• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opoczno  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Dekanat opoczyński wchodzi w skład diecezji radomskiej Kościoła katolickiego. Składa się z następujących parafii:Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Opoczno (ros. Опочно, jid. ‏אפאטשנא‎, hebr. ‏אופוצ'נו‎) – miasto w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Opoczno. Położone nad rzeką Drzewiczką, na krańcu Wyżyny Przedborskiej, historycznie w Małopolsce a dokładnie w Ziemi Radomskiej. Stare Opoczno i Nowe Opoczno były miastami królewskimi Korony Królestwa Polskiego. Miasto królewskie w powiecie opoczyńskim województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVI wieku.

  Władysław Dziadosz (ur. 12 września 1893 w okolicach Lublina, zm. 13 marca 1980 w Londynie) – doktor praw, major piechoty Wojska Polskiego, uczestnik walk o niepodległość, działacz państwowy II Rzeczypospolitej.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Opoczno znajduje się w czołówce rankingu polskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

  Według danych GUS z 31 grudnia 2019 roku miasto liczyło 21 060 mieszkańców.

  Położenie[ | edytuj kod]

  Miasto leży we wschodniej części województwa łódzkiego, w północnej części mezoregionu Wzgórza Opoczyńskie, szerzej na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Niziny Mazowieckiej, u ujścia rzeki Wąglanki do Drzewiczki – prawego dopływu Pilicy.

  Międzynarodowy halowy mityng skoku wzwyż "Opoczno" – halowe zawody lekkoatletyczne organizowane w latach 1994-2001 w Spale. Impreza rokrocznie gromadziła światową czołówkę lekkoatletyczną. Główną konkurencja zawodów był skok wzwyż kobiet i mężczyzn. Oprócz tego organizowano także dodatkowe konkurencje biegowe. Wśród zawodników, którzy pojawiali się podczas zawodów była m.in. Merlene Ottey czy Serhij Bubka. Sponsorem tytularnym mityngu była firma "Opoczno" z Opoczna. Od 2000 impreza nosiła imię Marka Muszyńskiego. Zawody były transmitowane w TVP.Tatarzy (nazwa własna: Tatarlar / Татарлар) – grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.

  Historycznie należy do Małopolski (dokładnie Ziemia Radomska). Leżało w ziemi sandomierskiej, następnie w województwie sandomierskim, gdzie było siedzibą powiatu. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. piotrkowskiego, zaś przed 1975 r. do woj. kieleckiego.

  Historia[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Targ w Opocznie.
 • 1191 – wymienienie drewnianego kościoła pw. św. Magdaleny
 • 1284 – wzmianka o miejscowości Opoczno w związku z przypisaniem osady przez Leszka Czarnego do kolegiaty sandomierskiej
 • 1347 – przeniesienie osady z kościołem św. Marii Magdaleny ze Staromieścia (w rejonie dzisiejszego cmentarza parafialnego) na obecne miejsce
 • 1349 – Kazimierz Wielki wymienia Opoczno w dokumencie jako miejscowość leżącą na drodze kupieckiej z komorą celną. Opoczno leżało na skrzyżowaniu drogi z Torunia do Lwowa oraz z Wrocławia do Włodzimierza Wołyńskiego
 • 1365 – przywilej Kazimierza Wielkiego przenoszący miasto Opoczno z prawa średzkiego na prawo magdeburskie
 • Pierwszym starostą miasta w 1368 został Sobek z Wyszkowic
 • 1409, 1413, 1414, 1432 – na zamku w Opocznie przebywał król Władysław Jagiełło
 • Rozwój miasta nastąpił w okresie od XIV do XVI wieku
 • XV – XVIII w. – miejsce sądów szlacheckich: ziemskiego i grodzkiego
 • 1405 – na terenie miasta został zbudowany szpital. Budynek spłonął w pożarze miasta w roku 1462
 • 1440 – sprzedanie przez króla starostwa Mszczujowi ze Skrzynna herbu Łabędź za 400 grzywien
 • 1459 – król przeniósł zastaw Opoczna z rąk Jana Mszczujowica ze Skrzynna w ręce kasztelana radomskiego Eustachego ze Sprowy
 • 1478 – po śmierci Eustachego ze Sprowy prawa do dochodów ze starostwa przeszły na jego synów Jana i Stanisława Odrowążów ze Sprowy
 • 1483 – wielki pożar miasta, w związku z czym król zwolnił mieszczan z podatków na 8 lat
 • 1550 – za zgodą króla Zygmunta Augusta miasto zostało wyposażone w sieć wodociągów
 • 1555 – starostwo wykupił za zgodą króla stolnik sieradzki Wincenty Przerembski
 • 1582 – Opoczno uzyskało przywilej de non tolerandis Judaeis.
 • 1646 – w Opocznie wybudowana została synagoga
 • 1655, 11 września – pod miastem doszło do potyczki pomiędzy wojskami polskimi i szwedzkimi pod dowództwem feldmarszałka Wittenberga. W wyniku trwających wojen szwedzkich miasto zostało zniszczone
 • 1787 – na zamku w sali sądowej owacyjnie przywitany został król Stanisław August Poniatowski
 • 1793 – wybudowanie nowego murowanego parterowego dworu starostwa w Opocznie-Starostwie
 • przed 1800 – wybudowanie przez społeczność żydowską synagogi
 • 1795 – wcielenie do zaboru austriackiego
 • 1809 – miasto włączone do Księstwa Warszawskiego
 • 1815 – miasto w zaborze rosyjskim
 • 1874 – odbudowa zamku na starych fundamentach
 • 1880 – uruchomiono produkcję płytek ceramicznych, dziś znanych pod marką „Opoczno” lub „Opoczno S.A.”
 • Kolejnym trudnym dla miasta okresem są lata 1891–1893, kiedy wybucha epidemia cholery
 • 1885–1890 – budowa linii kolejowej
 • 1900 – w Opocznie powstała Ochotnicza Straż Ogniowa
 • 1910 – na terenie miasta zbudowano sieć elektryczną
 • maj 1915 – do miasta wkraczają węgierskie oddziały gen. Hermana von Kövessa
 • 2 sierpnia 1919 – miasto w wyniku ustalenia nowego podziału administracyjnego zostało przyłączone do województwa kieleckiego
 • 1 kwietnia 1939 – Opoczno zostaje włączone do województwa łódzkiego
 • listopad 1940 – utworzenie przez Niemców getta dla ludności żydowskiej. Przebywało w nim ok. 4000 osób z Opoczna i okolic. W lipcu 1942 ok. 400 osób wywieziono do Skarżyska-Kamiennej, w październiku 1942 ok. 3000 do obozu zagłady w Treblince. W trzech egzekucjach na terenie getta zamordowano ok. 250 osób. Zostało ono zlikwidowane w styczniu 1943.
 • 1953 – otwarta zostaje pierwsza linia autobusowa PKS
 • maj 1979 – otwarty zostaje Miejski Dom Kultury
 • 1962 – w 20 rocznicę powstania PPR w Alei Sportowej odsłonięto obelisk ku czci ofiar hitlerowskiego terroru w rejonie Opoczna
 • luty 1990 – ukazuje się pierwszy numer tygodnika zatytułowanego „Opoczyńskie Wieści”
 • 1994 – powstaje czasopismo Nowe Echa skierowane do mieszkańców gminy Opoczno
 • 1999 – miasto podczas reformy administracyjnej staje się stolicą nowego powiatu opoczyńskiego. W ramach reformy szkolnictwa w mieście utworzono dwa gimnazja
 • Na początku roku 2000 honorowym obywatelem miasta Opoczna został Jan Paweł II
 • 14 grudnia 2014 – otwarcie stacji kolejowej Opoczno Południe
 • Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Droga ekspresowa S12 – planowana polska droga ekspresowa Piotrków Tryb. – Dorohusk (granica z Ukrainą) o długości ok. 315 km. Końcowy odcinek trasy od Lublina do granicy z Ukrainą będzie fragmentem trasy europejskiej E373.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  LKS Feniks Opoczno – wielosekcyjny klub sportowy powstały 10 września 2015 roku z siedzibą w Opocznie. Klub posiada kilka sekcji, z których najbardziej znaną jest sekcja piłki nożnej plażowej.
  Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Siedzibą wojewody był Sandomierz, a sejmiki ziemskie odbywały się w Opatowie.
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.
  Stanisław Dziwisz (ur. 27 kwietnia 1939 w Rabie Wyżnej) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, sekretarz i kapelan arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978, osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005, arcybiskup metropolita krakowski od 2005, kardynał prezbiter od 2006.
  Jidyszייִדיש (dosłownie: żydowski – od pierwotnego określenia w tym języku ייִדיש־טײַטש jidisz-tajcz; żydowski niemiecki) – język Żydów aszkenazyjskich, powstały ok. X wieku w południowych Niemczech na bazie dialektu średnio-wysokoniemieckiego (Mittelhochdeutsch) z dodatkiem elementów hebrajskich, słowiańskich i romańskich.
  Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta (dawniej i nadal oficjalnie toponimicznie: Port lotniczy Łódź-Lublinek, kod IATA: LCJ, kod ICAO: EPLL) jest międzynarodowym portem lotniczym, zlokalizowanym 6 km od centrum Łodzi. Działał nieprzerwanie od września 1925. Do końca lat 50. był ważnym węzłem komunikacyjnym w Polsce lecz z bliżej nieokreślonych powodów został zamknięty. Pod koniec lat 90. lotnisko zostało ponownie otwarte do użytku publicznego. Łódzki port lotniczy jest 8. najruchliwszym portem lotniczym w Polsce.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.