• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opinia naukowa o zmianie klimatu  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  The Royal Society, Towarzystwo Królewskie w Londynie, dokładniej The Royal Society of London for Improving Natural Knowledge – angielskie towarzystwo naukowe o ograniczonej liczbie członków (ok. 500 członków krajowych i ok. 50 członków zagranicznych) pełniące funkcję brytyjskiej akademii nauk. Skupia przedstawicieli nauk matematycznych i przyrodniczych.33. szczyt grupy G8 miał miejsce w Kempinski Grand Hotel w Heiligendamm w starym Księstwie Meklemburgii w północnych Niemczech, land Meklemburgia-Pomorze Przednie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w dniach od 6 do 8 czerwca 2007.

  Narodowe i międzynarodowe akademie nauk oraz profesjonalne stowarzyszenia wytworzyły obecną opinię naukową o zmianie klimatu, w szczególności o globalnym ociepleniu. Oceny te w znacznej mierze potwierdzają i popierają stanowisko IPCC głoszące, że rosnąca liczba obserwacji daje zbiorczy obraz ocieplającego się świata i innych zmian w systemie klimatycznym... Istnieją nowe i mocniejsze dowody, że większość ocieplenia zaobserwowanego w ostatnich 50 latach spowodowana jest działalnością człowieka.

  Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.Czwarty Raport IPCC (The Fourth Assessment Report of the IPCC; w skrócie AR4) - czwarty raport podsumowujący zmiany klimatu, raporty są publikowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC).

  Artykuł ten dokumentuje opinię naukową przedstawioną przez syntetyczne raporty, ciała naukowe o narodowym lub międzynarodowym znaczeniu i badania opinii wśród klimatologów. Poglądy indywidualnych naukowców, poszczególnych uniwersytetów lub laboratoriów, ani opinie list jednostek powstałych w wyniku samoselekcji, np. petycje, nie są w nim uwzględnione.

  Amerykańska Unia Geofizyczna (ang. American Geophysical Union, w skrócie AGU) jest organizacją zrzeszającą geofizyków. Obecnie liczy ok. 50000 członków z całego świata. AGU koncentruje się na propagowaniu nauk geofizycznych (nauki o atmosferze i oceanie, fizyka Ziemi, hydrologia, fizyka przestrzeni kosmicznej) poprzez publikowanie czasopism naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo i organizowanie programów badawczych. AGU istnieje od 1919 i zostało utworzone przez amerykański National Research Council. Od 1972 jest organizacją otwartą dla naukowców i studentów z całego świata. AGU wydaje szereg czasopism naukowych z dziedziny geofizyki. Jednym z najbardziej znanych jest Journal of Geophysical Research (JGR) oraz Geophysical Research Letters (GRL). AGU wydaje też biuletyn EOS, w którym zamieszczane są aktualne informacje z geofizyki.Kenia (Kenya, Republika Kenii, ang. Republic of Kenya, sua. Jamhuri ya Kenya) – państwo we wschodniej Afryce nad Oceanem Indyjskim. Państwo graniczy od północy z Somalią, Etiopią i Sudanem Południowym, od zachodu z Ugandą, a od południa z Tanzanią. Stolicą Kenii jest Nairobi.

  Spis treści

 • 1 Raporty syntetyczne
 • 1.1 Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 2007
 • 1.2 Federal Climate Change Science Program
 • 1.3 Berkeley Earth Surface Temperature
 • 2 Organizacje zgadzające się
 • 2.1 Akademie nauk
 • 2.1.1 InterAcademy Council
 • 2.1.2 International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS)
 • 2.1.3 Wspólne oświadczenie akademii nauk z 2007
 • 2.1.4 Wspólne oświadczenie akademii nauk z 2005
 • 2.1.5 Wspólne oświadczenie akademii nauk z 2001
 • 2.1.6 Network of African Science Academies
 • 2.1.7 European Academy of Sciences and Arts
 • 2.1.8 Polska Akademia Nauk (PAN)
 • 2.2 Naukowe ogólne
 • 2.2.1 Europejska Fundacja Nauki (ESF)
 • 2.2.2 American Association for the Advancement of Science (AAAS)
 • 2.2.3 Międzynarodowa Rada Nauki (ICSU)
 • 2.2.4 Federacja Naukowców Amerykańskich (FAS)
 • 2.2.5 National Research Council (NRC)
 • 2.3 Meteorologia/Oceanografia
 • 2.3.1 Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO)
 • 2.3.2 Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne (AMS)
 • 2.3.3 Royal Meteorological Society
 • 2.3.4 Australian Meteorological and Oceanographic Society (AMOS)
 • 2.3.5 Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences (CFCAS)
 • 2.3.6 Canadian Meteorological and Oceanographic Society (CMOS)
 • 2.4 Nauki o Ziemi
 • 2.4.1 Amerykańska Unia Geofizyczna (AGU)
 • 2.4.2 Geological Society of America (GSA)
 • 2.4.3 Stratigraphy Commission of the Geological Society of London
 • 2.4.4 Międzynarodowa Unia Geodezji i Geofizyki (IUGG)
 • 2.4.5 Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (IUGS)
 • 2.4.6 Europejska Unia Nauk o Ziemi (EGU)
 • 2.5 Paleoklimatologia
 • 2.5.1 American Quaternary Association (AMQUA)
 • 2.5.2 International Union for Quaternary Research (INQUA)
 • 2.6 Inne
 • 2.6.1 Amerykański Instytut Fizyki (AIP)
 • 2.6.2 Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne (AAS)
 • 2.6.3 Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (ACS)
 • 2.6.4 Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne (APS)
 • 2.6.5 Engineers Australia (IEAust)
 • 3 Oświadczenia alternatywne
 • 3.1 American Association of State Climatologists (AASC)
 • 3.2 American Association of Petroleum Geologists (AAPG)
 • 3.3 Komitet Nauk Geologicznych PAN
 • 4 Przypisy
 • Raporty syntetyczne[ | edytuj kod]

  Raporty syntetyczne to przegląd literatury naukowej, integrujący wyniki niezależnych od siebie badań, w celu zapewnienia szerszego zrozumienia lub opisania stanu wiedzy na dane zagadnienie.

  Gaz cieplarniany (szklarniowy, z ang. GHG – greenhouse gas) – gazowy składnik atmosfery będący przyczyną efektu cieplarnianego. Gazy cieplarniane zapobiegają wydostawaniu się promieniowania podczerwonego z Ziemi, pochłaniając je i oddając do atmosfery, w wyniku czego następuje zwiększenie temperatury powierzchni Ziemi. W atmosferze występują zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka.Międzynarodowa Rada Nauki (ang. International Council for Science, ICSU) – pozarządowa organizacja o zasięgu ogólnoświatowym, powołana w 1931 roku w celu współpracy międzynarodowej w rozwoju nauki.

  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) 2007[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: IPCC.

  W lutym 2007 Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu opublikował podsumowanie tworzonego wówczas Czwartego Raportu IPCC. W przedstawionym raporcie IPCC stwierdziła, że większość (> 50%) obserwowanego globalnego ocieplenia obserwowanego od połowy XX wieku z prawdopodobieństwem powyżej 90% jest spowodowana wzrostem stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze w wyniku działalności człowieka. Prawdopodobieństwo zmian klimatu wyłącznie pod wpływem czynników naturalnych oceniano na mniej niż 5%. W tym przypadku za globalne ocieplenie uznano wzrost średnich temperatur globalnych o 0,75 °C na przestrzeni ostatnich 100 lat. Pełny raport IPCC ukazał się w marcu 2007 roku.

  Uganda – państwo we wschodniej Afryce nad Jeziorem Wiktorii, o pow. 236 tys. km². Graniczy z Sudanem Południowym, Demokratyczną Republiką Konga, Rwandą, Tanzanią i Kenią. Ludność zajmuje się głównie rolnictwem i hodowlą, kraj słabo rozwinięty.Nigeria, Republika Federalna Nigerii (ang. Federal Republic of Nigeria) – państwo w Afryce Zachodniej nad Zatoką Gwinejską, najludniejsze na kontynencie afrykańskim. Nazwa państwa pochodzi od rzeki Niger, a pierwszy raz pojawiła się w artykule gazety The Times z 1897 roku. Sąsiaduje z Beninem, Nigrem, Czadem i Kamerunem.

  Federal Climate Change Science Program[ | edytuj kod]

  Powołana w 2002 przez rząd George’a Busha Federal Climate Change Science Program opublikowała 2 maja 2006 pierwsze z 21 sprawozdań, gdzie ogłoszono: .mw-parser-output div.cytat{display:table;padding:0}.mw-parser-output div.cytat.box{margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;border:1px solid #aaa;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote{display:table}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny::before{float:left;content:"";background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Quote-alpha.png/20px-Quote-alpha.png");background-repeat:no-repeat;background-position:top right;width:2em;height:2em;margin:0.5em 0.5em 0.5em 0.5em}.mw-parser-output div.cytat.klasyczny>blockquote{border:1px solid #ccc;background:white;color:#333;padding-left:3em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::before{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:bottom;content:"„";padding-right:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.cudzysłów>blockquote::after{display:table-cell;color:rgb(178,183,242);font:bold 40px"Times New Roman",serif;vertical-align:top;content:"”";padding-left:0.1em}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin:0 auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

  Badania [...] wykazują wyraźne dowody wpływu człowieka na system klimatyczny (przez zmiany w gazach cieplarnianych, aerozolach i ozonie stratosferycznym). Zaobserwowanych zmian w ostatnich 50 latach nie można wytłumaczyć samymi naturalnymi procesami, ani też przez same efekty przelotnych składników atmosfery (jak aerozole i ozon troposferyczny).

  American Association for the Advancement of Science (AAAS) – międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się ogólnie pojętym rozwojem nauki.Ozon (stgr. ὄζον [ódzōn] – woniejący), tritlen (O3) – alotropowa odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek.

  W sprawozdaniu z 29 maja 2008 napisano:

  Jest ogólnie przyjęte przez formalne badania z atrybucją, że globalne ocieplenie w ostatnich 50 latach spowodowane jest głównie wskutek wywołanych przez człowieka wzrostów w gazach zdolnych zatrzymywać ciepło.

  Berkeley Earth Surface Temperature[ | edytuj kod]

  Projekt Berkeley Earth był wspierany przez U.S. Department of Energy oraz Lawrence Berkeley National Laboratory. Jego celem było zebranie i przenalizowanie większej liczby danych ze stacji meteorologicznych niż w poprzednich badaniach. Zarówno zbiory danych, zastosowane metody analityczne oraz oprogramowanie zostały udostępnione publicznie.

  Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) – organizacja założona w 1988 przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych – Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu.Globalne ocieplenie – obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.

  Głównym wnioskiem jest obserwacja, że w ciągu ostatnich 250 lat średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1,5 °C, z czego o 0,9 °C w ciągu ostatnich 50 lat. Największy wpływ na te zmiany ma aktywność wulkaniczna oraz antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych. Wpływ aktywności słonecznej jest niewielki.

  Sudan – państwo, położone w północno-wschodniej części Afryki nad Morzem Czerwonym. Do 9 lipca 2011 roku, był największym państwem w Afryce. Po secesji południowej części, spadł na trzecie miejsce ustępując miejsca Algierii i DRK.American Chemical Society (ACS) – stowarzyszenie naukowe z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmujące się wspieraniem różnych zagadnień związanych z chemią i naukami pokrewnymi. Stowarzyszenie zostało założone w 1876 roku na Uniwersytecie Nowojorskim. Aktualnie ACS liczy 160000 członków rozproszonych po całym świecie. ACS wydaje czasopismo Journal of the American Chemical Society. 22-25 sierpnia 2010 roku odbył się w Bostonie 240 zjazd członków towarzystwa.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Deforestacja, wylesianie – proces zmniejszania udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni danego obszaru, zazwyczaj skutek antropopresji (np. nadmierne wykorzystanie gospodarcze lasów, zanieczyszczenie środowiska, itp.). Może prowadzić do powodzi, susz, osunięć ziemi i lawin błotnych.
  Troposfera – najniższa i najcieńsza warstwa atmosfery ziemskiej, stanowi ok. 80% jej całkowitej masy. Górna jej granica zmienia się w zależności od pory roku i od szerokości geograficznej. Nad biegunami sięga ona do 7 km w zimie i do 9 km w lecie. W umiarkowanych szerokościach geograficznych od 10 km w zimie do 13 km w lecie. Nad równikiem zasięg troposfery waha się od 15 do 18 km przez cały rok. Zróżnicowana grubość troposfery wynika z różnic nagrzewania się obszarów leżących na różnych szerokościach geograficznych oraz różnej wartości siły odśrodkowej działającej na cząsteczki powietrza.
  The New York Times – jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników o profilu liberalno-lewicowym, wychodzący w Nowym Jorku. Jest trzecią pod względem nakładu gazetą w Stanach Zjednoczonych, po USA Today i The Wall Street Journal. Codzienny nakład wynosi 1,125 mln, a obieg wydania niedzielnego 1,700 mln (dane na 26 grudnia 2004). Właścicielem gazety jest The New York Times Company, która kontroluje również około 40 innych gazet, czasopism i wiele krzyżówek, między innymi The Boston Globe i International Herald Tribune.
  American Physical Society (APS; Amerykańskie Towarzystwo Fizyczne) – amerykańskie stowarzyszenie naukowe fizyków, założone 20 maja 1899 z inicjatywy Arthura Gordona Webstera, mające na celu popieranie i rozwój wiedzy o fizyce. Stowarzyszenie liczące około 40 tysięcy członków ma swoją siedzibę w College Park (Maryland), USA].
  Senegal (Republika Senegalu, franc. République du Sénégal) – państwo w zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Graniczy z Mauretanią, Mali, Gwineą, Gwineą Bissau i Gambią.
  Zimbabwe, Republika Zimbabwe (Republic of Zimbabwe), dawniej Rodezja – państwo położone w południowej Afryce. Jego stolicą jest Harare. Prezydentem kraju jest Robert Mugabe. Około 98% ludności stanowią czarnoskórzy, biali zaś 2%.
  Londyńskie Towarzystwo Geologiczne (ang. The Geological Society of London) – najstarsze towarzystwo geologiczne na świecie i największe w Europie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.055 sek.