• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organy zarządzania gospodarką w ZSRR  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Wielka Wojna Ojczyźniana, Wielka Wojna Narodowa (ros. Великая Отечественная война – ВОВ) – w radzieckiej i rosyjskiej literaturze i historiografii propagandowy termin określający część II wojny światowej, w której po stronie koalicji antyhitlerowskiej przeciwko III Rzeszy i jej sojusznikom brał udział Związek Radziecki. Obejmuje okres od ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 (operacja "Barbarossa") do 9 maja 1945 roku (przyjmowana w ZSRR data kapitulacji Niemiec i zakończenia II wojny światowej w Europie).

  Organy zarządzania gospodarką w ZSRR. W tym kraju można było odnotować szczególnie interesującą ewaluację form zarządzania, niezwykle rozbudowaną w przypadku administracji centralnej. Powody częstych reorganizacji były różne - zasady gospodarki centralnie sterowanej, potrzeby kraju prowadzącego działania w okresie tzw. wielkiej wojny ojczyźnianej, tj. II wojny światowej czy zimnej wojny. Po 1918 były to np. powoływane różnego rodzaju komisje, następnie od 1923 przeobrażane w tzw. ludowe komisariaty, a dopiero po II wojnie światowej - w ministerstwa i komitety.

  Ludowy Komisariat Przemysłu Czołgowego ZSRR (Народный комиссариат танковой промышленности СССР) - jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował produkcję przemysłu czołgowego.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Spis treści

 • 1 Okres od 1917 do 1938
 • 2 Okres od 1939 do 1946
 • 3 Okres po 1953
 • 4 Po rozpadzie ZSRR
 • 5 Obecnie
 • 6 Zobacz też


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Ogólnego Przemysłu Maszynowego ZSRR (ros. Министерство общего машиностроения СССР) — jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, powołany w wyniku postanowienia KC KPZR i Rady Ministrów ZSRR nr. 126-47 z 2 marca 1965, który nadzorował całość zagadnień związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej w ZSRR.
  Ludowy Komisariat Uzbrojenia Moździerzowego ZSRR (ros. Народный комиссариат миномётного вооружения СССР) - jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował produkcję broni moździerzowej.
  Ludowy Komisariat Przemysłu Obronnego ZSRR (Народный комиссариат оборонной промышленности) - jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował produkcję przemysłu obronnego.
  Ludowy Komisariat Amunicji ZSRR (Народный комиссариат боеприпасов - НКБ) - jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował część produkcji przemysłu zbrojeniowego, głównie amunicji i środków wybuchowych.
  Armia Czerwona, ros. Красная Армия, pełna nazwa Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (Рабоче-Крестьянская Красная Армия, RKKA), od 23 lutego 1946 roku Armia Radziecka (ros. Советская армия, stosowane również tłumaczenie Armia Sowiecka) – wojska lądowe Sił Zbrojnych ZSRR, istniejące do grudnia 1991 (przemianowane m.in. na Wojska Lądowe Republiki Białoruś, Wojska Lądowe Federacji Rosyjskiej oraz wojska lądowe każdej z pozostałych dawnych republik ZSRR).
  Ludowy Komisariat Broni ZSRR (Народный комиссариат вооружения СССР) - jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował część produkcji przemysłu zbrojeniowego.
  Ludowy Komisariat Przemysłu Stoczniowego ZSRR (Народный комиссариат судостроительной промышленности CCCP) - jeden z urzędów centralnych w Związku Radzieckim, odpowiednik ministerstwa, który nadzorował produkcję przemysłu stoczniowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.