• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ornitomimozaury

  Przeczytaj także...
  Gallimim (Gallimimus bullatus) to teropod z grupy ornitomimozaurów, którego szczątki na pustyni Gobi odkryli polscy paleontolodzy (Cagan Chuszu, formacja Nemegt). W polskich zbiorach znajdują się kopie szkieletów, oryginał został zwrócony Mongolii.Beishanlong – rodzaj teropoda z grupy ornitomimozaurów (Ornithomimosauria) żyjącego we wczesnej kredzie na terenie dzisiejszej Azji. Został opisany w oparciu o niekompletny szkielet pozaczaszkowy odkryty w datowanych na apt-alb osadów Grupy Xinminpu na północy prowincji Gansu w Chinach. Beishanlong jest jednym z największych znanych przedstawicieli kladu Ornithomimosauria – lewa łopatka i prawa kość strzałkowa mierzyły po 62,2 cm długości, lewa kość ramienna 46,5 cm, a lewa kość udowa 66 cm długości, przy czym osobnik, którego kości odnaleziono, prawdopodobnie nie zakończył jeszcze okresu wzrostu. Beishanlong przypomina budową innego wczesnokredowego ornitomimozaura z rodzaju Harpymimus, który według przeprowadzonej analizy filogenetycznej jest jego najbliższym krewnym. Rodzaje Beishanlong i Harpymimus są taksonami siostrzanymi kladu Garudimimus + Ornithomimidae.
  Jaszczurki (Lacertilia, dawniej Sauria) – grupa gadów łuskonośnych obejmująca czworonożne lub beznogie zwierzęta lądowe o wydłużonym ciele, oczach posiadających powieki, mocnych szczękach i diapsydalnej czaszce. Występują na wszystkich kontynentach poza Antarktydą oraz na wielu wyspach oceanicznych. Są najliczniejszą grupą gadów obejmującą ponad 4000 gatunków.

  Ornitomimozaury (Ornithomimosauria) – grupa strusiopodobnych teropodów, do której należały m.in.: archeornitomim, gallimim, strutiomim i dromicejomim.

  Rozmiary[ | edytuj kod]

  Członkowie tej grupy osiągali zwykle od dwóch do czterech metrów długości, jednak niektóre ornitomimozaury, takie jak Gallimimus i Beishanlong, dorastały do nawet ośmiu metrów. Również potencjalny ornitomimozaur Deinocheirus osiągał bardzo duże rozmiary.

  Żołądek (łac. ventriculus, stomachus, gr. gaster) – narząd stanowiący część przewodu pokarmowego, którego zasadniczą rolą jest trawienie zawartych w pokarmie białek (nie zachodzi trawienie tłuszczów, a trawienie cukrów jest wręcz hamowane przez niskie pH żołądka). Żołądek wydziela sok żołądkowy zawierający enzymy trawienne:Archeornitomim (Archaeornithomimus asiaticus Russell, 1972), dwunożny, górnokredowy teropod z Chin (Mongolia Wewnętrzna). Znaczenie nazwy - pradawny naśladowca ptaka

  Pożywienie[ | edytuj kod]

  Zróżnicowane, głównie mięso (zwykle małe zwierzęta, takie, jak płazy czy jaszczurki), ale nie można wykluczyć też spożywania roślin.

  W żołądkach niektórych osobników odnaleziono ułatwiające trawienie gastrolity.

  Klasyfikacja[ | edytuj kod]

 • ornitomimozaury (Ornithomimosauria)
 • rodzaj pelekanimim (Pelecanimimus)
 • rodzaj Shenzhousaurus
 • rodzaj Garudimimus
 • rodzaj Beishanlong
 • rodzaj Harpymimus
 • rodzaj Deinocheirus
 • rodzina ornitomimy (Ornithomimidae)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Peter J. Makovicky i inni, A giant ornithomimosaur from the Early Cretaceous of China, „Proceedings or the Royal Society of London B”, 2009, DOI10.1098/rspb.2009.0236 (ang.).
  Struś czerwonoskóry, struś, struś masajski, struś północnoafrykański (Struthio camelus) – gatunek dużego, nielotnego ptaka z rodziny strusi (Struthionidae), zamieszkujący w zależności od podgatunku różne rejony Afryki:Dromicejomim (Dromiceiomimus) – wymarły gad z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia), należący do rodziny ornitomimów (Ornithomimidae). Jego nazwa oznacza "udający emu".
  Warto wiedzieć że... beta

  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.
  Mięso – mięśnie szkieletowe uznane za zdatne do spożycia wraz z przylegającymi tkankami: łączną, kostną i tłuszczową oraz takie narządy wewnętrzne, jak: wątroba, nerki, żołądek, ozór, mózg, płuca itp. Określenie stosuje się głównie do ciał różnych gatunków zwierząt ssaków i ptaków, zabitych lub padłych przeznaczonych do konsumpcji. Zazwyczaj jest efektem chowu, lecz również może być efektem polowania w swoim naturalnym środowisku. Rzadko zjadane bezpośrednio po zabiciu i nieprzetworzone. Najczęściej przetworzone termicznie: gotowane, smażone itp.
  Płazy (Amphibia) – gromada zmiennocieplnych kręgowców z grupy czworonogów. Nazwa naukowa wywodzi się z greki od słów ἀμφí, amphi = ‘oba’, βíος, bios = ‘życie’. Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich. W rozwoju przechodzą stadium larwalne, w czasie którego prowadzą wodny tryb życia, choć niektóre gatunki wykształciły adaptacje behawioralne pozwalające ominąć to ograniczenie. Kijanki przechodzą przeobrażenie, podczas którego oddychająca skrzelami larwa staje się dorosłym osobnikiem oddychającym płucami. Wymiana gazowa następuje również przez skórę. Niektóre niewielkie ogoniaste, jak i bezogonowe nie mają płuc i prowadzą całą wymianę gazową przez skórę. Powierzchownie przypominają gady, które jednak wraz z ptakami i ssakami zaliczają się do owodniowców i nie potrzebują zbiorników wodnych do rozrodu. W związku ze swym rozwojem złożonym i przepuszczalną skórą płazy stanowią często wskaźniki ekologiczne. W ostatnich dekadach odnotowano drastyczny spadek liczebności wielu gatunków płazów na całym świecie.
  Strutiomim (Struthiomimus) (łac. udający strusia) - teropod z rodziny Ornithomimidae, żyjący w późnej kredzie. Osiągał ok. 4 metry długości. Tak jak wszystkie dinozaury z jego rodziny miał duże oczy oraz trzy duże wyposażone w pazury palce u kończyn tylnych, którymi podczas biegu chwytał podłoże. Był wyśmienitym biegaczem na płaskim i twardym podłożu mógł rozwinąć prędkość ok. 40-50 km/h, co umożliwiało mu ucieczkę przed większymi drapieżnikami. Prawdopodobnie był zwierzeciem wszystkożernym i stadnym.
  Teropody (Theropoda) – podrząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia); nazwa ("theropod") oznacza "stopa bestii".
  Gastrolity - kamienie znajdujące się w żołądku mięśniowym wielu ptaków (np.: łuszczaki, kuraki), krokodyli, fok oraz u wymarłych dinozaurów z grupy prozauropodów i zauropodów, celowo przez nie połykane.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.