• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ordynacja Opinogórska Krasińskich

  Przeczytaj także...
  Adam Krasiński hrabia herbu Ślepowron (ur. 22 listopada 1870 w Krakowie, zm. 17 stycznia 1909 w Ospedaletti, Liguria) – poeta, pisarz, działacz oświatowy, redaktor Biblioteki Warszawskiej (1901-1909), IV ordynat opinogórski, pierwszy prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.Wincenty Krasiński, herbu Ślepowron (ur. 30 stycznia 1782 w Boremlu na Wołyniu, zm. 24 listopada 1858 w Warszawie) – hrabia od 1811, od 1844 założyciel i I ordynat opinogórski, polski generał w czasie wojen napoleońskich, pełnił obowiązki Namiestnika Królestwa Polskiego.
  Donacja, majorat donacyjny – dobra ziemskie nadane przez monarchę jako forma nagrody i uposażenia wyższych urzędników państwowych lub wysokich rangą wojskowych, a także niezbywalny majątek w ten sposób uzyskany.
  Wincenty Krasiński, fundator i I ordynat Ordynacji Opinogórskiej
  Zygmunt Krasiński, II ordynat Opinogórski

  Ordynacja Opinogórska Krasińskichordynacja rodowa rodziny Krasińskich herbu Ślepowron z siedzibą w Opinogórze, założona w 1844 roku. Zlikwidowana w 1945 roku w wyniku dekretu o reformie rolnej.

  Biblioteka Ordynacji Krasińskich w Warszawie istniała w latach 1844-1944. Jej twórcą był hrabia Wincenty Krasiński, który od początku XIX wieku gromadził zbiory artystyczne, muzealne i biblioteczne. 25 października 1944, po kapitulacji Powstania Warszawskiego celowo spalona przez Niemców, wbrew postanowieniom układu kapitulacyjnego z 3 października 1944, zabezpieczającego ochronę zabytków, bibliotek i zbiorów archiwalnych przez okupanta.Władysław Wincenty Krasiński herbu Ślepowron, (ur. 27 września 1844 w Warszawie, zm. 6 lutego 1873 w Mentonie), syn Zygmunta i Elżbiety Branickiej, III ordynat opinogórski.

  Historia[]

  Ordynację założył w 1844 roku generał Wincenty Krasiński ze swoich rozlicznych dóbr, których podstawą była donacja opinogórska Napoleona I z 1811 roku. Ordynacja miała uchronić majątek Krasińskiego przed dość hulaszczym życiem jego syna i znanego poety. Zgodnie ze statutem, z dziedziczenia były wyłączone kobiety i w razie wymarcia jego potomków w linii męskiej, ordynacja miała przejść na dalszych krewnych ze strony rodziny Krasińskich, co istotnie nastąpiło w 1909 roku. Zgodnie ze statutem ordynaci byli także zobowiązani do utrzymania bogatej w zbiory Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie i jej stałego powiększania. Była to jedna z najzasobniejszych bibliotek prywatnych w kraju.

  Ślepowron, Bojno, Bujno, Pesze, Pęszno, Szeptyc, Korwin, Corvin, Ślepy Wron – polski herb szlachecki, występujący głównie na Mazowszu, Podlasiu i Rusi oraz na ziemi lubelskiej.Opinogóra Górna – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna.

  Ordynaci[]

 • Wincenty Krasiński (1782-1858), założyciel i I ordynat
 • Zygmunt Krasiński (1812-1859), II ordynat, syn poprzedniego
 • Władysław Wincenty Krasiński (1844-1873), III ordynat, syn poprzedniego
 • Adam Krasiński (1870-1909), IV ordynat, syn poprzedniego, bezpotomny.
 • Edward Krasiński (1870-1940), V ordynat, kuzyn, zamordowany w Dachau
 • Stanisław Krasiński (1914-1997), formalnie VI i ostatni ordynat, syn Edwarda
 • Edward Krasiński herbu Ślepowron (ur. 28 maja 1870 w Radziejowicach, zm. 8 grudnia 1940 w Dachau) – polski działacz społeczny, hrabia, pamiętnikarz, wieloletni zarządca Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie, od 1909 roku V i ostatni faktyczny ordynat opinogórski, którą to ordynację odziedziczył po dalekim kuzynie Adamie hr. Krasińskim (1870-1909), w 1922 roku posiadał majątki ziemskie o powierzchni 15 140 ha.Reforma rolna – usankcjonowana prawnie zmiana stosunków własnościowych na wsi połączona ze zmianą struktury agrarnej przez komasację lub parcelację gruntów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ordynacja rodowa, powiernictwo rodowe, fideikomis familijny, (łac. fidei commissum – w wiarygodne ręce oddaje) – rządzący się swoimi własnymi prawami dotyczącymi dziedziczenia majątek ziemski, posiadający swój własny statut (akt fundacyjny), zapobiegający rozdrobnieniu dóbr.
  Krasińscy herbu Ślepowron – rodzina wywodząca się z Mazowsza, pieczętująca się herbem Ślepowron już w XIV wieku. Ród ten oprócz Mazowsza licznie występował też na Litwie i w późniejszej Galicji.
  Napoleon Stanisław Adam Feliks Zygmunt Krasiński hrabia herbu Ślepowron (ur. 19 lutego 1812 w Paryżu, zm. 23 lutego 1859 tamże) – jeden z trójcy wieszczów, największych poetów polskiego romantyzmu.
  Napoléon Bonaparte (pierwotnie wł. Napoleone Buonaparte), Napoleon I (ur. 15 sierpnia 1769 w Ajaccio na Korsyce, zm. 5 maja 1821, o 17:49, w Longwood na Wyspie Świętej Heleny) – pierwszy konsul Republiki Francuskiej 1799-1804, cesarz Francuzów w latach 1804-1814 oraz 1815, prezydent (1802-1805) i król Włoch w latach 1805-1814.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.