• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opiętek białowieski  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Grąd – wielogatunkowy i wielowarstwowy las liściasty zazwyczaj z przewagą grabu i dębu i z udziałem różnych innych gatunków. W fitosocjologii zespoły leśne reprezentujące grądy wyodrębniane są w związek zespołów Carpinion betuli. Na mapach potencjalnej roślinności naturalnej Polski, lasy grądowe dominują stanowiąc 41,6% powierzchni kraju. Ze względu na to, że wykształcają się na siedliskach żyznych – zostały w ogromnej większości zniszczone i zajęte przez grunty rolne lub zdegradowane z powodu uprawy drzew iglastych. Grądy stanowią siedlisko przyrodnicze chronione w sieci Natura 2000.Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.

  Opietek białowieski (Agrilus pseudocyaneus) – gatunek chrząszcza z rodziny bogatkowatych. Długość ciała od 5,6 do 7,8 mm. Rozmieszczenie słabo poznane, stwierdzone stanowiska rozsiane są w niektórych krajach Europy (Polska, Austria, Szwajcaria, Niemcy, Węgry, Ukraina, europejska część Rosji). Wszędzie skrajnie rzadki, jedyne obecnie potwierdzone i jednocześnie największe na świecie stanowisko gatunku znajduje się w polskiej części puszczy białowieskiej.

  Bogatkowate (Buprestidae) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy, podrzędu wielożernych i serii (infrarzędu) Elateriformia. Kosmopolityczna. Obejmuje około 15 tysięcy roślinożernych gatunków. Larwy są beznogie i żerują w różnych częściach roślin iglastych i liściastych. Często mają powiększony przedtułów, w którym częściowo schowana jest głowa. Dorosłe charakteryzuje sztywne, często metalicznie ubarwione ciało. Mają duże znaczenie w ekosystemach leśnych. Niektóre gatunki są groźnymi szkodnikami wtórnymi drewna, inne są zagrożone i wymagają ochrony.Typ nomenklatoryczny – w systematyce biologicznej organizm wiązany z określonym taksonem i określający zakres jego stosowania. Typem nomenklatorycznym gatunku oraz taksonu wewnątrzgatunkowego jest pojedynczy okaz (typ) (np. okaz zielnikowy rośliny), ew. ilustracja. Typem nomenklatorycznym rodzaju i wszystkich taksonów pomocniczych o randze pośredniej między rodzajem i gatunkiem jest gatunek typowy. Typem dla rodziny i taksonów pomocniczych o randze pośredniej między rodziną i rodzajem jest rodzaj typowy.

  Spis treści

 • 1 Uwagi taksonomiczne
 • 2 Biologia
 • 3 Zagrożenia i ochrona
 • 4 Zobacz też
 • 5 Linki zewnętrzne
 • 6 Przypisy
 • 7 Bibliografia
 • Uwagi taksonomiczne[]

  Gatunek przez wiele lat nieodróżniany od spokrewnionego Agrilus delphinensis, który uważany był za jego podgatunek lub synonim. Było to spowodowane między innymi błędnym oznaczeniem okazów typowych oraz brakiem wiedzy na temat biologii gatunku. Opiętek białowieski został ponownie blednie opisany jako gatunek nowy dla nauki w 1993 roku pod nazwą Agrilus bialowiezaensis na podstawie okazów zebranych w puszczy białowieskiej. Obecnie funkcjonuje jako odrębny gatunek pod nazwą Agrilus pseudocyaneus. Od spokrewnionego A. delphinensis różni się cechami morfologicznymi oraz biologią (larwy opiętka białowieskiego rozwijają się wyłącznie na topoli osice, larwy A. delphinensis wyłącznie na dwóch gatunkach wierzby - wierzbie wiciowej i wierzbie iwie).

  Topola osika, osika, topola drżąca (Populus tremula L.) – gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae). Najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.Białowieski Park Narodowy – polski park narodowy położony w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim, utworzony z Nadleśnictwa Rezerwat jako Park Narodowy w Białowieży obowiązującym od 4 sierpnia 1932 roku Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, restytuowany w obecnej formie z mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947 roku. Drugi po Pienińskim Parku Narodowym park narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie. Znany z ochrony najlepiej zachowanego fragmentu Puszczy Białowieskiej, ostatniego w Europie fragmentu lasu pierwotnego oraz liczącej kilkaset sztuk, największej na świecie wolnościowej populacji żubra.
  Stare, zamierające i dobrze nasłonecznione okazy topoli osiki stanowią bazę rozwojową opiętka białowieskiego


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Las pierwotny – las, który nie został poddany bezpośrednim ani też pośrednim modyfikacjom ze strony człowieka; pierwotny ekosystem leśny.
  Wierzba wiciowa, w. krzaczasta, w. krzewiasta, witwa, konopianka (Salix viminalis L.) – gatunek drzew lub krzewów z rodziny wierzbowatych. Popularnie nazywany też wierzbą energetyczną. Występuje naturalnie w środkowej Europie.
  Wierzba iwa (Salix caprea L.) – gatunek roślin z rodziny wierzbowatych, rodzimy dla Europy i Azji. W Polsce gatunek pospolity na całym niżu i w górach aż po regiel górny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.