• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Orchon

  Przeczytaj także...
  Tuul gol (t. Tuła; (mong. Туул гол) — rzeka w środkowej Mongolii, prawy dopływ Orchon gol. Długość - 704 km, powierzchnia zlewni - 49 840 km².Neogen (gr. νέος trb. neos trl. néóś, „nowy” + γίγνομαι trb. jignome trl. gígnomai, „rodzić”) – młodszy okres ery kenozoicznej trwający od 23,03 do 2,58 mln lat temu. Dzieli się na:
  Karakorum – stolica mongolskiego imperium w XIII wieku. Początkiem była baza wojenna założona przez Czyngis-chana w 1220. Stolicą została za wielkiego chana Ugedeja w 1234. Karakorum zbudowano w północnej Mongolii nad Orchon gol (Orchonem), w uświęconym tradycjami rejonie głównych siedzib władców imperiów koczowniczych od czasów Xiongnu. Do zasług Ugedeja należy rozbudowa tego ośrodka do rozmiarów rozległego, aczkolwiek niezbyt gęsto ani też niezbyt wspaniale zabudowanego miasta. Wyjątek stanowiły takie większe budowle, jak pałac wielkiego chana lub dwory innych książąt, czy też najwyższych dostojników państwowych. Poza częścią pałacową miasto posiadało dzielnicę kupiecką, gdzie przeważali muzułmanie, i rzemieślniczą, którą zamieszkiwali głównie Chińczycy. W Karakorum można było spotkać mistrzów rzemieślniczych uprowadzonych z krajów Azji zachodniej, Bliskiego Wschodu, a nawet Europy.

  Orchon (mong. Орхон гол) – rzeka w środkowej Mongolii, najdłuższa rzeka Mongolii, prawy dopływ Selengi. Długość - 1124 km, powierzchnia zlewni - 132,8 tys. km².

  Źródła leżą w Changaju, w ajmaku północnochangajskim. W dolnym odcinku rzeka jest zdatna do żeglugi statków z Selengi. W rzece liczne ryby, w tym tajmień, linok, szczupak, karp, okoń i sum. W dolinie Orchon gol leży starożytna stolica Mongolii Karakorum. Obok niej w głębokim wąwozie, przecinającym neogeńskie bazalty, znajduje się Orchony Ulaan Cutgalan chürchree (Ulgan Nuttlan) - jeden z największych w Mongolii wodospadów (wysokość 24 m), który jest też jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów obiektów przyrodniczych.

  Lista światowego dziedzictwa (ang. World Heritage List; fr. Liste du patrimoine mondial) – lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, filii ONZ, ze względu na ich unikatową wartość kulturową bądź przyrodniczą dla ludzkości. Lista obejmuje (w czerwcu 2013) 981 obiektów w 160 krajach, w tym 759 obiektów dziedzictwa kulturowego (K), 193 przyrodniczego (P) i 29 mieszanych (K, P). O wpisaniu danego obiektu na listę decyduje Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie corocznej sesji, począwszy od 1977 r. Nominacje zgłaszane są przez poszczególne kraje. Jeżeli wniosek o wpisanie danego miejsca na listę nie zostanie uwzględniony, może być złożony ponownie.Tajmień, tajmen (Hucho taimen) – gatunek słodkowodnej ryby łososiokształtnej, największej i ewolucyjnie najstarszej w rodzinie łososiowatych (Salmonidae). Jest blisko spokrewniona z głowacicą (była klasyfikowane jako jej podgatunek H. h. taimen).

  Dolina Orchonu wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  Główne dopływy: Tuul gol i Tamir.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Encyklopedia PWN, 1966
 • B. Gungaadasz, 1986: Mongolska Republika Ludowa. PWN, Warszawa, ISBN: 83-01-05616-9.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Orchony Ulaan Cutgalan chürchree (mong. Орхоны улаан цутгалан хүрхрээ) – wodospad na rzece Orchon w Mongolii o wysokości 24 metrów.
  Języki mongolskie – rodzina języków ałtajskich, której współcześni przedstawiciele wydzielili się z języka ogólnomongolskiego w XIV-XVI wieku (po rozpadzie imperium Czyngis-chana). Obejmuje obecnie ponad 8,5 mln mówiących, zamieszkujących głównie obszar wschodniej części Azji Środkowej (Buriacja, Mongolia, Mongolia Wewnętrzna, Mandżuria), a także Europy Wschodniej (Kałmucja). Najwięcej mówiących, bo aż 7 mln, posługuje się językiem mongolskim właściwym, podczas gdy każdym z pozostałych języków tej grupy posługuje się do kilkuset tysięcy osób.
  Sumowate (Siluridae) – rodzina ryb sumokształtnych (Siluriformes). Mięso wielu gatunków jest jadalne dla człowieka.
  Changaj albo Góry Changajskie (mong. Хангайн нуруу, Changajn nuruu) – pasmo górskie w środkowej Mongolii, na zachód od Ułan Bator.
  Szczupak pospolity, szczupak (Esox lucius) – szeroko rozprzestrzeniona, drapieżna ryba z rodziny szczupakowatych (Esocidae). Jej okołobiegunowy zasięg występowania jest największym naturalnym zasięgiem ryb wyłącznie słodkowodnych.
  Karp (Cyprinus carpio) – gatunek słodkowodnej ryby z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Hodowany i poławiany na dużą skalę jako ryba konsumpcyjna.
  Wodospad – swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku do kilkuset metrów. Wodospad występuje w górnych odcinkach biegu rzek, w miejscach, gdzie rzeka przecina warstwę twardych skał. Skały te, wymywane wolniej niż miękkie podłoże w dolnym biegu rzeki, tworzą stopień, z którego woda spada w dół. Szereg wodospadów nazywa się kaskadą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.824 sek.