• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Operator systemu dystrybucyjnego  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Sieć wysokiego napięcia (WN) – elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której napięcie wynosi od 60 do 220 kV. Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości.Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy – istniejące w latach 1948-2014 w Bydgoszczy zakłady branży wielkiej syntezy chemicznej.
  Mapa największych polskich operatorów wraz z obszarami działania. Warto nadmienić, że granice pokrywają się z granicami byłych czterdziestu dziewięciu województw.

  Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbędną rozbudowę, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi.
  Terminem tym określa się również osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialna za działalność operacyjną i zapewnienie utrzymania, a w razie potrzeby, również za rozwój systemu dystrybucyjnego, połączenia z innymi systemami i za zapewnienie długookresowej zdolności systemu do pokrycia uzasadnionego zapotrzebowania na dystrybucję energii elektrycznej.

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Spółka Akcyjna będąca własnością Skarbu Państwa, mająca swoją siedzibę w Kraśniku, 50 km na południowy zachód od Lublina, blisko wschodniej granicy Unii Europejskiej. Głównym asortymentem produkowanym w zakładzie są łożyska toczne i ich elementy (wyroby i półfabrykaty po kuciu i prasowaniu). Ponadto w FŁT-Kraśnik S.A. produkowane są wrzeciona szlifierskie, łożyskowe zestawy naprawcze, oprzyrządowanie i narzędzia różne oraz maszyny, urządzenia, podzespoły obrabiarek wraz z dokumentacją projektowo-konstrukcyjną.

  Operator systemu dystrybucyjnego w zakresie systemów dystrybucyjnych jest odpowiedzialny między innymi za:

 • dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiągalnej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV;
 • bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną;
 • zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz prowadzenie z użytkownikami tego systemu rozliczeń wynikających z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczonej do systemu dystrybucyjnego i pobranej z tego systemu;
 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii.
 • Spółki OSD dzielą się na Oddziały, dawne Zakłady Energetyczne.

  PKP Energetyka S.A. – publiczny operator energetyczny, powstały dzięki formalnemu wydzieleniu dotychczasowej Dyrekcji Elektroenergetyki Kolejowej przez prywatyzację sieci energetycznych z Polskich Kolei Państwowych. Struktura Właścicielska: Skarb Państwa (w 56,74%), PKP (43,26%).Dwory – przystanek kolejowy w Oświęcimiu (osiedle Dwory-Kruki), w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim.

  Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD)[ | edytuj kod]

  1. Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o.
  2. Vattenfall Distribution Poland S.A.
  3. innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  4. PGE Dystrybucja S.A.
  5. Enea Operator Sp. z o.o.
  6. Tauron Dystrybucja S.A.
  7. Energa-Operator S.A.
  8. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
  9. Przedsiębiorstwo Energetyczne „ESV" S.A.
  10. Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.
  11. PKP Energetyka S.A.
  12. Synthos Dwory Sp. z o.o.
  13. Dwory Sp. z o.o.
  14. Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
  15. „Energetyka” Sp. z o.o.
  16. Enesta Sp. z o.o.
  17. Zamet - Budowa Maszyn S.A.
  18. Nida Media Sp. z o.o.
  19. KGHM Polska Miedź S.A.
  20. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  21. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
  22. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
  23. Koksownia Przyjaźń Spółka z.o.o.
  24. Huta „Kościuszko” S.A.
  25. Celsa „Huta Ostrowiec”
  26. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich
  27. Grupa Lotos Spółka Akcyjna
  28. WM Malta Sp. z o.o.
  29. Arctic Paper Kostrzyn S.A.
  30. Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A.
  31. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.
  32. Elektrownia „Rybnik” S.A.
  33. Nitroerg S.A.
  34. Zakłady Chemiczne Police S.A.
  35. Dalkia Powerline Sp. z o.o.
  36. Zakłady Mechaniczne „Bumar - Łabędy” S.A.
  37. Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy S.A.
  38. Energomedia Sp. z o. o.
  39. Soda Polska Ciech Sp. z o. o.
  40. Zakłady Azotowe Puławy S.A.

  W wyniku konsolidacji przeprowadzonej w 2010 roku ośmiu OSD (PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Lubzel Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Zamość Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Łódź-Teren SA, PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o., PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.), powstał jeden podmiot o nazwie PGE Dystrybucja SA.

  Huta Kościuszko (właśc. Królewska, niem. Königshütte) – huta znajdująca się w Chorzowie (Królewska Huta). Jest jedną z najstarszych polskich hut żelaza. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. W 2000 roku na bazie majątku Huty "Kościuszko" S.A. utworzono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Huta Królewska Sp. z o.o..Elektrownia „Rybnik” – elektrownia kondensacyjna (cieplna) i blokowa, największa na Górnym Śląsku, zarazem jedna z największych w kraju, obecnie należąca do Grupy EDF. Elektrownia Rybnik to elektrownia węglowa o mocy 1775 MW, jej roczna produkcja energii to ok. 9,44 TWh.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Huta Ostrowiec – kombinat metalurgiczny zlokalizowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest obecnie własnością hiszpańskiej grupy Celsa. Największy zakład przemysłowy województwa świętokrzyskiego i jeden z największych w tej części kraju, znajdujący się na 261. miejscu Listy 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej za rok 2008 publikowanego przez Rzeczpospolitą.
  Polenergia SA – pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Powstała w wyniku konsolidacji dwóch grup aktywów kontrolowanych przez Kulczyk Holding S.àr.l (dawniej Polenergia Holding S.àr.l) z siedzibą w Luksemburgu tj. Polish Energy Partners SA (skoncentrowanej na produkcji energii elektrycznej z farm wiatrowych) oraz Grupy Polenergia (skoncentrowanej na wytwarzaniu, dystrybucji, sprzedaży i obrocie energii elektrycznej, i świadectw pochodzenia oraz rozwoju nowych projektów z zakresu wytwarzania energii).
  Soda Polska Ciech – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należąca do branży przemysłu chemicznego, której strukturę tworzą przede wszystkim dwa zakłady – Zakład Sodowy w Mątwach (Inowrocław), którego tradycja sięga 1882 roku (data utworzenia Chemische Fabrik Montwy, Robert Suermondt & Co.), oraz Zakład Sodowy w Janikowie, utworzony w 1957 roku. Wydziałami pomocniczymi są Transoda Sp. z o.o. (transport kolejowy) oraz Elektrociepłownie Kujawskie Sp. z o.o. (energetyka). Udziały większościowe obu zakładów sodowych wykupił Ciech. Nowa spółka – Soda Polska Ciech Sp. z o.o. została utworzona w 2007 roku.
  Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) – zbiór urządzeń do rozdziału, przesyłu i wytwarzania energii elektrycznej, połączonych w system umożliwiający dostawy energii elektrycznej w sposób ciągły i nieprzerwany.
  Enea SA – polskie przedsiębiorstwo branży elektroenergetycznej z siedzibą w Poznaniu. Grupa kapitałowa Enea, dla której Enea SA jest jednostką dominującą działa w trzech obszarach rynku elektroenergetycznego:
  KGHM Polska Miedź S.A. (wcześniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) (GPW: KGH, LSE: KPMD) – jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (około 500-550 tys. ton) oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1260 ton srebra rafinowanego w 2011r.). W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto (903 kg w 2008 roku), koncentrat palladu i platyny (93 kg), ołów i inne metale. KGHM wydobywa także sól kamienną.
  TAURON – Polska Energia S.A. – polskie przedsiębiorstwo grupujące firmy z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.