• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Orli Kamień

  Przeczytaj także...
  Kotlina Jasielsko-Krośnieńska (513.67) - mezoregion erozyjno-denudacyjno - geograficzny w południowo-wschodniej Polsce.Liszna (dawniej Lisznia) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok.
  Chwaniów – jedno z głównych pasm Gór Sanocko-Turczańskich, położone pomiędzy Górami Słonnymi a Pogórzem Przemyskim. Najwyższymi szczytami są Brańcowa (677 m n.p.m.) i Truszowskie (677 m n.p.m.).

  Orli Kamień (518 m n.p.m.) – szczyt i najdalej na zachód wysunięty masyw górski w Górach Sanocko-Turczańskich.

  Masyw Orlego Kamienia znajduje się na terenie Gór Słonnych, w zachodniej części tzw. Pasma Olchowieckiego. Ma postać przebiegającego z północnego zachodu na południowy wschód grzbietu o długości ok. 5 km, oddającego liczne ramiona boczne głównie w kierunku południowym, z licznymi niewybitnymi kulminacjami – m.in. Krzyż (457 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie zwykle nazywane Biała Góra, czasem też Orli Kamień (518 m n.p.m.), właściwy Orli Kamień (510 m n.p.m.) dalej na wschód wierzchołek, na szczytowej partii którego znajduje się kilka skałek ostańcowych, nazywanych właśnie "Orle Skałki" czy "Orli Kamień" od których wziął nazwę szczyt, a przez swoją rozpoznawalność cały masyw, choć główna kulminacja jest ok 2 km na zachód od tego miejsca.Nazwa szczytu w zasadzie dotyczy grupy skałek ostańcowych nieco na zachód od kulminacji.

  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce założone po drugiej wojnie światowej. Położone jest na terenie Białej Góry, części dzielnicy Wójtostwo na prawym brzegu Sanu, u podnóża Białej Góry w paśmie Gór Sanocko-Turczańskich. Park etnograficzny zajmuje powierzchnię 38 ha. Muzeum otwarte jest przez cały rok.Minimalna deniwelacja względna (MDW), wybitność szczytu – liczba określająca, na ile szczyt wyróżnia się ze swojego otoczenia. Wybitność definiuje się jako różnicę wysokości danego szczytu i wysokości najniższej warstwicy okalającej go, a nieobejmującej formacji od niego wyższych. Wysokość tej warstwicy określa wysokość przełęczy zwanej kluczową, oddzielającej dany szczyt od wyższego, kolejnego szczytu na grzbiecie (wododziale). Spośród przełęczy oddzielających dany szczyt od wyższych sąsiadów przełęczą kluczową jest przełęcz najwyższa. Wybitność szczytu to inaczej jego wysokość względna nad przełęczą kluczową.

  Od zachodu opływa go San będący granicą z Pogórzem Dynowskim i Kotliną Jasielsko-Krośnieńską. Na wschodzie potok Olchowski oddziela go od masywu Granickiej (575 m n.p.m.), natomiast od głównego grzbietu Gór Słonnych odgranicza przełęcz oraz, na północnym wschodzie, dolina, w której leży wieś Liszna.

  Biała Góra (529 m n.p.m.) – góra znajdująca się w pasmie Gór Słonnych, w zachodniej części Gór Sanocko-Turczańskich. W źródłach historycznych góra wspomniana po raz pierwszy w roku 1549. W centralnej partii wzgórza zalega las liściasty o charakterze Querco-carpinetum.Roztoka (ukr. Розтоки) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Bircza, na terenie Pogórza Przemyskiego.

  Cały masyw, z wyjątkiem stoków w okolicy Lisznej (poniżej 400 m n.p.m.), jest porośnięty lasem. Stoki w wielu miejscach, szczególnie w górnych partiach są strome, a w rejonie szczytu znajdują się piaskowcowe wychodnie. Na ramieniu odbiegającym na zachód z głównego wierzchołka usytuowane jest grodzisko. W dolnej części południowego zbocza, nad Sanem, znajduje się skansen – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie podczas prac budowlanych odkryto osadę celtycką oraz średniowieczną.

  Przemyśl (łac. Praemislia, ros. Перемышль, ukr. Перемишль, niem. Prömsel) – miasto na prawach powiatu w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone nad Sanem.Góry Słonne (niem. Berge Saana, staropol. Góry Sanockie, Słonna Góra 1877 ) – pasmo górskie, należące do Gór Sanocko-Turczańskich, w Karpatach Wschodnich. Pasmo przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Nigdy nie został dokładnie zdefiniowany obszar kryjący się pod tą nazwą, zwyczajowo przyjmuje się, że dotyczy on gór na wschód od doliny Sanu, na północ od Leska po Olszanicę.

  Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny czerwony SanokBiała Góra - Orli KamieńSłonna (639 m n.p.m.) – PrzysłupRakowaChwaniówRoztoka, dalej przez Pogórze Przemyskie do Przemyśla szlak turystyczny żółty Sanok – Orli Kamień (510 m n.p.m.) szlak turystyczny niebieski Szlak Architektury Drewnianej Sanok – MiędzybrodzieOrli KamieńMrzygłódUluczDobraHołuczków – Słonna (639 m n.p.m.) – Granicka – Sanok

  Bibliografia[]

  1. Bieszczady i Góry Sanocko-Turczańskie. Mapa turystyczna. Skala 1:75000. Wydanie trzecie. Warszawa: PPWK SA. ISBN 83-7329-436-8.
  Grodzisko, grodziszcze, horodyszcze – pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych. Na terenie dzisiejszej Polski grody budowane były w dwóch okresach: w późnej epoce brązu i wczesnej epoki żelaza (czasy kultury łużyckiej i kultury pomorskiej) oraz w okresie wczesnego średniowiecza (od VII-VIII w. n.e.).Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Międzybrodzie – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok nad rzeką San, w jej największym przewężeniu u podnóża Gór Słonnych.
  Mrzygłód – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok, nad rzeką San. Od października 1939 do sierpnia 1944 wieś była siedzibą urzędu gminy w powiecie sanockim.
  Hołuczków (w latach 1977-1981 Okrężna) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska.
  Ulucz (1565 Hulicz, 1872 Ułucz, w latach 1977-1981 Łąka) – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Dydnia, nad rzeką San.
  Góry Sanocko-Turczańskie (522.11) – niewielkie pasmo górskie w Karpatach Wschodnich, przecięte granicą polsko-ukraińską.
  Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.
  San (ukr. Сян) – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 443,4 km. Na odcinku ok. 55 km tworzy granicę między Polską i Ukrainą (od miejsca położonego kilkaset metrów od źródeł, aż do wielkiego zakola wokół Łysani koło Smolnika nad Sanem). Powierzchnia zlewni – 16 861 km² (14 390 km² w Polsce, 2471 km² na Ukrainie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.