• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacja i zarządzanie

  Przeczytaj także...
  Nauki ekonomiczne – jedna z dziedzin naukowych w Polsce zgodnie z Uchwałą Centralnej Komisji do spraw Stopnii i Tytułów z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określania dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (M.P. z 2003 r. Nr 40, poz. 586).Klasyczna teoria organizacji - nurt zmierzający do określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania. Klasyczna teoria organizacji powstała w wyniku poszukiwania zasad zarządzania złożonymi organizacjami takimi jak fabryki. Celem tego nurtu było koncentrowanie się na całej organizacji oraz sposobach uczynienia jej bardziej sprawną i skuteczną.

  Organizacja i zarządzanie - dawniej jedna z dyscyplin naukowych nauk ekonomicznych. Obecnie nosi nazwę nauk o zarządzaniu.

  Zobacz też[]

 • Nauki o zarządzaniu
 • Klasyczna teoria organizacji
 • Linki zewnętrzne[]

 • Encyklopedia Zarządzania - Organizacja i zarządzanie • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama