• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Orka - rolnictwo  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Orka siewna – orka, która powinna dobrze kruszyć i dosypywać skiby. Warunek ten jest możliwy do osiągnięcia tylko przy optymalnej wilgotności uprawowej. Orkę siewną najlepiej jest wykonać pługami wyposażonymi w odkładnice kulturalne. Na ciężkich glebach warto dodatkowo zastosować przedpłużek. Orkę siewną wykonuje się na głębokość od 18 do 25 cm, przed siewem roślin ozimych.Bolesław Świętochowski (ur. 17 września 1895 w Dąbrowie Górniczej, zm. 6 grudnia 1975 we Wrocławiu) – polski naukowiec, prof. dr hab., twórca fundamentalnej w naukach rolniczych specjalności – ogólna uprawa roli i roślin. Autor 213 prac naukowych, z czego 31 wykonano przed II wojną światową. Autor podstawowych podręczników akademickich: “Ogólna uprawa roślin” (wyd. 5 1965), "Uprawa roli" (wyd. 3 1966). Współautor książek przeznaczonych dla inżynierów, techników i praktyków rolników. Twórca szkoły naukowej, w której wykształcił 38 doktorów, był bezpośrednim opiekunem 9 habilitacji, a 14 konsultantem, promotorem 91 magistrantów. Ze szkoły tej 13 osób uzyskało tytuły profesorów. Doktor honoris causa WSR w Olsztynie i SGGW w Warszawie, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych w Moskwie. Były żołnierz AK – pseudonim “Żubr”.
  Orka parą wołów (obraz olejny z 1789, François-André Vincent „Lekcja orania”)
  Orka jednoskibowym pługiem koleśnym parą koni
  Orka pługiem dwuskibowym Ursusem C-360
  Schemat orki –: 1,2 – calizna, 3 – skiba, 4 – głębokość orki, 5 – szerokość skiby, 6 – ściana bruzdy, 7 – dno bruzdy, 8 – bruzda
  Schemat orki: 1 – w zgon (w skład), 2 – w rozgon (w rozorywkę), 3 – orki jednostronnej

  Orkauprawka odwracająca wykonywana pługami lemieszowymi lub talerzowymi, mająca na celu odwrócenie i pokruszenie uprawianej warstwy roli.

  Glebogryzarka - maszyna rolnicza służąca do uprawy roli. Zespołem roboczym są łukowe lub hakowate noże osadzone na obrotowym wale, wycinające kęsy gleby, które mogą obracać się współbieżnie lub przeciwbieżnie. Intensywność spulchnienia roli można regulować w dużym zakresie dobierając odpowiednio do wymaganej głębokości uprawy prędkość obrotową wału i prędkość ruchu postępowego. Zbyt szybkie obroty wału powodują niszczenie struktury gruzełkowatej gleby.Pług talerzowy – pług mający zamiast korpusów talerze. Przeznaczony jest do orki gleb zakamienionych, rowów leśnych i nieużytków na głębokość do 20 cm.

  Podział orki ze względu na głębokość[ | edytuj kod]

 • płytka – 5–10 cm; jest to najczęściej podorywka,
 • średnia – do 10–20 cm; jest to najczęściej orka siewna,
 • głęboka – 20–30 cm; jest to najczęściej orka przedzimowa,
 • pogłębiona – wykonywaną sporadycznie w celu zwiększenia miąższości warstwy ornej; głębokość orki pogłębionej jest większa o kilka centymetrów od sporadycznie stosowanych na danym polu orek głębokich,
 • z pogłębiaczem – wykonywaną sporadycznie w celu spulchnienia warstwy podornej, zwłaszcza gdy wytworzy się podeszwa płużna; podczas tej orki pług wyposaża się w pogłębiacz,
 • orka agromelioracyjna – orka bardzo głęboka (45–60 cm) wykonywana specjalnym pługiem (głęboszem) w celu poprawienia co najmniej na kilka lat niekorzystnych właściwości profilu glebowego.
 • Podział orki ze względu na termin wykonania[ | edytuj kod]

 • podorywka – orka płytka rozpoczynająca zespół uprawek pożniwnych, wykonywana latem bezpośrednio po zbiorze roślin,
 • orka siewna – orka zasadnicza wykonywana na średnią głębokość rozpoczynająca zespół uprawek przedsiewnych pod rośliny ozime,
 • orka przedzimowa (ziębla) – głęboka orka wykonywana jesienią na polach przeznaczonych pod rośliny jare,
 • wiosenna, wykonywana wiosną pod rośliny jare; uznawana jest za zabieg z reguły szkodliwy, powodujący nadmierne przesuszenie roli.
 • Podeszwa płużna – zagęszczona i zbita warstwa gleby znajdująca się pod dnem bruzdy między warstwą orną a podorną. Powstaje na skutek wieloletniej orki na tę samą głębokość oraz ugniatania dna bruzdy przez koła ciągnika i płóz pługa. W podeszwie płużnej zatrzymują się części spławialne i pyłowe, które zwiększają jej zagęszczenie. Zagęszczenie wpływa niekorzystnie na stosunki powietrzno-wodne, zatykając kapilary i zmniejszając ilość dostępnej wody. Podeszwa płużna charakteryzuje się gorszą przewiewnością, przepuszczalnością i pojemnością wodną niż warstwa orna i głębsze warstwy profilu glebowego. Można ją zlikwidować wykonując orkę pogłębioną lub głęboszowanie. Krótkotrwałe efekty daje stosowanie pogłębiacza. Obecność podeszwy płużnej wpływa negatywnie na plony roślin, np. może powodować deformacje korzeni (selerowatość).Brona – narzędzie uprawowe do spulchniania i rozdrabniania roli (bronowania). Stosowane najczęściej po orce do rozdrabniania roli, lub po zasiewie, w celu przykrycia materiału siewnego cienką warstwą rozdrobnionej gleby. Stosowane jest także do usuwania kłączy i rozłogów chwastów, jako jedna z metod zwalczania chwastów. Napędzane (ciągnięte) przy pomocy ciągnika lub konia. Rozróżnia się:


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Podorywka – orka płytka rozpoczynająca zespół uprawek pożniwnych, wykonywana latem bezpośrednio po zbiorze roślin. Podorywka może być wykonana pługiem podorywkowym, kultywatorem podorywkowym lub broną talerzową. Podorywkę wykonuje się najczęściej do głębokości 5-10cm.
  Agrotechnika 1. – ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą:
  Rola – wierzchnia warstwa gleby (do 30 cm), na którą działają narzędzia i maszyny uprawowe. Stąd określenie uprawa roli jest właściwsze niż uprawa gleby.
  Pogłębiacz - dodatkowy element roboczy pługa służący do spulchniania warstwy podornej (podeszwy płużnej), montowany za korpusem płużnym lub obok niego.
  Uprawa roli – całokształt zabiegów wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia uprawianym roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju oraz podniesienia kultury roli.
  Ursus C-360 – średni ciągnik rolniczy produkowany w latach 1976–1992 w Zakładach Mechanicznych Ursus w Warszawie, w liczbie około 282 000 sztuk. Jest to modyfikacja ciągnika Ursus C-355.
  Pługofrezarka – jest to kombinowana maszyna uprawowa, zawierająca zarówno bierne, jak i czynne elementy robocze. Do biernych części pługofrezarki należy korpus pługa lemieszowego, w którym odcięto skrzydło odkładnicy. Elementy czynne to znajdujące się na przedłużeniu odkładnicy spulchniacze obrotowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.