• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Order Czerwonej Gwiazdy  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.10 Saski Pułk Łączności – jednostka wojsk łączności podległa dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. Jednostka Wojskowa nr 1798

  Order Czerwonej Gwiazdy (ros. Орден Краснoй Звезды) – radzieckie odznaczenie wojskowe ustanowione Uchwałą Prezydium Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR z 6 kwietnia 1930.

  5 maja 1930 został zatwierdzony statut orderu. W późniejszym czasie kilkakrotnie były wprowadzane zmiany i uściślenia do statutu, ostatnia zmiana miała miejsce w dniu 28 marca 1980, gdy zatwierdzono nową redakcję statutu.

  Order Czerwonej Gwiazdy ustanowiony został dla nagradzania za bojowe zasługi w dziele obrony ZSRR oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zarówno w czasie wojny jak i podczas pokoju.

  6 Warszawski Samodzielny Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy – pododdział wojsk inżynieryjno-saperskich ludowego Wojska Polskiego.Krasnaja Zwiezda (ros. Красная звезда, pol. Czerwona Gwiazda) – radziecka i rosyjska gazeta codzienna założona 1 stycznia 1924 roku, oficjalny organ Ministerstwa Obrony ZSRR, a od 1992 roku Ministerstwa Obrony Rosji.

  Spis treści

 • 1 Zasady nadawania
 • 2 Osoby i podmioty odznaczone orderem
 • 3 Opis odznaki
 • 4 Bibliografia


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  7 Warszawski Samodzielny Zmotoryzowany Batalion Saperów (7 bsap) - pododdział wojsk inżynieryjno-saperskich ludowego Wojska Polskiego.
  Wielka Wojna Ojczyźniana, Wielka Wojna Narodowa (ros. Великая Отечественная война – ВОВ) – w radzieckiej i rosyjskiej literaturze i historiografii propagandowy termin określający część II wojny światowej, w której po stronie koalicji antyhitlerowskiej przeciwko III Rzeszy i jej sojusznikom brał udział Związek Radziecki. Obejmuje okres od ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 (operacja "Barbarossa") do 9 maja 1945 roku (przyjmowana w ZSRR data kapitulacji Niemiec i zakończenia II wojny światowej w Europie).
  2 Warszawska Brygada Saperów im. gen. Jerzego Bordziłowskiego (2 BSap) – związek taktyczny wojsk inżynieryjno-saperskich ludowego Wojska Polskiego.
  Wasilij Konstantynowicz Blücher, ros. Василий Константинович Блюхер (ur. 1 grudnia (19 listopada według kalendarza juliańskiego) 1889 w Barszczince, gubernia jarosławska, zm. 9 listopada 1938 w więzieniu Lefortowo w Moskwie) – działacz partii bolszewickiej, radziecki dowódca wojskowy, Marszałek Związku Radzieckiego (1935).
  Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR (NKGB ZSRR) – radziecki urząd, ministerstwo realizujące zadania m.in. wywiadu, kontrwywiadu, kontrwywiadu wojskowego. Istniejąca od lutego do lipca 1941, oraz od kwietnia 1943 do marca 1946. Przekształcona w Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR.
  Rada Najwyższa ZSRR (ros. Верховный Совет СССР) – najwyższy organ władzy ustawodawczej ZSRR, a w latach 1939-1991, najwyższa władza ustawodawcza w okresach pomiędzy sesjami Zjazdu Rad. Do 1936 jej funkcje pełnił Ogólnorosyjski Centralny Komitet Wykonawczy Rad.
  Wszechrosyjski Centralny Komitet Wykonawczy, WCIK, WCIK RFSRR (ros. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, ВЦИК РСФСР) – w czasie rewolucji rosyjskiej 1917 organ dwuwładzy w Rosji. Po rewolucji październikowej i przejęciu władzy przez bolszewików, w latach 1917-1937 de iure najwyższy organ władzy w RFSRR.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.