• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Orawicko-Witowskie Wierchy

  Przeczytaj także...
  Język słowacki (słow. slovenský jazyk, też slovenčina) należy do zachodniosłowiańskiej grupy językowej. Językiem tym posługuje się ponad 6 mln osób – przede wszystkim na Słowacji i w należącej do Serbii Wojwodinie, gdzie jest jednym z języków urzędowych. Używają go także Słowacy mieszkający w Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w USA i Kanadzie. W Polsce język słowacki mógł być zdawany na maturze jako jeden z języków nowożytnych.Grań główna Orawicko-Witowskich Wierchów – grań główna Orawicko-Witowskich Wierchów na Pogórzu Skoruszyńskim. Prowadzi nią granica polsko-słowacka, a także przebiega przez nią Wielki Europejski Dział Wodny. Wody spływające z zachodniej, słowackiej strony grani znajdują się w zlewni Morza Czarnego, wody spływające z wschodniej, polskiej strony uchodzą do Bałtyku. Stanowi bezpośrednie przedłużenie znajdującej się w Tatrach północnej grani Wołowca, od której oddziela ją szeroka przełęcz Brama Orawska (962 m).
  Sucha Góra, również Sucha Góra Orawska (słow. Suchá Hora, węg. Szuchahora) – miejscowość na Słowacji w powiecie Twardoszyn, na granicy polsko-słowackiej. Sąsiaduje ona z podhalańskim Chochołowem.

  Orawicko-Witowskie Wierchy (słow. Oravicko-vitovské vrchy), nazywane też Pasmem Orawicko-Witowskim lub Magurą Witowską – środkowa część Pogórza Skoruszyńskiego pomiędzy doliną Orawicy na zachodzie a doliną Czarnego Dunajca na wschodzie. Taki podział fizyczno-geograficzny uznają polscy geografowie. Przez Słowaków natomiast Pogórze Skoruszyńskie zaliczane jest do Beskidów Środkowych.

  Magura Witowska (słow. Oravická Magura, 1232 m) – szczyt Orawicko-Witowskich Wierchów (część Pogórza Spisko-Gubałowskiego) znajdujący się w ich grani głównej pomiędzy Przysłopem Witowskim (1164 m) a Maśniakową (972 m). Przez jego wierzchołek przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny pomiędzy zlewiskami Morza Czarnego i Bałtyku. Południowe i zachodnie stoki Magury Witowskiej opadają do Doliny Cichej Orawskiej, spływające z nich potoki zasilają Cichą Wodę Orawską i Orawicę, natomiast północno-wschodnie opadają do doliny Czarnego Dunajca.Hurchoci Wierch (1050 m) – szczyt w masywie Orawicko-Witowskich Wierchów, położony w północno-wschodniej grani Przysłopu Witowskiego (1164 m), pomiędzy nim samym a Mnichówką (951 m). Jest on mało wybitny i słabo wyróżnia się w otoczeniu. Sam wierzchołek góry oraz jego zachodnie stoki opadające do Doliny Magurskiej są całkowicie zalesione, natomiast na wschodnich, opadających do doliny Czarnego Dunajca znajdują się wypasane przez mieszkańców Witowa polany z szałasami: Morgasówka i Cyrhla. Administracyjnie szczyt leży na terenie wsi Witów i znajduje się pod zarządem Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi.

  Orawicko-Witowskie Wierchy zbudowane są z warstw fliszu karpackiego (tzw. fliszu podhalańskiego). Jest to ciąg wzniesień przebiegający z północnego zachodu na południowy wschód, od północnej strony opadający do Kotliny Nowotarskiej, od południa do Rowu Podtatrzańskiego. Większa ich część znajduje się na Słowacji. Najwyższe wzniesienia to Magura Witowska (1233 m) i Przysłop Witowski (1161 m), od którego w północnym kierunku odchodzi boczny grzbiet zwany Hurchocim Wierchem. Inne wzniesienia: Bučinka (919 m), Bučnik (958 m), Krúpová (1064 m), Masnakova (973 m).

  Granica polsko-słowacka – granica między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacji istniejąca formalnie we współczesnym kształcie od 1 stycznia 1993 tj. od momentu rozpadu Czechosłowacji na dwa niezależne państwa. Przed rozpadem Czechosłowacji obecna granica ze Słowacją stanowiła jej część i miała prawie identyczny przebieg (w późniejszych latach dokonano drobnych korekt).Orawica (słow. Oravica) – rzeka na Słowacji, lewobrzeżny dopływ Orawy. Według geografów polskich powstaje na wysokości ok. 834 m n.p.m. na granicy Doliny Cichej Orawskiej i Kotliny Orawickiej przy Szatanowej Polanie z połączenia dwóch potoków: Cichej Wody Orawskiej i Juraniowego Potoku. Natomiast geografowie słowaccy nie wydzielają Cichej Wody Orawskiej jako osobnego potoku, traktując go jako część Orawicy – ich zdaniem Orawica ma swoje źródła na wysokości ok. 950 m n.p.m. na polskiej polanie Molkówka.

  Przez grań główną Orawicko-Witowskich Wierchów przechodzi Wielki Europejski Dział Wodny między zlewiskami Morza Czarnego i Bałtyku oraz granica polsko-słowacka. Spływające z wzniesień potoki zasilają Orawicę, jej dopływ Cichą Wodę Orawską, potok Jelešna (wszystkie w zlewni Morza Czarnego) oraz Czarny Dunajec (w zlewni Bałtyku). Wzniesienia są zalesione, ale znajdują się na nich liczne i nadal użytkowane polany.

  Pogórze Skoruszyńskie – zachodnia część Pogórza Spisko-Gubałowskiego, położona na zachód od doliny Orawicy. Jest to niewysokie pasmo górskie znajdujące się niemal całkowicie na Słowacji. Wyróżnia się w nim:Przysłop Witowski (słow. Príslop, 1164 m) – szczyt Orawicko-Witowskich Wierchów (część Pogórza Spisko-Gubałowskiego). Jest najbardziej wysuniętym na południe szczytem w grani głównej Orawicko-Witowskich Wierchów, znajduje się pomiędzy położonymi już w Tatrach Siwiańskimi Turniami (1065 m), od których oddzielony jest szeroką i rozległą przełęczą Brama Orawska (962 m) a Magurą Witowską (1232 m). Około 50 m na południowy zachód od wierzchołka Przysłopu przebiega granica polsko-słowacka (słupek II/265). Południowe stoki Magury Witowskiej opadają do Doliny Cichej Orawskiej, a spływające z nich potoki zasilają Cichą Wodę Orawską, północne do doliny Czarnego Dunajca, wschodnie do potoku uchodzącego do Czarnego Dunajca. W północnym kierunku odchodzi od Przysłopu Witowskiego opadający do doliny Czarnego Dunajca grzbiet Hurchociego Wierchu.

  W grani głównej Orawicko-Witowskich Wierchów kolejno znajdują się:

 • Przysłop Witowski (Príslop), 1164 m,
 • Magura Witowska, 1232 m,
 • przełęcz 963 m,
 • Maśniakowa (Mašnákowá), 972 m,
 • Beskid (Bieskid) , 906 m.
 • Szlaki turystyczne[]

  szlak turystyczny czarny Witów – MnichówkaUrchoci Wierch – Przysłop Witowski – Magura Witowska. Czas przejścia na Przysłop Witowski 2h, ↓ 1.25 h Szlak niebieski Orawice – Magura Witowska. Czas przejścia 1.35 h, ↓ 1.10 h Szlak żółty Orawice – Masnakova – Sucha Góra Orawska

  Bibliografia[]

  1. Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Tatry Zachodnie. Słowacja. Kraków: PTTK „Kraj”, 1992. ISBN 83-7005-248-7.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Tatry i Podtatrze. Mapa turystyczna 1:50 000. Warszawa: Compass, 2005.
  Maśniakowa (słow. Mašnákowá, 972 m) – szczyt w masywie Orawicko-Witowskich Wierchów, położony w ich grani głównej pomiędzy Magurą Witowską (1232 m) a Beskidem (906 m). Jest on mało wybitny i słabo wyróżnia się w otoczeniu. Wschodnie stoki góry, opadające do doliny Jeleśni są w większości zalesione, natomiast wschodnie, zbiegające do doliny Czarnego Dunajca, zajmowane są przez polany wypasowe i pola uprawne. Administracyjnie szczyt leży na terenie wsi Witów oraz Sucha Góra i znajduje się pod zarządem Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi.Mnichówka – część miejscowości Witów. Znajduje się na wysokości 870-1020 m na polanie o tej samej nazwie na północnym grzbiecie Hurchociego Wierchu w Orawicko-Witowskich Wierchach. Na osiedlu tym znajdują się dwa gospodarstwa, obecnie zamieszkałe tylko sezonowo.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Orawice (słow. i węg. Oravice) – osada na Orawie (Słowacja), nad rzeką Orawica. Położona jest na wysokości 790 m n.p.m. w Kotlinie Orawickiej i Dolinie Orawickiej. Administracyjnie część Twardoszyna.
  Flisz karpacki – określenie regionalnie występującego fliszu - serii naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych morskiego pochodzenia, składająca się z ławic i warstw na przemian zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli. Skały te powstały na dnie mórz wskutek działalności tzw. prądów zawiesinowych, które doprowadziły do charakterystycznego, frakcjonalnego uwarstwienia.
  Urchoci Wierch – część miejscowości Witów w powiecie tatrzańskim. Położone jest na polanie o tej samej nazwie. Znajduje się na wysokości 1010-1130 m, na grzbiecie Hurchociego Wierchu w Orawicko-Witowskich Wierchach. Jest to jedno z najwyżej w Polsce położonych, stale zamieszkałych osiedli. Znajdują sie na nim dwa gospodarstwa. Nazwa osiedla pochodzi od Hurchociego Wierchu, na którym sie znajduje. Na mapie Geoportalu podawane są nazwy osiedla w wersji Urchoci Wierch oraz Hurchoci Wierch.
  Słowacja, Republika Słowacka (słow. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią (127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km) oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia 2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Kotlina Orawsko-Nowotarska (514.11) – północna, najniższa część Obniżenia Orawsko-Podhalańskiego, między Beskidami Zachodnimi na północy a Pogórzem Spisko-Gubałowskim na południu.
  Flisz podhalański – seria naprzemianlegle ułożonych warstw skał osadowych morskiego pochodzenia, składająca się z zalegających na przemian ławic i warstw zlepieńców, piaskowców, mułowców i iłowców, rzadziej rogowców i margli. Powstała na dnie morza wskutek działalności tzw. prądów zawiesinowych, które doprowadziły do charakterystycznego, frakcjonalnego uwarstwienia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.118 sek.