• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Katedra polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski – kościół garnizonowy znajdujący się przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie.
  Dekanat Wojsk Specjalnych – jeden z 8 dekanatów Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Siedzibą dekanatu jest Lubliniec.

  Ordynariat Polowy Wojska Polskiegobiskupstwo polowe (diecezja wojskowa) Kościoła katolickiego w Polsce obejmujące cały kraj oraz tereny polskich kontyngentów wojskowych ustanowione 5 lutego 1919 przez papieża Benedykta XV jako Polowa Kuria Biskupia.

  Katedra Polowa Wojska Polskiego to kościół pw. NMP Królowej Polski Hetmanki Żołnierza Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie.

  Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego – okręg kościelny (diecezja), zrównany prawnie i kanonicznie z diecezjami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, posiadający własnego Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego, któremu jest powierzona troska o wiernych wyznania prawosławnego związanych ze służbą w Wojsku Polskim z różnych tytułów.Benedykt XV (łac. Benedictus XV, właśc. Giacomo della Chiesa; ur. 21 listopada 1854 w Genui, zm. 22 stycznia 1922 w Rzymie) – papież w okresie od 3 września 1914 do 22 stycznia 1922.

  Ordynariat pełni posługę kapłańską pośród żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kapłani Ordynariatu Polowego posiadają stopnie wojskowe. Najniższym stopniem kapłanów jest podporucznik, najwyższym – pułkownik.

  Biskup polowy – bp Józef Guzdek – postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianowany na stopień generała brygady.

  Dekanat (wikariat rejonowy, rejon) - jednostka organizacyjna kościołów katolickich, prawosławnych i zielonoświątkowych.Kościół katolicki w Polsce – najliczebniejsza katolicka wspólnota wyznaniowa w Polsce, będąca obecnie pod zwierzchnictwem biskupów należących do Konferencji Episkopatu Polski.

  Struktura[]

  Parafie należą do 8 dekanatów:

 • Dekanat Wojsk Lądowych
 • Dekanat Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Dekanat Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia
 • Dekanat Sił Powietrznych
 • Dekanat Marynarki Wojennej
 • Dekanat Wojsk Specjalnych
 • Dekanat Żandarmerii Wojskowej
 • Dekanat Duszpasterstwa Wojskowego Kościoła Greckokatolickiego
 • Finansowanie z budżetu państwa[]

  Wydatki Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego są realizowane w części 29 budżetu państwa – Obrona narodowa.

  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.Józef Guzdek (ur. 18 marca 1956 w Wadowicach) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych, biskup pomocniczy krakowski w latach 2004–2010, biskup polowy Wojska Polskiego od 2010.

  W 2014 wydatki Ordynariatu wyniosły 14,1 mln zł.

  W ustawie budżetowej na 2015 wydatki Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zaplanowano w wysokości 14,8 mln zł.

  Zobacz też[]

 • Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego
 • Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe
 • Przypisy

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. (Druk nr 3459). Tom I. sejm.gov.pl, 29 maja 2015. [dostęp 2015-09-04]. s. 2/39.
  2. Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.. W: Dz. U. poz. 153 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 29 stycznia 2015. [dostęp 2015-09-04]. s. 49.

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.Stopień wojskowy – tytuł żołnierza oznaczający miejsce danej osoby w hierarchii wojskowej oraz warunkujący zajmowanie stanowiska służbowego o określonym stopniu etatowym. Stopnie wojskowe mają swoje oznaki, składające się najczęściej z gwiazdek, tzw. diamentów, belek i krokiewek. Oznaki stopni umieszcza się na mundurze. W SZ RP oznaki stopni nosi się na naramiennikach, nakryciu głowy (czapce garnizonowej, berecie czy furażerce), rękawach mundurów (w Marynarce Wojennej) lub na lewej piersi kurtki mundurowej. Hierarchia stopni w wojsku często bywa powielana w innych służbach mundurowych danego kraju (policji, służbach granicznych, straży pożarnej, służbie więziennej itp.); w Polsce także w Biurze Ochrony Rządu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polski kontyngent wojskowy (PKW) – wydzielona jednostka wojskowa Sił Zbrojnych RP (wojska operacyjne), przeznaczona do udziału w zagranicznej operacji wojskowej (pokojowej lub wojennej) zgodnie z decyzją Prezydenta RP na wniosek Rady Ministrów.
  Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.
  Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe – ewangelickie duszpasterstwo polowe o charakterze diecezji działające przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP, sprawujące opiekę nad wiernymi wyznania luterańskiego oraz innych wyznań protestanckich, związanymi ze służbą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.