• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Operacje bitowe

  Przeczytaj także...
  Koniunkcja – zdanie złożone mające postać p i q , gdzie p, q są zdaniami. W rachunku zdań koniunkcję zapisuje się symbolicznie jako: p ∧ q {displaystyle p,land ,q,!} . Przez koniunkcję rozumie się też zdanie mające postać p(1) i ... i p(n). Koniunkcję można zdefiniować precyzyjniej jako dwuargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które zdaniom p, q przyporządkowuje zdanie p i qDwójkowy system liczbowy, system binarny, bin – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.
  Operator bitowy w programowaniu – operator dostępny w określonym języku programowania (a także w innych językach komputerowych), który, działając na podanych argumentach, realizuje podstawowe operacje algebry Boole’a na pojedynczych bitach lub każdej parze odpowiadających sobie bitów pobieranych z tych samych pozycji dwóch argumentów operatora oraz operacje przesunięć lub obrotów bitowych.

  Operacja bitowa operuje na jednym lub więcej ciągu bitów lub liczbie w zapisie dwójkowym na poziomie ich poszczególnych bitów. Na większości starych mikroprocesorów takie operacje są nieco szybsze od dodawania i odejmowania oraz znacznie szybsze od mnożenia i dzielenia. W nowoczesnych urządzeniach generalnie nie ma to miejsca i operacje bitowe są tak samo szybkie, jak dodawanie, choć nadal szybsze niż mnożenie.

  Bit (w ang. kawałek, skrót od binary digit, czyli cyfra dwójkowa) – najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ. Jednostka logiczna.

  Można wyróżnić:

 • Operatory:
 • NOT,
 • OR,
 • XOR,
 • AND,
 • Przesunięcia:
 • Przesunięcie arytmetyczne,
 • Przesunięcie logiczne,
 • Obrót bitowy przez znacznik przeniesienia i bez.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Operator bitowy
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • (ang.) Nietypowe sposoby wykorzystania operacji bitowych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.64 sek.