• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Order Ludwika - Hesja

  Przeczytaj także...
  Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakonie templariuszy, zakonie joannitów), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów (np. Order Krzyża Ziemi Maryjnej). Wielki mistrz posiadał szerokie kompetencje w sprawach dotyczących zakonu lub bractwa jako całości. Stanowisko wielkiego mistrza było obsadzane w drodze wyboru spośród członków danej organizacji.Ludwik I (ur. 14 czerwca 1753 w Prenzlau, zm. 6 kwietnia 1830 w Darmstadt) – landgraf Hesji-Darmstadt w latach 1790-1806 jako Ludwik X, a następnie wielki książę Hesji-Darmstadt.
  Ludwik III (ur. 9 czerwca 1806 w Darmstadt, zm. 13 czerwca 1877 w Seeheim) – wielki książę Hesji od 1848 do śmierci. Jego następcą został jego bratanek Ludwik IV.

  Order Ludwika (niem. Ludwigsorden) – najwyższy order Wielkiego Księstwa Hesji ustanowiony 25 sierpnia 1807 przez Ludwika I Heskiego. Nazwę i statuty otrzymał dopiero 14 grudnia 1831. Był nadawany za chwalebne zasługi cywilne i wojskowe, a jego I klasa przeznaczona była dla osób od rangi księcia wzwyż i dygnitarzy z tytułem „ekscelencja”. W latach 1840-1876 na drugim miejscu w hierarchii starszeństwa heskich odznaczeń znajdował się Order Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego, który spadł na trzecie miejsce po wznowieniu Orderu Domowego Lwa Złotego, dawnego najwyższego orderu Hesji-Kassel. Order Ludwika został zniesiony w 1919 wraz ze wszystkimi innymi niemieckimi odznaczeniami państwowymi.

  Ernest Ludwik Karol Albert Wilhelm von Hessen und bei Rhein (niem. Ernst Ludwig Karl Albert Wilhelm), (ur. 25 listopada 1868 w Darmstadt; zm. 9 października 1937 w Schloss Wolfsgarten niedaleko Langen, Hesja) był ostatnim wielkim księciem Hesji w latach 1892-1918.Konstytucja weimarska (niem. Die Verfassung des Deutschen Reichs – Konstytucja Rzeszy Niemieckiej) – konstytucja niemiecka z 11 sierpnia 1919 uchwalona przez rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe. Zastąpiła Konstytucję Rzeszy Niemieckiej z 1871.

  Podział orderu:

 • Krzyż Wielki,
 • Krzyż Komandorski I Klasy,
 • Krzyż Komandorski II Klasy,
 • Krzyż Kawalerski I Klasy,
 • Krzyż Kawalerski II Klasy,
 • oraz dodatkowo:

 • Medal Zasługi.
 • Wielcy Mistrzowie orderu:

 • Ludwik I (1807-1830)
 • Ludwik II (1830-1848)
 • Ludwik III (1848-1877)
 • Ludwik IV (1877-1892)
 • Ernest Ludwik (1892-1919)
 • Odznaczeni[ | edytuj kod]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Orderem Ludwika.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Konstytucja weimarska z 11 sierpnia 1919 w artykule 109 pkt 4 i 5 znosiła możliwość nadawania orderów i odznaczeń przez państwo niemieckie, a jednocześnie zabraniała obywatelom Niemiec przyjmowania jakichkolwiek tytułów i orderów obcych rządów (patrz: Die Verfassung des Deutschen Reichs ("Weimarer Reichsverfassung") vom 11. August 1919)

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations. Waszyngton: 1963, s. 125-126
 • Wiesław Bończa-Tomaszewski: Kodeks orderowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów, odznaczeń, medali i odznak. Warszawa-Kraków: 1939, s. 426
 • Maximilian Gritzner: Handbuch der Ritter- und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt. Lipsk: 1893, s. 148-
 • Wielkie Księstwo Hesji (niem. Großherzogtum Hessen) – państwo niemieckie powstałe w 1806 roku po likwidacji Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Ludwik I był landgrafem Hesji-Darmstadt w latach 1790-1806 (jako Ludwik X), a następnie wielkim księciem Hesji-Darmstadt od 1806 do swej śmierci w 1830 roku.Order Zasługi Filipa Wspaniałomyślnego lub Order Filipa (niem. Verdienst-Orden Philipps des Großmütigen lub Philipps-Orden) – wysoki order Wielkiego Księstwa Hesji ustanowiony 1 maja 1840 przez Ludwika II Heskiego na cześć landgrafa Hesji księcia Filipa I Wspaniałomyślnego. Nadawany za niezwykłe zasługi w dwóch kategoriach: wojskowej (z mieczami) lub cywilnej (bez mieczy). Znajdował się na drugim miejscu w hierarchii starszeństwa heskich odznaczeń za Orderem Ludwika, ale spadł na trzecie miejsce po wznowieniu Orderu Domowego Lwa Złotego w 1876, dawnego najwyższego orderu Hesji-Kassel. Order Filipa został zniesiony w 1919 wraz ze wszystkimi innymi niemieckimi odznaczeniami państwowymi.
  Warto wiedzieć że... beta

  Friedrich Wilhelm Ludwig IV. Karl von Hessen und bei Rhein (ur. 12 września 1837 w Bessungen, zm. 13 marca 1892 w Darmstadt) – był w latach 1877–1892 wielkim księciem Hesji.
  Odznaczenie państwowe to odznaczenie nadawane przez władze państwowe. Zazwyczaj uprawnienia do nadawania odznaczeń państwowych zarezerwowane są dla głowy państwa - np. w Polsce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (w okresie 1952-1989 - Rady Państwa). Ustanawiane są zwykle aktami prawnymi rangi ustawowej.
  Hesja-Kassel (niem. Landgrafschaft Hessen-Kassel) było państwem wchodzącym w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Państwo to powstało w 1567 roku w następstwie śmierci ostatniego landgrafa Hesji Filipa Wielkodusznego, który rządzone przez siebie terytoria podzielił między swoich czterech synów. Najstarszy syn Wilhelm IV Mądry odziedziczył północną część ze stolicą w Kassel. Pozostali synowie otrzymali Hesję-Marburg, Hesję-Rheinfels i Hesję-Darmstadt. Na dwa lata przed wcieleniem do Prus, w 1864 roku, w Hesji-Kassel na powierzchni 9581 km żyło 745 063 mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.938 sek.