• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opinia

  Przeczytaj także...
  Opinia Unii Europejskiej - akt prawny nie stanowiący źródła prawa unijnego. Opinia wydawana jest na życzenie podmiotów prawa przez instytucje Unii Europejskiej.Opinia prawna — pomocniczy materiał analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku. Zazwyczaj sporządzany jest na zamówienie przez wykwalifikowanego prawnika, najczęściej adwokata lub radcę prawnego. W zależności od specyfiki i złożoności przedmiotu opinii może być ona mniej lub bardziej obszerna i kompleksowa, może w szczególności obejmować wiele dziedzin prawa, odnosić się do norm, orzecznictwa oraz doktryny i teorii prawa.
  Ekspertyza (nazywana także opinią) - proces zbadania rzeczy bądź sprawy przez biegłego w danej dziedzinie specjalistę.
 • Opinia – pismo wydawane w PRL
 • Opinia – pogląd
 • Opinia prawna
 • Opinia publiczna
 • Opinia specjalisty lub ekspertyza
 • Opinia Unii Europejskiej – akt prawny
 • Opinia publiczna – reakcja zbiorowości ludzkich na działania polityczne i społeczne, wyrażany publicznie stan świadomości owych zbiorowości. Dotyczy spraw ważnych dla społeczeństwa, często kontrowersyjnych. Jest zmienna, może ulec zmianom nawet w krótkim okresie.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.