• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Optyka geometryczna

  Przeczytaj także...
  Promień świetlny to nieskończenie wąska wiązka światła. Jest to model używany do opisu rozchodzenia się światła w optyce geometrycznej.Optyka to dział fizyki, zajmujący się badaniem natury światła, prawami opisującymi jego emisję, rozchodzenie się, oddziaływanie z materią oraz pochłanianie przez materię. Optyka wypracowała specyficzne metody pierwotnie przeznaczone do badania światła widzialnego, stosowane obecnie także do badania rozchodzenia się innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego - podczerwieni i ultrafioletu - zwane światłem niewidzialnym.

  Optyka geometryczna – dział optyki zajmujący się wytłumaczeniem zjawisk optycznych przy użyciu pojęcia promienia.

  Założenia optyki geometrycznej:

 • w ośrodku optycznie jednorodnym światło biegnie po linii prostej
 • ośrodek optyczny to taki, w którym rozchodzi się światło
 • ośrodek optycznie jednorodny to taki, który w całej swojej objętości posiada jednakowe właściwości fizyczno-chemiczne
 • linia, po której rozchodzi się światło, to promień świetlny
 • promień skierowany prostopadle do powierzchni płaskiej ulegnie odbiciu i wróci do źródła światła • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.