• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opioidy  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Butyrfentanyl (znany także jako butyr-fentanyl lub butyrylfentanyl) – organiczny związek chemiczny, pochodna piperydyny; syntetyczny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny (analgetyk), choć aktualnie nie stosowany w lecznictwie. Jest pochodną stosowanego w analgezji fentanylu i tak jak on jest agonistą receptorów opioidowych μ.Tylidyna (Tilidine) – opioidowy lek przeciwbólowy i znieczulający. Wykazuje silne i długotrwałe działanie przeciwbólowe. Występuje pod nazwą handlową Valoron w formie kapsułek, ampułek oraz kropli i jest skombinowany z Naloksonem, który przy podaniu doustnym traci swoje właściwości, jednak zabobiega działaniu narkotycznemu tylidyny w razie przypadku przyjęcia drogą parenteralną.

  Opioidy – grupa substancji działających na receptory opioidowe, w tym naturalnie występujące w ludzkim organizmie peptydy, (endorfiny, dynorfiny i enkefaliny), oraz leki opioidowe.

  Najważniejsze substancje opioidowe to kodeina, morfina, heroina. Są one zaliczane także do opiatów ze względu na ich naturalne pochodzenie roślinne.

  Morfina jest szeroko stosowana w medycynie jako środek przy zwalczaniu średniego lub silnego bólu, duszności, kaszlu. Stosowana jest między innymi do leczenia obrzęku płuc, bólu w zawale serca, bóli przewlekłych. W związku ze swoimi korzystnymi właściwościami dla krążenia płucnego używa się jej do łagodzenia duszności w ciężkich schorzeniach płuc, potrafi działać korzystnie w leczeniu niewydolności krążenia. W leczeniu bólu przewlekłego nie powoduje uzależnienia psychicznego i nie ma dawek maksymalnych - lekarz stopniowo ustala odpowiednie dla danego chorego dawki leczące, rozpoczynając miareczkowanie od małych dawek. Używana nie w związku z leczeniem schorzeń może prowadzić do poważnego uzależnienia, będącego chorobą potencjalnie śmiertelną.

  Ketobemidon to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykazy I i IV). W Polsce jest na wykazach I-N i IV-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Pentazocyna – organiczny związek chemiczny, opioidowy lek przeciwbólowy, pochodna benzomorfanu, stosowana w bólach o nasileniu umiarkowanym. Wykazuje działanie słabsze i krótsze od morfiny. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi Fortral (tabletki) i Pentazocinum (roztwór do wstrzykiwań dożylnych, domięśniowych i podskórnych).

  Kodeina jest słabym opioidem stosowanym do leczenia bólu o słabym i średnim nasileniu oraz kaszlu.

  Heroina nie jest w Polsce stosowana do leczenia bólu, ale jest zarejestrowana do takiego leczenia w niektórych krajach (na przykład w Wielkiej Brytanii).

  Spis treści

 • 1 Zastosowanie
 • 2 Działanie
 • 2.1 Uzależnienie
 • 3 Klasy opioidów
 • 3.1 Naturalne peptydy
 • 3.1.1 Peptydy występujące w organizmie człowieka
 • 3.1.2 Alkaloidy opium
 • 3.2 Półsyntetyczne pochodne
 • 3.3 Syntetyczne pochodne
 • 3.3.1 Morfinany
 • 3.3.2 Benzomorfany
 • 3.3.3 Fenylopiperydyny
 • 3.3.4 Anilidopiperydyny
 • 3.3.5 Difenylopropyloaminy
 • 3.3.6 Inne
 • Fenazocyna to syntetyczny lek opioidowy objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest na wykazie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.Fentanyl (łac. Fentanylum) – organiczny związek chemiczny, pochodna piperydyny; syntetyczny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny (anestetyk) . Jest agonistą receptorów opioidowych. Pobudza wytwarzanie serotoniny, zmniejsza stężenie endorfin w osoczu. Ma bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN).


  Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Nalokson – organiczny związek chemiczny, lek opioidowy używany wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Jest silnym antagonistą receptorów opioidowych. Nie działa przeciwbólowo, nie powoduje depresji ośrodka oddechowego. Znosi ośrodkowe i obwodowe działanie opioidów. Nawet długie, regularne podawanie naloksonu nie prowadzi do uzależnienia. Czas półtrwania: 1-1,5 godziny.
  Papaweryna (od łac. Papaver – mak, ATC: A 03 AD 01) – alkaloid izochinolinowy występujący w opium. Jest trzecim alkaloidem opium pod względem działania i klasyfikuje się za kodeiną i morfiną.
  Petydyna (syn. meperydyna) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym, pochodna 4-fenylopiperydyny. Agonista głównie receptorów opioidowych μ , posiada właściwości odurzające i zaliczany jest do opioidów. W lecznictwie stosowany w postaci chlorowodorku.
  Tebaina – organiczny związek chemiczny, eter dwumetylowy morfiny (C19H21NO3), alkaloid znajdujący się w opium w ilości około 1%.
  Difenoksylat (łac. Diphenoxylatum) – opioid, syntetyczna pochodna morfiny stosowana w objawowym leczeniu biegunki, pozbawiona działania przeciwbólowego. W wątrobie ulega za pośrednictwem izoenzymów cytochromu P450 metabolizmowi do kwasu difenoksylowego, głównego metabolitu powstałego na drodze hydrolizy, który także wykazuje silne działanie przeciwbiegunkowe.
  Tolerancja farmakologiczna – zjawisko polegające na coraz słabszym działaniu leku w miarę jego przyjmowania, zmuszające do zwiększania dawki w celu uzyskania tego samego skutku (zwykle niekorzystne z punktu widzenia terapii).
  Czopek (łac. suppositorium) – stała postać leku przeznaczona do stosowania doodbytniczego, dopochwowego lub docewkowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.