy miejskiej Mikołów położone w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 925 i 927.Województwo śląskie – jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 km², położona na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część historycznych ziem Górnego Śląska i część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Zamieszkuje je 4,62 mln osób. Jest województwem o najwyższym stopniu urbanizacji i gęstości zaludnienia. Siedzibą władz województwa są Katowice.

  Gmina ma charakter rolniczo-górniczy, jej głównym zakładem jest leżąca w zachodniej części kopalnia Budryk.

  Historia[edytuj kod]

  Gminę Ornontowice z siedzibą władz w Ornontowicach utworzono 1 stycznia 1973. W skład gminy Ornontowice weszły 3 sołectwa: Bujaków, Dębieńsko i Ornontowice. 1 lutego 1977 gmina została zniesiona. Z części jej obszaru (sołectwa Bujaków i Ornontowice) oraz ze znoszonej gminy Przyszowice utworzono nową gminę Gierałtowice, natomiast sołectwo Dębieńsko przyłączono do Leszczyn.

  Województwo katowickie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998. Jego obszar wynosił 6650 km² (20 miejsce w Polsce), a ludność w 1998 3 894 900 mieszkańców. W 1998 dzieliło się na 43 miasta i 46 gmin. Graniczyło z 5 województwami: od zachodu z opolskim, od północy z częstochowskim, od wschodu z woj. kieleckim i krakowskim, a od południa z bielskim. Granica południowo-zachodnia stanowiła granicę państwową Czechosłowacją a od 1 stycznia 1993 z Czechami.Mikołów (śl. Mikołůw, niem. Nikolai / Nicolai, czes. i słow.: Mikulov) – miasto położone w południowej Polsce, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Jest siedzibą powiatu mikołowskiego. Graniczy bezpośrednio ze stolicą województwa - Katowicami oraz Łaziskami Górnymi, Ornontowicami, Orzeszem, Paniówkami, Rudą Śląską, Tychami, Wyrami. Patronem miasta jest święty Wojciech.

  Gminę Ornontowice, składającą się już z samych Ornontowic (wyłączonych z gminy Gierałtowice), reaktywowano 2 kwietnia 1991, natomiast Bujaków wyłączono z gminy Gierałtowice 30 grudnia 1994 i włączono nie do gminy Ornontowice lecz do Mikołowa.

  Struktura powierzchni[edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Ornontowice ma obszar 15,1 km², w tym:

 • użytki rolne: 64%
 • użytki leśne: 26%
 • Gmina stanowi 6,52% powierzchni powiatu.

  Neuss (lim. Nüss; do 1968 Neuß) - miasto w zachodnich Niemczech w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Rhein-Kreis Neuss, leżące na lewym brzegu Renu, niedaleko Düsseldorfu. Neuss jest największym miastem powiatu, znane przede wszystkim ze swojej rzymskiej przeszłości, portu nad Renem i obywatelskiego festynu strzeleckiego. W 1983 roku liczba mieszkańców przekroczyła 100 tys. i Neuss stało się tzw. wielkim miastem (Großstadt). Obecnie liczy 151 388 mieszkańców (2010). W 1984 roku miasto świętowało 2 000. rocznicę powstania.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Demografia[edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Ornontowice w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Ornontowice.png

  Sport[edytuj kod]

 • Gwarek Ornontowice
 • Sąsiednie gminy[edytuj kod]

  Gmina Ornontowice graniczy od południa z miastem Orzesze, od północy z gminą Gierałtowice, od zachodu z miastem i gminą Czerwionka-Leszczyny, a od wschodu z miastem Mikołów.

  Miasta partnerskie[edytuj kod]

 • Niemcy Neuss
 • Przypisy

  1. Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 8
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Uchwała Nr XX/99/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie katowickim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20 grudnia 1972 r., Nr. 12, Poz. 103)
  4. Dz. U. z 1977 r. Nr 3, poz. 14
  5. Dz. U. z 1977 r. Nr 3, poz. 15
  6. Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 8
  7. Dz. U. z 1994 r. Nr 132, poz. 671
  8. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  9. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Ornontowice, w oparciu o dane GUS.

  Linki zewnętrzne[edytuj kod]

 • Strona internetowa kopalni Budryk
 • Oficjalna strona klubu Gwarek Ornontowice
 • Nieoficjalna strona klubu Gwarek Ornontowice
 • Wirtualne Ornontowice
 • Gmina Przyszowice – dawna gmina wiejska istniejąca w latach 1973-1977 w woj. katowickim (w dwóch postaciach, dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy były Przyszowice.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gmina Gierałtowice – gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie gliwickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie katowickim.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Orzesze (śl. Orzesze, Uorzesze, niem. Orzesche) – miasto i gmina w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, na Górnym Śląsku.
  Kopalnia – zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się wydobyciem (eksploatacją) z ziemi kopalin użytecznych.
  Ornontowice – (niem. Ornontowitz) gmina wiejska w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, w gminie Ornontowice.
  Główny Urząd Statystyczny, GUS – centralny organ administracji państwowej podległy Prezesowi Rady Ministrów zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.