• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Optymalizacja sieci

  Przeczytaj także...
  Kontroler Stacji Bazowej, BSC (ang. Base Station Controller) to kontroler (sterownik) stacji bazowej sieci bezprzewodowych. Pełni nadzór nad kilkunastoma bądź kilkudziesięcioma stacjami bazowymi (ang. Base Transceiver Station, BTS). Steruje on takimi funkcjami jak przełączanie połączeń w ramach nadzorowanych przez siebie stacji, a także steruje mocą, z jaką nadaje telefon komórkowy.Handover (w terminologii amerykańskiej: handoff) – przełączenie połączenia radiowego terminala (telefonu, modemu) z jednej stacji bazowej do innej w czasie, gdy połączenie jest aktywne.
  GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.

  Optymalizacja sieci (ang. Network Optimalisation) – szereg działań mających na celu poprawienie jakości działania sieci komórkowej. Optymalizacje jest jednym z etapów planowania sieci komórkowej.

  Podstawą do poprawy jakości sieci są dane statystyczne o działaniu sieci zebrane na drodze:

 • Pomiarów w terenie (ang. drive tests)
 • Danych zgromadzonych przez Kontrolery Stacji Bazowych
 • Informacji o nieprawidłowościach działania sieci zgłaszanych przez abonentów (reklamacje)
 • Kolejnymi krokami optymalizacji są zebranie danych o działaniu sieci, analiza danych wejściowych i opracowanie parametrów optymalizacji, tuning sieci (zazwyczaj tym etapem zajmuje się centrum eksploatacji i utrzymania sieci).

  Centrum eksploatacji i utrzymania sieci (ang. Operation and Maintenance Center, OMC) – w sieciach telekomunikacyjnych jednostka odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych elementów sieci. Dodatkowym zadaniem OMC jest rozbudowa istniejącej infrastruktury (m.in. dodawanie nowych elementów, zmiany konfiguracji połączeń między różnymi punktami sieci, zmiany relacji sąsiedztw itp.).Drive Test – procedura badania jakości sieci komórkowej za pomocą testów wykonywanych poprzez specjalnie przystosowane do tego celu terminale znajdujące się w ruchu. Badaniu podlegają w szczególności niższe warstwy sieci, zwłaszcza interfejs radiowy. Idea drive testu polega na analizie połączenia testowego wykonywanego podczas przemieszczania się np. samochodem. Pozwala to na zbadanie sieci z perspektywy abonenta.

  Przyczynami wymuszającymi tuning sieci mogą być np.:

 • Mała pojemność sieci wynikająca ze wzrostu liczby abonentów na danym terenie (czasami nawet sezonowego czy incydentalnego np.: przewidywane wydarzenie masowe)
 • Braki w pokryciu sygnałem radiowym terenu
 • Problemy z realizacją procedury handoveru
 • Niesatysfakcjonująca jakość usług (ang. Quality of service)
 • Działaniami zmierzającymi do poprawienia jakości sieci mogą być np.:

  UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.QoS (ang. Quality of Service – jakość usługi) to, zgodnie z zaleceniem ITU-T E.800, całość charakterystyk usługi telekomunikacyjnej stanowiących podstawę do wypełnienia wyrażonych i zaspokajanych potrzeb użytkownika tej usługi.
 • Zagęszczenie sieci poprzez budowę nowych stacji lub dodanie dodatkowych sektorów
 • Zmiana azymutów anten sektorowych
 • Zmiana wysokości zawieszenia anten
 • Instalacja repeterów
 • Zmiana parametrów radiowych (np. wprowadzenie hoppingu częstotliwości)
 • Instalacja dodatkowych TRX-ów
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • UMTS
 • GSM
 • Centrum eksploatacji i utrzymania sieci
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Harri Holoma i Antti Toskala WCDMA for UMTS. Radio aces for third generation John Wiley & Sons ISBN 0-471-72051-8
 • G. Gómez R. Sánchez End-to-end Quality of Service over Celluar Networks. Data Services Performance and Optimization in 2G/3G John Wiley & Sons
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.644 sek.