• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Operacjonalizacja problemu badawczego

  Przeczytaj także...
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Zbiorowość społeczna (zbiorowość ludzka) w socjologii jest to zbiór osób, zajmujących w danym czasie, trwale lub nie, daną przestrzeń, między którymi dochodzi do interakcji i pojawiać mogą się stosunki społeczne.

  Operacjonalizacja problemu badawczego jest najobszerniejszym etapem przygotowania badań.

  Obejmuje ona następujące kroki:

 • rozstrzygnięcia dotyczące pojęć i ich zdefiniowania
 • dobór i zdefiniowanie wskaźników i zmiennych
 • wskazanie zbiorowości, w której będą realizowane badania i dokonanie w niej zwiadu terenowego
 • decyzja co do wykorzystywanych metod i technik badawczych i wybór bazy źródłowej
 • decyzja co do zasady analizy uzyskanego materiału empirycznego
 • Operacjonalizacja jest bardzo ważną częścią procesu badawczego. Podjęte w jej ramach decyzje bezpośrednio rzutować będą na wyniki badań.

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.