• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Operator filmowy

  Przeczytaj także...
  Kadr (lub klatka filmowa) − pojedyncza klatka błony filmowej bądź fotograficznej, objętej ramami pola naświetlanego przez aparat fotograficzny lub kamerę filmową, dzięki zwolnieniu migawki. Pojedynczy kadr jest uznawany za najmniejszą (statyczną) jednostkę budulca filmowego.Operator kamery (szwenkier, kamerzysta) - zwany też drugim operatorem, najbliższy współpracownik operatora filmowego, własnoręcznie obsługujący – pod jego kierownictwem – kamerę.
  Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Plus Camerimage, prestiżowy i jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęcony sztuce operatorów filmowych. Podczas Camerimage odbywają się spotkania z operatorami filmowymi, projekcje filmowe, a także warsztaty i seminaria prowadzone przez wybitnych operatorów i reżyserów. Od początku organizacją festiwalu zajmuje się Fundacja Tumult. Twórcą i dyrektorem festiwalu jest Marek Żydowicz.
  Operator filmowy

  Operator filmowy (operator zdjęć, kierownik zdjęć, reżyser obrazu, autor zdjęć, operator obrazu) – szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych. Główne zadanie operatora obrazu to ustalanie kompozycji plastycznej kadru według koncepcji artystycznej reżysera. Jest odpowiedzialny za wszystko, co wiąże się z obrazem.

  Fotosy – fotografie, zdjęcia z filmu lub sztuki zwykle przedstawiające aktora lub scenę z filmu. Mogą być wykonywane na planie filmowym, podczas kręcenia zdjęć, przez fotosistę. Służą do późniejszej reklamy np. przez produkcję plakatów, ogłoszeń internetowych itp. Fotosy wykorzystywane są też do dokumentacji filmu lub sztuki, późniejszych opracowań i jako pamiątki.Reżyser – artysta odpowiedzialny za całokształt dzieła scenicznego lub filmowego, autor spektaklu, filmu, widowiska muzycznego bądź estradowego. Tworzy koncepcję artystyczną sztuki, inspiruje współpracowników i kieruje nimi, a celem lepszego zademonstrowania swojej niepowtarzalnej indywidualności - adaptuje, przerabia tekst oryginalny. Funkcje reżysera określa rodzaj sztuki.

  W pionie operatorskim znajdują się między innymi:

  Ostrzyciel (pierwszy asystent kamery, focus puller) - członek pionu operatorskiego odpowiedzialny za utrzymanie ostrości obrazu, współpracujący ściśle z operatorem filmowym. Jego obecność jest niezbędna przy dynamicznych ujęciach, kiedy rusza się kamera lub przemieszczają się aktorzy, a ostrość musi pozostać na konkretnej osobie lub przedmiocie.Plan filmowy – rozmiar kadru obejmującego fragment przestrzeni; określony sposób kadrowania, wynikający z odległości kamery od filmowanego obiektu czyli z odległości filmowanego obiektu od widza, rodzaju użytego obiektywu i oświetlenia oraz sposobu komponowania przestrzeni. Miarą kadru jest umieszczona w nim ludzka sylwetka i jej proporcje względem otoczenia.
 • operator kamery, własnoręcznie obsługujący – pod kierownictwem operatora zdjęć – kamerę, obsługujący kąty ujęć kamery, kadru i jej ruchy i pozostały sprzęt zdjęciowy
 • asystent kamery – odpowiedzialny za stan techniczny kamery, ładowanie filmu i prowadzenie ostrości obrazu
 • wózkarz – obsługujący dodatkowy sprzęt zdjęciowy – wózki, krany, układający tory do ruchu kamery
 • główny oświetlacz (mistrz oświetlenia, gaffer) – szef ekipy oświetlaczy planu zdjęciowego
 • oświetlacze – obsługujący sprzęt oświetleniowy
 • agregaciarz – odpowiedzialny za pracę agregatu prądotwórczego podczas zdjęć plenerowych tam, gdzie nie można podłączyć sprzętu filmowego do sieci energetycznej
 • fotosista – osoba robiąca zdjęcia na planie filmowym (fotosy)
 • operator zdjęć specjalnych – funkcja ta występuje tam, gdzie realizowane są triki filmowe i efekty specjalne
 • elektryk – odpowiadający za sprawność oraz podłączenie urządzeń do instalacji elektrycznej
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

   Zobacz też kategorię: Operatorzy filmowi.
 • Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w Łodzi
 • Scenograf (dawniej dekorator teatralny) – autor oprawy plastycznej i architektonicznej do teatru, filmu, telewizji lub na estradę, który ściśle współpracuje z reżyserem. Do zadań scenografa należy także określenie innych elementów stanowiących scenografię, np. oświetlenia, dekoracji, rekwizytów, kostiumów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.