• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Order Korony Jugosłowiańskiej

  Przeczytaj także...
  Krzyż grecki – jedna z form krzyża. Od wieków, w różnych wariacjach, w symbolice różnych religii, związanej z czterema stronami świata (por. róża wiatrów).Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakonie templariuszy, zakonie joannitów), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów (np. Order Krzyża Ziemi Maryjnej). Wielki mistrz posiadał szerokie kompetencje w sprawach dotyczących zakonu lub bractwa jako całości. Stanowisko wielkiego mistrza było obsadzane w drodze wyboru spośród członków danej organizacji.
  Awers i rewers (łac.) to dwie strony jakiegoś zdobionego przedmiotu płaskiego, pokrytego jedno- lub dwustronnie malowidłem, grafiką lub drukiem, zawierającego płaskorzeźbę, wizerunek wykonany metodą rycia, kucia lub zdobionego w jeszcze inny sposób. Oba pojęcia funkcjonują wyłącznie razem, gdy w danym przedmiocie występuje swobodny dostęp do obu jego powierzchni, przy czym jedna z nich jest wyłączną lub główną stroną zawierającą przedstawiane treści.

  Order Korony Jugosłowiańskiej (serb.-chorw. Orden jugoslovenske krune – Орден југословенске круне) – odznaczenie Królestwa Jugosławii nadawane w latach 1930–1945, później order domowy wygnanej królewskiej dynastii Karadziordziewiców.

  Medalion – w jubilerstwie ozdoba do zawieszania na szyi w kształcie owalnego lub okrągłego pudełka. Na zewnętrznej powierzchni malowana, wyłożona kamieniami szlachetnymi, emalią itp., wewnątrz często umieszczano miniaturowy portret.Królestwo Jugosławii – nazwa państwa południowosłowiańskiego, używana od 1929 dla królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Rządziła nią dynastia Karadziordziewiciów (do 1945).

  Historia[]

  Order został ustanowiony 5 kwietnia 1930 r. przez króla Jugosławii Aleksandra I w związku ze zmianą nazwy państwa z Królestwo SHS na "Królestwo Jugosławii" (1929). Nadawany był i obywatelom jugosłowiańskim i cudzoziemcom za wybitne zasługi dla tronu, narodu i jedności narodowej. Kategorii wojskowej nie posiadał.

  JKW Aleksander II Karadźordźewić (ur. 17 lipca 1945, Londyn), królewicz serbski, ostatni następca tronu Królestwa Jugosławii, pretendent do tronu Serbii.Order Świętego Księcia Łazarza (serb.-chor. Orden Svetoga Kneza Lazara, Орден светог кнеза Лазара) lub Order Księcia Łazarza (serb.-chor. Orden Kneza Lazara) – najwyższy order Królestwa Serbii i Królestwa Jugosławii, przysługujący tylko królowi i następcy tronu (prijestolonasljednikowi).

  Order Korony został zorganizowany według znanego schematu Legii Honorowej i otrzymał pięć klas:

 • I klasa – Krzyż Wielki (Велики крст)
 • II klasa – Wielki Oficer (Велики официр)
 • III klasa – Komandor (Командир)
 • IV klasa – Oficer (Официр)
 • V klasa – Kawaler (Кавалир)
 • Wygląd[]

  Insygnia orderu to oznaka i gwiazda I. i II. klasy. Oznaka to w zasadniczej formie pokryty białą emalią krzyż grecki, którego ramiona są stylizowane w kształcie płatków kwietnych, po cztery płatki na każdym ramieniu. Na awersie medalion środkowy oznaki, otoczony złotym obramowaniem, nosi wysadzaną drobnymi kamieniami szlachetnymi koronę królewską, na rewersie datę ustanowienia odznaczenia – 1930. Między ramionami krzyża umieszczony jest emaliowany na zielono wieniec laurowy. Zawieszką jest – mimo że Jugosławia była monarchią – zielony wieniec laurowy. Gwiazda I klasy jest złota, w kształcie zbliżonym do rombu i nosi na sobie oznakę orderu. Gwiazda II klasy posiada ten sam kształt, ale promienie jej są na przemian złote i srebrne. Order noszony był na ciemnoniebieskiej wstędze i nie posiadał łańcucha.

  Aleksander I Karadziordziewić, serb. Kralj Aleksandar I Karađorđević, cyrylica Краљ Александар I Карађорђевић (ur. 16 grudnia 1888 w Cetynii, zm. 9 października 1934 w Marsylii) – król Jugosławii z dynastii Karadziordziewiciów.Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki. Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów jego nabycia i ewentualnie także utraty, należy do samego państwa – jest to jego kompetencja wyłączna. Istnieją także regulacje prawa międzynarodowego dotyczące spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności unikania sytuacji bezpaństwowości i wielokrotnego obywatelstwa.

  Order dynastyczny[]

  Po roku 1945 Order Korony Jugosłowiańskiej stał się orderem domowym wygnanej dynastii Karadziordziewiciów, ale w związku z rozpadem Jugosławii po roku 1990 nie jest już, nawet prywatnie, nadawany. Obecny pretendent do tronu Serbii, królewicz Aleksander Karadziordziewić jest jego Wielkim Mistrzem.

  Odznaczenie – honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej, za akty odwagi i poświęcenia, w celu upamiętnienia wydarzeń, udziału w wojnie, itp.Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (skr. „Królestwo SHS”; serb.-chorw. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца) – państwo europejskie powstałe 1 grudnia 1918 po zakończeniu I wojny światowej i po rozpadzie Austro-Węgier. W obiegu nieoficjalnym nazywane „Jugosławią” – krajem południowych Słowian. W 1929 formalnie przemianowane na Jugosławię.

  Odznaczeni[]

   Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Orderem Korony Jugosłowiańskiej.

  Kolejność starszeństwa odznaczeń Jugosławii 1930-1945[]

 • Order Świętego Księcia Łazarza
 • Order Gwiazdy Jerzego Czarnego z mieczami
 • Order Gwiazdy Jerzego Czarnego bez mieczy
 • Order Orła Białego z mieczami
 • Order Orła Białego bez mieczy
 • Order Korony Jugosłowiańskiej
 • Order Świętego Sawy
 • Krzyż Miłosierdzia
 • Bibliografia[]

 • Arnhard Graf Klenau, Europäische Orden ab 1700, München 1978
 • Vacláv Mêřička, Orden und Auszeichnungen, Praha 1969
 • Order Gwiazdy Jerzego Czarnego (również: Order Gwiazdy Karadziordzia lub Order Gwiazdy Karadżordża, serb.-chorw. Orden Karađorđeve zvezde) − odznaczenie państwowe Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców nadawane w latach 1904-1929, a następnie Królestwa Jugosławii (do 1945), obecnie order domowy dynastii Karadziordziewić.Krzyż Miłosierdzia (serb.-chorw. Krst milosrđa/Крст милосрђа) - odznaczenie Królestwa Serbii i Królestwa Jugosławii za opiekę nad chorymi i rannymi, nadawane w latach 1912 - 1945.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Łańcuch orderowy – używany falerystyce termin określający naszyjnik oznaczający zazwyczaj najwyższy stopień orderu, przysługujący głowom państwa jako jego wielkim mistrzom, męskim członkom rodzin panujących, lub też – w przypadku np. austriacko-hiszpańskiego Orderu Złotego Runa, włoskiego Orderu Annuncjaty czy serbskiego Orderu św. Łazarza występujących tylko w formie łańcucha – przysługuje wszystkim kawalerom danego orderu.
  Order Świętego Sawy (serb.-chorw. Orden Svetoga Save) – odznaczenie Królestwa Serbii i Królestwa Jugosławii , nadawane za zasługi cywilne, przede wszystkim na polu nauki, sztuki i działalności kościelnej. Po roku 1945 stał się orderem domowym wygnanej dynastii Karadziordziewiciów.
  Pretendent (łac. praetendo) – osoba, która ubiega się o jakiś tytuł, stanowisko, funkcję. W powszechnym użyciu osoba, która rości sobie prawa do tytułu monarszego (pretendent do tronu). W przeciwieństwie do samozwańca swoje roszczenia wywodzi z obiektywnych przesłanek (pozbawienia tronu, zniesienia monarchii, odziedziczenie praw).
  Emalia (dawniej: szmelc, smalc) – technika zdobienia wyrobów metalowych, najczęściej złotych lub miedzianych, za pomocą szklistych powłok składających się z mieszaniny sproszkowanych minerałów (piasek, kreda, glina) oraz topników (boraks) z dodatkiem pigmentów, stopionej w temperaturze ok. 800-900°C w specjalnym piecu.
  Legia Honorowa, Order Narodowy Legii Honorowej (fr. L’Ordre national de la Légion d’honneur) – najwyższe odznaczenie nadawane przez państwo francuskie. Legia nadawana jest zarówno cywilom, jak i wojskowym, kobietom i mężczyznom, także cudzoziemcom, za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Motto orderu to Honneur et Patrie (fr. Honor i Ojczyzna).
  Język serbsko-chorwacki (serbochorwacki, chorwackoserbski, chorwacki czyli serbski) – obecnie jest to kontrowersyjna (patrz poniżej) nazwa zbioru blisko spokrewnionych języków standardowych i dialektów (diasystem), należących do grupy południowej języków słowiańskich.
  Order domowy (ang. Order of the Royal House, niem. Hausorden, fr. Ordre dynastique) (order: łac. - zakon) - takie rycerskie organizacje (ordery) były pierwotnie ustanawiane jako prywatne zakony rycerskie podległe suwerenowi. Znakiem przynależności do Zakonu-Orderu Domowego były insygnia w formie orderów, płaszcze rycerskie, miecze itp. Do orderu domowego należeli zwykle członkowie rodziny władcy, jego najbliżsi przyjaciele czy zasłużeni dworzanie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.