• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacje harcerskie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej, OH ZMP – organizacja pseudoharcerska, działająca w latach 1950-1956 po bezprawnej likwidacji, przez władze komunistyczne w 1949 r., Związku Harcerstwa Polskiego. Wzorowana była na Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Lenina, działającej w ZSRR. Działała w ramach Związku Młodzieży Polskiej. Przekształcona (deklaratywnie) w 1956 r. w Organizację Harcerską Polski Ludowej.Andrzej Juliusz Małkowski (ur. 31 października 1888 w Trębkach k. Gostynina, zm. 15/16 stycznia 1919) – jeden z twórców polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych.

  Organizacje harcerskieorganizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz poza jej granicami, wśród Polonii.

  Skawina – miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skawina. Miasto jest położone nad rzeką Skawinką kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.

  Współczesne organizacje harcerskie[ | edytuj kod]

  Organizacje ogólnopolskie[ | edytuj kod]

 • Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – KRS 0000094699 (oddzielny numer KRS ma również każda chorągiew ZHP), z siedzibą władz naczelnych w Warszawie, stowarzyszenie wyższej użyteczności w latach 1936–1990, organizacja pożytku publicznego od 2004, przewodniczący ZHP: hm. Dariusz Supeł, naczelniczka ZHP: hm. Anna Nowosad (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) – KRS 0000057720 (oddzielny numer KRS ma również pięć okręgów ZHR), z siedzibą władz naczelnych w Warszawie, organizacja pożytku publicznego od 2004, przewodniczący ZHR: hm. Grzegorz Nowik, naczelniczka harcerek ZHR: hm. Dominika Romanowicz, naczelnik harcerzy ZHR: hm. Michał Markowicz (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego – KRS 0000089011, z siedzibą władz naczelnych w Warszawie, organizacja pożytku publicznego od 2004, przewodniczący: Jakub Rożek (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Royal Rangers Polska (RRP) – KRS 0000250796, z siedzibą władz naczelnych we Wrocławiu, organizacja pożytku publicznego od 2006, komendant główny: hm. Jan Zając (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Organizacje lokalne[ | edytuj kod]

 • Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna „Cichociemni” – KRS 0000185445, z siedzibą w Brzegu Dolnym, naczelnik organizacji: hm. Piotr Gajewski
 • Harcerstwo Rzeczypospolitej Polskiej (HRP) – KRS 0000634469, z siedzibą w Krakowie, naczelnik: ks. hm. Marcin Kostka FSSP
 • Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” – KRS 0000185445, z siedzibą w Gdyni, organizacja pożytku publicznego od 2011, komendant kręgu: hm. Mateusz Tokarzewski
 • Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza – KRS 0000118999, z siedzibą w Gdyni, organizacja pożytku publicznego od 2010, komendant kręgu: hm. Filip Rudolf (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Niezależny Związek Harcerstwa „Czerwony Mak” im. Bohaterów Monte Cassino – KRS 0000100052, z siedzibą w Skawinie, organizacja pożytku publicznego od 2008, komendant: Paweł Dymanus
 • Organizacja Harcerska „Rodło” im. Szarych Szeregów – z siedzibą w Jarocinie (nie występuje w KRS), komendant hm. Robert Wencek
 • Skauci Świętego Bernarda z Clairvaux (skauting katolicki, nie występuje w KRS)
 • Stowarzyszenie Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu – KRS 0000034087, z siedzibą w Ściborkach, wódz naczelny: Dariusz Morsztyn
 • Stowarzyszenie Harcerskie – KRS 0000160636, z siedzibą w Warszawie, organizacja pożytku publicznego od 2004, naczelnik: Tomasz Wolszczak (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Szczep Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino – KRS 0000005435, z siedzibą w Krakowie
 • Zrzeszenie Harcerskie „Piąta.PL” – KRS 0000786265, z siedzibą w Bydgoszczy, komendant: hm. Anna Filipczak-Krugły
 • Związek Harcerstwa Adwentystycznego (jednostka organizacyjna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie występuje w KRS)
 • Związek Harcerstwa Wiejskiego – KRS 0000113133, z siedzibą w Piławie Dolnej, naczelnik: Zofia Jurków
 • Organizacje działające poza granicami kraju[ | edytuj kod]

 • Wielka Brytania Stany Zjednoczone Kanada Francja Szwecja Australia Argentyna Irlandia Niemcy
  Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Białoruś Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” (Białoruś) (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Czechy Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Litwa Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Ukraina Harcerstwo Polskie na Ukrainie (pod protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy)
 • Irlandia Organizacja Harcerstwa Polskiego w Galway (Irlandia)
 • Kanada Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie
 • Łotwa Związek Harcerstwa Polskiego na Łotwie
 • Niemcy Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech
 • Szkocja Harcerstwo Polskie w Szkocji (ang. Polish Scouting Association in Scotland)
 • Szwecja Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego „Leśna Szkółka – Kaszuby” (Szwecja)
 • Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce – wspólnota religijna Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, licząca w 2014 roku około 9 tysięcy wyznawców. Kościół wydaje miesięcznik „Znaki Czasu”.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Brzeg Dolny (niem. Dyhernfurth) – miasto w woj. dolnośląskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzeg Dolny. Historycznie leży Dolnym Śląsku. Miasto położone jest na prawym brzegu Odry, w odległości 31 km na północny zachód od Wrocławia stanowiąc tym samym przedłużenie miejsko-przemysłowej aglomeracji wrocławskiej.
  Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ZHPwN) – organizacja harcerstwa polskiego działająca na terenie Niemiec w latach 1925–1939. Organizacja została rozwiązana decyzją władz niemieckich dnia 7 września 1939, a wielu jej członków zostało zabitych przez nazistów.
  Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.
  Piława Dolna (niem. Peilau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów.
  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Dariusz Supeł (ur. 1959) – działacz organizacji pozarządowych, instruktor harcerski, od grudnia 2013 przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.891 sek.