• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej

  Przeczytaj także...
  Międzynarodowa organizacja rządowa (organizacja rządowa, ang. International Governments Organizatons – IGOs, governmental organization – GO) – związek przynajmniej trzech państw powoływany umową międzynarodową w celu realizacji celów statutowych. Podstawy prawne ich funkcjonowania stanowi prawo międzynarodowe.Egipt (arab. مصر Miṣr; dialekt egipski: Máṣr (/masˤɾ/); łac. Aegyptus, gr. Αίγυπτος Aígyptos), nazwa oficjalna Arabska Republika Egiptu (arab. جمهوريّة مصر العربيّة Dżumhurijjat Misr Al-Arabijja) – państwo położone w północno-wschodniej Afryce z półwyspem Synaj w zachodniej Azji. Egipt graniczy z Izraelem i Strefą Gazy na północnym wschodzie, Sudanem na południu i Libią na zachodzie. Od północy rozpościera się Morze Śródziemne, a na wschodzie Morze Czerwone.
  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze (nid. Ambassade van de Republiek Polen) – polska misja dyplomatyczna w administracyjnej stolicy Królestwa Niderlandów. Od 13 września 2017 funkcję ambasadora pełnomocnego i nadzwyczajnego sprawuje Marcin Czepelak.
  Główna siedziba organizacji w Hadze

  Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, OPCW (od ang. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) – organ wykonawczy Konwencji o zakazie broni chemicznej, która weszła w życie w 29 kwietnia 1997. Organizacja odpowiedzialna jest za wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących eliminowanie światowych zapasów broni chemicznej. Siedziba organizacji znajduje się w Hadze, w Holandii.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Organizacja[ | edytuj kod]

  Do OPCW należą obecnie 193 państwa (18 lipca 2018 członkiem została Palestyna). Izrael, który podpisał konwencję 13 stycznia 1993, do tej pory jej nie ratyfikowały. Stronami konwencji nie są również Egipt, Korea Północna i Sudan Południowy, które jej nie podpisały.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Konwencja CWC jest pierwszym w historii instrumentem prawa międzynarodowego, zakładającym całkowitą likwidację jednej z trzech kategorii broni masowego rażenia. Głównymi obszarami działalności OPCW są:

  1. stały nadzór nad procesem niszczenia broni chemicznej oraz zniszczenia lub konwersji na cele pokojowe byłych zakładów do produkcji broni chemicznej,
  2. nadzór i weryfikacja działalności przemysłowej z użyciem związków chemicznych znajdujących się na wykazach CWC, poprzez deklaracje składane przez państwa i inspekcje,
  3. wspieranie pokojowego wykorzystania chemii, szczególnie w państwach rozwijających się.

  W 2013 OPCW została wyróżniona Pokojową Nagrodą Nobla za „szeroko zakrojone działania mające na celu eliminację broni chemicznej”.

  Sudan Południowy (ang. South Sudan; Republika Sudanu Południowego, ang. Republic of South Sudan) – afrykańskie państwo ze stolicą w Dżubie powstałe 9 lipca 2011 roku w wyniku porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu, które zakończyło II wojnę domową w Sudanie – najdłuższą wojnę domową w Afryce.Korea Północna (kor. 조선민주주의인민공화국, hancha 朝鮮民主主義人民共和國, MCR. Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, w skrócie KRLD) – państwo totalitarne w Azji Wschodniej, powstałe w północnej części Półwyspu Koreańskiego po II wojnie światowej, na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie, według konstytucji, Korea Północna jest republiką socjalistyczną. Przynajmniej formalnie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna nie jest państwem komunistycznym. Od 2009 roku władze Korei Północnej rozpoczęły wykreślać odniesienia sugerujące komunistyczny ustrój i charakter państwa z konstytucji oraz z innych oficjalnych dokumentów.

  Dyrektorzy generalni[ | edytuj kod]

  Polska w OPCW[ | edytuj kod]

  Polska podpisała Konwencję, jako jedno z pierwszych państw, 13 stycznia 1993, ratyfikowała ją 23 sierpnia 1995 i stała się członkiem OPCW od momentu powstania Organizacji tj. od 29 kwietnia 1997. 22 czerwca 2001 przyjęta została Ustawa o wykonywaniu Konwencji (Dz.U. z 2001 r. nr 76, poz. 812).

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.Ratyfikacja (fr. ratification) – jeden ze sposobów wyrażenia ostatecznej zgody na związanie się umową międzynarodową przez upoważniony do tego organ państwowy. Jest formą najbardziej uroczystą (co różni ją od "zatwierdzenia"), z reguły dokonywaną przez głowę państwa (prezydenta, monarchę). Dowodem dokonania ratyfikacji jest dokument ratyfikacyjny, który składa się u depozytariusza (w przypadku umów wielostronnych) lub wzajemnie wymienia z drugim układającym się państwem (w przypadku umów dwustronnych).

  Polska przewodniczyła wszystkim organom politycznym OPCW: tj. od maja 1998 do maja 1999 pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Wykonawczej, od listopada 2004 do listopada 2005 – Przewodniczącego Konferencji Państw Stron CWC, a od 8 do 19 kwietnia 2013 –  Konferencji Przeglądowej CWC. Szóstą kadencję w Radzie, Polska rozpoczęła 12 maja 2016 i trwała ona do 11 maja 2018.

  Konwencja o zakazie broni chemicznej (ang. Chemical Weapons Convention, CWC) – traktat podpisany 13 stycznia 1993, a obowiązujący od 29 kwietnia 1997. Obecnie wiąże 182 państwa. Konwencja zakazuje produkcji, rozwoju, składowania, przekazywania i nabywania oraz użycia broni chemicznej. Zobowiązuje też sygnatariuszy do udzielenia informacji o posiadanej broni tego rodzaju i jej zniszczenia oraz udostępnienia danych na temat przemysłu chemicznego. Nad przestrzeganiem traktatu czuwa Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej, której siedziba znajduje się w Hadze.Palestyna – państwo Palestyńczyków, znajdujące się na terenie historycznej Palestyny. Terytorialnie ma obejmować obszar Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, który jest aktualnie pod kontrolą Izraela.

  W Polsce miały miejsce trzy wizyty Dyrektorów Generalnych OPCW: w grudniu 2009 (Regelio Pfirter) oraz Ahmet Üzümcü (w listopadzie 2010 i listopadzie 2016). Polska regularnie przyjmuje inspekcje przemysłowe OPCW.

  Każdorazowy ambasador RP w Hadze jest również stałym przedstawicielem RP przy Organizacji.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. OPCW Member States (ang.). [dostęp 2018-09-13].
  2. States not Party to the Chemical Weapons Convention (ang.). Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej. [dostęp 2013-09-17].
  3. Stały Przedstawiciel RP przy OPCW, haga.msz.gov.pl [dostęp 2018-09-13] (pol.).
  4. Press relase of announcement 2013 Peace Nobel Prize (ang.). Nobelprize.org. [dostęp 2013-10-11].
  5. Speech of Dr. Rogelio Pfirter, Director-General of the OPCW 16 September 2008.
  6. Ambassador Fernando Arias of Spain Appointed Next OPCW Director-General, www.opcw.org [dostęp 2018-09-13] (ang.).

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Witryna internetowa Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (ang.)

 • SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla – lista wyróżnionych Nagrodą Nobla za ich działalność na rzecz światowego pokoju. Nagroda ufundowana została przez Alfreda Nobla w jego testamencie. Laureaci są wybierani przez Norweski Komitet Noblowski, którego członkowie są powoływani przez Storting zgodnie z wolą fundatora.
  Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni chemicznej, są oparte na związkach, które w temperaturze pokojowej są gazami, lub cieczami o dużych prężnościach par (są wówczas stosowane w postaci aerozolu). Termin "broń chemiczna" ma jednak szersze znaczenie i oprócz samego czynnika rażącego obejmuje też urządzenia i techniki do jego przenoszenia i aplikowania na polu bitwy.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.